XH Đội bóng ST T H B BT BB HS Đ Phong độ gần nhất
1 FC Seoul FC Seoul 0 0 0 0 0 0 0 0 BBBBBB
2 Daegu FC Daegu FC 0 0 0 0 0 0 0 0 BBBBBB
3 Daejeon Citizen Daejeon Citizen 0 0 0 0 0 0 0 0 BBBBBB
4 Gwangju Football Club Gwangju Football Club 0 0 0 0 0 0 0 0 BBBBBB
5 Jeju United Jeju United 0 0 0 0 0 0 0 0 BBBBBB
6 Gangwon FC Gangwon FC 0 0 0 0 0 0 0 0 BBBBBB
7 Gimcheon Sangmu FC Gimcheon Sangmu FC 0 0 0 0 0 0 0 0 BBBBBB
8 Pohang Steelers Pohang Steelers 0 0 0 0 0 0 0 0 BBBBBB
9 Jeonbuk Hyundai Motors Jeonbuk Hyundai Motors 0 0 0 0 0 0 0 0 BBBBBB
10 Incheon United Incheon United 0 0 0 0 0 0 0 0 BBBBBB
11 Suwon FC Suwon FC 0 0 0 0 0 0 0 0 BBBBBB
12 Ulsan Hyundai FC Ulsan Hyundai FC 0 0 0 0 0 0 0 0 BBBBBB