Ngày 17/03/2022
17-03 05:15
DOS Meyer
1-2
Barcelona BA
17-03 05:15
Bahia
3-0
Vitoria da Conquista BA
17-03 05:15
Vitoria BA
2-1
Bahia de Feira BA
17-03 05:15
Juazeirense
2-0
United Nations Club
17-03 05:15
EC Jacuipense
2-3
Alagoinhas Atletico BA
Ngày 20/03/2023
20-03 02:00
EC Jacuipense
3-0
Juazeirense
Ngày 16/01/2023
16-01 02:00
Vitoria BA
1-4
Itabuna BA
16-01 02:00
Alagoinhas Atletico BA
4-0
Bahia de Feira BA
16-01 04:30
EC Jacuipense
0-1
Bahia
16-01 04:30
Jacobinense EC
1-0
DOS Meyer
Ngày 26/01/2023
26-01 07:30
Jacobinense EC
1-0
Bahia
26-01 05:15
Alagoinhas Atletico BA
0-1
EC Jacuipense
Ngày 02/02/2023
02-02 07:30
Barcelona BA
1-2
Bahia
02-02 05:15
Alagoinhas Atletico BA
0-0
Itabuna BA
Ngày 16/01/2022
16-01 02:00
EC Jacuipense
1-0
DOS Meyer
16-01 02:00
Bahia de Feira BA
2-2
Bahia
16-01 04:30
Alagoinhas Atletico BA
4-1
Vitoria da Conquista BA
Ngày 13/02/2023
13-02 04:30
Bahia de Feira BA
4-0
Itabuna BA
13-02 02:00
Vitoria BA
1-1
EC Jacuipense
Ngày 03/02/2022
03-02 05:15
Vitoria BA
1-1
Bahia
03-02 07:30
Bahia de Feira BA
2-0
United Nations Club
Ngày 04/04/2022
04-04 02:00
Alagoinhas Atletico BA
1-1
EC Jacuipense
Ngày 13/02/2022
13-02 02:00
Juazeirense
0-0
DOS Meyer
Ngày 06/03/2022
06-03 02:00
Barcelona BA
0-3
EC Jacuipense
Ngày 27/03/2022
27-03 02:00
Bahia de Feira BA
0-1
Alagoinhas Atletico BA
Ngày 17/01/2022
17-01 04:30
United Nations Club
0-0
Barcelona BA
17-01 02:00
Vitoria BA
1-1
Juazeirense
Ngày 12/02/2023
12-02 04:30
DOS Meyer
0-1
Bahia
12-02 02:00
Juazeirense
2-0
Alagoinhas Atletico BA
Ngày 30/01/2022
30-01 02:00
EC Jacuipense
1-0
Vitoria BA
Ngày 14/02/2022
14-02 02:00
Vitoria da Conquista BA
0-1
Vitoria BA
Ngày 07/03/2022
07-03 04:30
Bahia de Feira BA
2-1
Juazeirense
07-03 02:00
Vitoria da Conquista BA
2-0
United Nations Club
Ngày 11/01/2023
11-01 07:30
Itabuna BA
1-0
Jacobinense EC
Ngày 22/01/2023
22-01 02:00
Barcelona BA
0-1
Itabuna BA
22-01 04:30
EC Jacuipense
3-2
Jacobinense EC
Ngày 30/01/2023
30-01 04:40
Jacobinense EC
0-1
Alagoinhas Atletico BA
30-01 04:00
Barcelona BA
3-0
DOS Meyer
30-01 02:00
Bahia
1-0
Vitoria BA
Ngày 08/02/2023
08-02 05:15
Jacobinense EC
0-2
Juazeirense
08-02 07:30
Itabuna BA
1-1
DOS Meyer
Ngày 27/02/2023
27-02 02:00
Vitoria BA
0-0
Barcelona BA
27-02 02:00
EC Jacuipense
1-0
Juazeirense
27-02 02:00
Itabuna BA
4-0
Bahia
27-02 02:00
Bahia de Feira BA
3-0
Jacobinense EC
27-02 02:00
Alagoinhas Atletico BA
0-0
DOS Meyer
Ngày 31/01/2022
31-01 02:00
Bahia de Feira BA
1-0
Alagoinhas Atletico BA
31-01 04:30
Juazeirense
0-0
Vitoria da Conquista BA
Ngày 17/02/2022
17-02 05:15
EC Jacuipense
2-0
Bahia de Feira BA
Ngày 10/03/2022
10-03 05:15
DOS Meyer
1-0
Vitoria BA
Ngày 12/01/2023
12-01 07:30
Barcelona BA
1-1
Alagoinhas Atletico BA
12-01 05:15
Bahia
3-1
Juazeirense
Ngày 19/01/2023
19-01 07:30
Bahia
2-1
Alagoinhas Atletico BA
19-01 05:15
Juazeirense
3-1
Vitoria BA
Ngày 31/03/2022
31-03 07:30
EC Jacuipense
1-0
Barcelona BA
31-03 05:15
Alagoinhas Atletico BA
1-0
Bahia de Feira BA
Ngày 20/01/2022
20-01 07:30
DOS Meyer
1-3
Alagoinhas Atletico BA
20-01 05:15
Bahia
1-1
United Nations Club
Ngày 18/02/2022
18-02 05:15
United Nations Club
3-2
DOS Meyer
Ngày 11/03/2022
11-03 05:15
Vitoria da Conquista BA
1-0
Barcelona BA
Ngày 29/01/2023
29-01 02:00
EC Jacuipense
1-1
Itabuna BA
Ngày 09/02/2023
09-02 07:30
Bahia
2-1
Bahia de Feira BA
09-02 05:15
