Ngày 30/04/2021
30-04 17:30
Eltham Redbacks
4-1
Mazenod Victory
30-04 17:30
Western United FC NPL
3-3
Melbourne City NPL
Ngày 17/04/2021
17-04 12:00
Doveton
0-4
Melbourne City NPL
17-04 12:00
Nunawading City
1-2
Preston Lions
Ngày 22/05/2022
22-05 14:15
Western United FC NPL
4-1
North Sunshine Eagles
Ngày 19/06/2021
19-06 12:25
Box Hill United SC
1-0
Western United FC NPL
19-06 12:00
Nunawading City
6-1
Ballarat City FC
19-06 12:00
North Sunshine Eagles
3-2
Geelong Sc
19-06 12:00
Doveton
4-1
Whittlesea Ranges
Ngày 28/05/2022
28-05 12:00
Whittlesea Ranges
1-1
Doveton
28-05 12:00
North Sunshine Eagles
4-1
Ballarat City FC
28-05 11:15
Melbourne City NPL
5-0
Springvale White Eagles
28-05 12:00
Nunawading City
4-2
Melbourne Victory NPL
Ngày 17/06/2022
17-06 17:30
Geelong Sc
0-1
Preston Lions
17-06 17:30
Springvale White Eagles
0-3
Doveton
17-06 16:30
Box Hill United SC
1-1
Melbourne Victory NPL
Ngày 25/06/2022
25-06 12:00
Melbourne Victory NPL
2-1
Springvale White Eagles
25-06 15:00
Geelong Sc
0-1
Nunawading City
Ngày 31/03/2023
31-03 16:30
North Sunshine Eagles
2-3
Caroline Springs George Cross
Ngày 15/07/2022
15-07 17:30
Springvale White Eagles
2-3
North Sunshine Eagles
15-07 17:40
Preston Lions
1-0
Whittlesea Ranges
Ngày 04/07/2021
04-07 12:00
Melborune Victory NPL
1-1
Preston Lions
Ngày 25/06/2021
25-06 17:00
Preston Lions
1-4
Springvale White Eagles
Ngày 21/05/2022
21-05 11:00
Melbourne Victory NPL
2-0
Geelong Sc
Ngày 13/05/2022
13-05 17:30
Preston Lions
1-1
Melbourne City NPL
Ngày 07/05/2021
07-05 17:30
Springvale White Eagles
1-2
Western United FC NPL
07-05 17:00
Preston Lions
2-0
Box Hill United SC
Ngày 09/04/2021
09-04 17:00
Preston Lions
1-0
Melbourne City NPL
09-04 17:30
Springvale White Eagles
4-1
Nunawading City
Ngày 16/04/2022
16-04 12:00
Nunawading City
3-1
Preston Lions
16-04 15:00
Geelong Sc
1-2
Whittlesea Ranges
Ngày 14/05/2022
14-05 15:00
Geelong Sc
2-1
Doveton
14-05 12:00
Nunawading City
2-4
Springvale White Eagles
Ngày 01/05/2021
01-05 12:00
Whittlesea Ranges
0-2
Ballarat Red Devils
01-05 12:00
Nunawading City
4-1
North Sunshine Eagles
01-05 12:15
Box Hill United SC
2-1
Springvale White Eagles
Ngày 11/06/2022
11-06 14:00
Western United FC NPL
4-1
Whittlesea Ranges
Ngày 09/05/2021
09-05 15:00
Melbourne City NPL
3-0
Whittlesea Ranges
Ngày 24/03/2023
24-03 16:00
Caroline Springs George Cross
1-2
Boroondara
Ngày 23/07/2022
23-07 12:00
Nunawading City
1-1
Box Hill United SC
23-07 12:00
Whittlesea Ranges
2-4
Melbourne City NPL
Ngày 15/05/2021
15-05 13:30
Geelong Sc
0-0
Melbourne City NPL
15-05 12:15
Box Hill United SC
2-3
Nunawading City
15-05 12:00
Whittlesea Ranges
1-1
Springvale White Eagles
15-05 12:00
Doveton
4-3
North Sunshine Eagles
15-05 12:00
Ballarat City FC
0-7
Melborune Victory NPL
Ngày 29/07/2022
29-07 17:30
Springvale White Eagles
0-4
Nunawading City
29-07 16:30
Box Hill United SC
3-3
Whittlesea Ranges
29-07 17:00
Melbourne City NPL
0-1
Preston Lions
Ngày 20/08/2022
20-08 12:00
Melbourne Victory NPL
0-1
Nunawading City
20-08 12:00
Box Hill United SC
0-3
Preston Lions
20-08 12:00
Western United FC NPL
4-1
Geelong Sc
20-08 12:00
Doveton
3-1
Whittlesea Ranges
Ngày 24/04/2021
24-04 12:15
Box Hill United SC
3-2
Melbourne City NPL
24-04 12:00
Preston Lions
1-1
North Sunshine Eagles
24-04 12:00
Nunawading City
1-4
Melborune Victory NPL
24-04 14:30
Geelong Sc
1-2
Whittlesea Ranges
Ngày 21/05/2021
21-05 17:00
Preston Lions
2-1
Whittlesea Ranges
Ngày 08/04/2022
08-04 17:30
Springvale White Eagles
1-3
Melbourne Victory NPL
08-04 16:30
Box Hill United SC
2-1
Western United FC NPL
Ngày 21/03/2021
21-03 08:30
Western United FC NPL
2-1
Box Hill United SC
21-03 11:00
Ballarat City FC
0-1
Nunawading City
Ngày 22/04/2022
22-04 16:30
Box Hill United SC
0-1
North Sunshine Eagles
22-04 17:30
Preston Lions
0-0
Melbourne Victory NPL
Ngày 18/06/2022
18-06 12:00
Melbourne City NPL
3-0
Western United FC NPL
18-06 12:00
Nunawading City
3-1
North Sunshine Eagles
Ngày 16/04/2021
16-04 17:30
Springvale White Eagles
3-3
North Sunshine Eagles
16-04 17:30
Geelong Sc
1-1
Western United FC NPL
Ngày 11/04/2021
11-04 12:00
Melbourne City NPL
4-2
North Sunshine Eagles
Ngày 02/04/2022
02-04 11:00
Western United FC NPL
2-1
Melbourne City NPL
02-04 11:00
North Sunshine Eagles
4-0
Nunawading City
Ngày 27/03/2022
27-03 16:30
North Caulfield Senior FC
0-2
Berwick City
27-03 11:10
Melbourne City NPL
4-2
Melbourne Victory NPL
Ngày 01/07/2022
01-07 17:30
Preston Lions
2-0
Nunawading City
01-07 17:30
Springvale White Eagles
2-0
Western United FC NPL
Ngày 09/07/2022
09-07 14:45
Geelong Sc
1-4
Melbourne City NPL
09-07 12:00
Nunawading City
4-1
Whittlesea Ranges
09-07 12:00
Melbourne Victory NPL
0-1
Preston Lions
Ngày 02/07/2022
02-07 12:00
Box Hill United SC
5-1
Ballarat City FC
Ngày 31/07/2022
31-07 12:00
Western United FC NPL
3-2
Ballarat City FC
Ngày 10/07/2021
10-07 14:35
Geelong Sc
1-2
Western United FC NPL
10-07 12:00
Whittlesea Ranges
1-1
Melbourne Victory NPL
10-07 12:15
Box Hill United SC
2-0
Ballarat City FC
10-07 12:00
North Sunshine Eagles
3-1
Springvale White Eagles
Ngày 18/03/2023
18-03 13:40
Caroline Springs George Cross
1-0
Box Hill United SC
18-03 11:00
Nunawading City
2-1
Ballarat City FC
Ngày 09/07/2021
09-07 17:10
Preston Lions
5-1
Nunawading City
Ngày 15/04/2022
15-04 16:30
Western United FC NPL
2-2
Springvale White Eagles
Ngày 30/04/2022
30-04 15:00
Geelong Sc
2-1
Box Hill United SC
30-04 12:00
Nunawading City
0-2
Melbourne City NPL
Ngày 27/06/2021
27-06 12:30
Western United FC NPL
2-2
Melborune Victory NPL
Ngày 23/04/2021
23-04 17:30
Springvale White Eagles
1-2
Doveton
Ngày 30/07/2021
30-07 17:35
Eltham Redbacks
3-0
Bentleigh Utd Cobras
30-07 17:30
Western United FC NPL
2-0
Springvale White Eagles
Ngày 19/03/2022
19-03 11:00
North Sunshine Eagles
1-2
Preston Lions
19-03 11:00
Melbourne Victory NPL
1-1
Whittlesea Ranges
Ngày 10/07/2022
10-07 12:00
North Sunshine Eagles
2-1
Box Hill United SC
Ngày 03/06/2022
03-06 17:30
Springvale White Eagles
2-1
Box Hill United SC
03-06 17:30
Preston Lions
2-0
North Sunshine Eagles
Ngày 09/04/2022
09-04 12:00
Nunawading City
0-1
Geelong Sc
Ngày 11/07/2021
11-07 15:10
Melbourne City NPL
4-1
Doveton
Ngày 26/06/2021
26-06 14:30
Geelong Sc
0-1
Doveton
26-06 12:00
Whittlesea Ranges
0-4
Box Hill United SC
26-06 12:10
Melbourne City NPL
0-1
Nunawading City
Ngày 08/05/2021
08-05 12:00
Mazenod Victory
0-1
South Springvale SC
08-05 12:00
Nunawading City
5-0
Doveton
08-05 12:00
Bentleigh Utd Cobras
1-1
Eltham Redbacks
Ngày 14/05/2021
14-05 17:30
Western United FC NPL
1-1
Preston Lions
Ngày 20/05/2022
20-05 16:30
Box Hill United SC
2-4
Melbourne City NPL
20-05 17:30
Springvale White Eagles
5-2
Whittlesea Ranges
Ngày 06/08/2022
06-08 15:00
Geelong Sc
4-0
Springvale White Eagles
Ngày 24/06/2022
24-06 17:30
Preston Lions
2-0
Doveton
24-06 17:30
Western United FC NPL
2-1
Box Hill United SC
Ngày 04/06/2022
04-06 12:00
Whittlesea Ranges
1-3
Melbourne Victory NPL
04-06 15:00
Geelong Sc
1-1
Ballarat City FC
Ngày 10/04/2021
10-04 12:00
Whittlesea Ranges
1-3
Western United FC NPL
Ngày 10/06/2022
10-06 17:30
Preston Lions
5-2
Springvale White Eagles
Ngày 16/07/2022
16-07 12:00
Box Hill United SC
2-1
Geelong Sc
Ngày 02/05/2021
02-05 12:05
Melborune Victory NPL
1-1
Geelong Sc
Ngày 31/07/2021
31-07 12:15
Box Hill United SC
2-1
Preston Lions
31-07 12:00
Doveton
3-1
Nunawading City
31-07 12:00
North Sunshine Eagles
0-1
Melbourne Victory NPL
31-07 12:00
Whittlesea Ranges
2-1
Melbourne City NPL
31-07 14:30
Geelong Sc
4-0
Ballarat Red Devils
Ngày 13/08/2022
13-08 15:00
Preston Lions
5-1
Ballarat City FC
13-08 12:00
Nunawading City
1-1
Doveton
13-08 15:00
Geelong Sc
0-2
Melbourne Victory NPL
Ngày 26/03/2021
26-03 16:30
Springvale White Eagles
0-10
Preston Lions
Ngày 22/05/2021
22-05 12:00
Springvale White Eagles
0-2
Geelong Sc
22-05 12:00
Nunawading City
2-3
Western United FC NPL
22-05 12:00
North Sunshine Eagles
2-4
Box Hill United SC
22-05 12:05
Doveton
2-1
Melborune Victory NPL
Ngày 20/03/2021
20-03 11:00
Whittlesea Ranges
1-5
Doveton
20-03 15:05
Hoppers Crossing SC
0-0
Westgate
Ngày 03/07/2021
03-07 12:00
Doveton
3-2
Ballarat Red Devils
03-07 12:15
Box Hill United SC
1-1
Geelong Sc
03-07 12:00
Nunawading City
4-0
Springvale White Eagles
03-07 12:00
Western United FC NPL
2-1
Whittlesea Ranges
Ngày 01/04/2023
01-04 14:00
Geelong Sc
2-2
Essendon Royals
01-04 11:00
Nunawading City
3-1
Box Hill United SC
Ngày 07/05/2022
07-05 12:00
Melbourne Victory NPL
6-0
Ballarat City FC
Ngày 25/03/2023
25-03 11:00
North Sunshine Eagles
5-2
Box Hill United SC
25-03 11:00
Nunawading City
3-0
Essendon Royals
25-03 11:00
Doveton
0-2
Melbourne Victory NPL
Ngày 20/03/2022
20-03 11:00
Western United FC NPL
3-0
Nunawading City
Ngày 01/04/2022
01-04 16:30
Preston Lions
5-0
Geelong Sc
Ngày 20/06/2021
20-06 12:00
Melborune Victory NPL
2-2
Springvale White Eagles
Ngày 23/05/2021
23-05 15:00
Melbourne City NPL
6-0
Ballarat City FC
Ngày 19/03/2023
19-03 11:00
Melbourne Victory NPL
3-1
Beaumaris
Ngày 06/05/2022
06-05 16:30
Box Hill United SC
0-3
Nunawading City
06-05 17:15
Western United FC NPL
0-3
Preston Lions
Ngày 26/03/2022
26-03 14:00
Geelong Sc
1-0
North Sunshine Eagles
26-03 11:00
Nunawading City
2-1
Ballarat City FC
26-03 11:00
Whittlesea Ranges
0-2
Western United FC NPL
Ngày 27/05/2022
27-05 17:30
Preston Lions
0-1
Box Hill United SC
Ngày 23/04/2022
23-04 12:00
Melbourne City NPL
5-2
Geelong Sc
Ngày 18/03/2022
18-03 15:30
Box Hill United SC
5-1
Springvale White Eagles
Ngày 22/07/2022
22-07 17:30
Preston Lions
2-1
Western United FC NPL
Ngày 01/05/2022
01-05 12:00
Western United FC NPL
1-2
Melbourne Victory NPL
Ngày 18/04/2021
18-04 12:00
Melborune Victory NPL
1-2
Whittlesea Ranges
Ngày 25/03/2022
25-03 16:30
Springvale White Eagles
0-1
Preston Lions
25-03 15:30
Box Hill United SC
0-0
Doveton
Ngày 10/04/2022
10-04 12:00
Melbourne City NPL
1-0
Ballarat City FC
Kết quả Australia Victoria State tối hôm qua, kết quả bóng đá hôm nay Australia Victoria State màu bóng 2023 được cập nhật chính xác nhất. KQBĐ Australia Victoria State theo thời gian thực ngay tại soikeothom.com