Alagoinhas Atletico BA
1-2
Vitoria BA
09-02 05:15
EC Jacuipense
3-1
Barcelona BA
Ngày 20/02/2022
20-02 02:00
EC Jacuipense
3-1
Vitoria da Conquista BA
Ngày 13/03/2022
13-03 04:30
United Nations Club
1-1
Vitoria BA
13-03 02:00
Bahia
4-1
EC Jacuipense
Ngày 13/01/2023
13-01 07:30
DOS Meyer
0-1
EC Jacuipense
13-01 05:15
Bahia de Feira BA
1-1
Vitoria BA
Ngày 23/01/2023
23-01 02:00
DOS Meyer
1-1
Bahia de Feira BA
Ngày 01/02/2023
01-02 06:30
Juazeirense
0-0
Bahia de Feira BA
Ngày 23/01/2022
23-01 02:00
Vitoria da Conquista BA
0-2
Bahia de Feira BA
Ngày 07/02/2022
07-02 04:30
DOS Meyer
2-0
Vitoria da Conquista BA
07-02 02:00
United Nations Club
0-1
EC Jacuipense
Ngày 21/02/2022
21-02 02:00
Barcelona BA
1-1
Bahia de Feira BA
Ngày 17/05/2021
17-05 02:00
Alagoinhas Atletico BA
2-2
Bahia de Feira BA
Ngày 14/03/2022
14-03 04:30
Bahia de Feira BA
2-1
DOS Meyer
14-03 02:00
Alagoinhas Atletico BA
2-0
Juazeirense
Ngày 10/05/2021
10-05 02:00
Alagoinhas Atletico BA
2-1
Juazeirense
10-05 04:00
Bahia
1-0
Bahia de Feira BA
Ngày 24/01/2022
24-01 02:00
Juazeirense
2-5
EC Jacuipense
24-01 02:00
Barcelona BA
0-1
Vitoria BA
Ngày 06/02/2022
06-02 03:45
Barcelona BA
1-0
Juazeirense
Ngày 28/02/2022
28-02 04:00
Juazeirense
1-0
Bahia
Ngày 24/05/2021
24-05 02:00
Bahia de Feira BA
2-3
Alagoinhas Atletico BA
Ngày 15/01/2023
15-01 04:30
Juazeirense
0-1
Barcelona BA
Ngày 12/03/2023
12-03 02:00
Itabuna BA
1-0
Bahia
Ngày 27/02/2022
27-02 02:00
Vitoria BA
0-0
Alagoinhas Atletico BA
Ngày 13/05/2021
13-05 07:30
Bahia de Feira BA
3-0
Bahia
13-05 05:30
Juazeirense
1-0
Alagoinhas Atletico BA
Ngày 13/03/2023
13-03 02:00
Juazeirense
0-1
EC Jacuipense
Ngày 28/01/2022
28-01 05:15
Alagoinhas Atletico BA
0-1
Barcelona BA
Ngày 10/02/2022
10-02 05:15
Bahia
0-1
Barcelona BA
10-02 07:30
Alagoinhas Atletico BA
3-3
United Nations Club
Ngày 19/03/2023
19-03 02:00
Bahia
4-1
Itabuna BA
Ngày 27/01/2022
27-01 05:15
Bahia
1-0
DOS Meyer
Ngày 25/02/2021
25-02 02:00
Juazeirense
2-1
Fluminense de Feira BA
25-02 02:00
EC Jacuipense
0-0
United Nations Club
25-02 04:00
DOS Meyer
0-2
Bahia
25-02 04:00
Bahia
2-0
Doce Mel Esporte Clube
25-02 02:00
Alagoinhas Atletico BA
1-2
Vitoria BA
Ngày 14/03/2021
14-03 02:00
United Nations Club
0-0
Fluminense de Feira BA
Ngày 05/04/2021
05-04 04:00
EC Jacuipense
2-1
Fluminense de Feira BA
05-04 02:00
Bahia
2-1
Alagoinhas Atletico BA
Ngày 06/05/2021
06-05 05:30
Vitoria da Conquista BA
3-0
Alagoinhas Atletico BA
06-05 05:30
Vitoria BA
1-1
Fluminense de Feira BA
06-05 05:30
EC Jacuipense
0-1
Bahia
06-05 05:30
DOS Meyer
2-2
Juazeirense
06-05 05:30
Bahia de Feira BA
3-0
United Nations Club
Ngày 04/03/2021
04-03 02:00
Alagoinhas Atletico BA
0-1
Bahia de Feira BA
04-03 02:00
Vitoria da Conquista BA
1-0
AD Atlanta Doce Mel
04-03 04:00
Bahia
0-1
United Nations Club
Ngày 15/03/2021
15-03 02:00
Juazeirense
1-0
Bahia de Feira BA
15-03 02:00
EC Jacuipense
0-1
Vitoria da Conquista BA
15-03 02:00
Alagoinhas Atletico BA
3-0
DOS Meyer
Ngày 11/04/2022
11-04 02:00
EC Jacuipense
0-2
Alagoinhas Atletico BA
Ngày 08/04/2021
08-04 02:00
Bahia de Feira BA
1-0
Vitoria da Conquista BA
Ngày 25/03/2021
25-03 02:00
DOS Meyer
0-0
Bahia de Feira BA
Ngày 01/03/2021
01-03 02:00
Fluminense de Feira BA
1-0
Vitoria da Conquista BA
Ngày 12/04/2021
12-04 02:00
Juazeirense
1-0
United Nations Club
Ngày 29/03/2021
29-03 02:00
EC Jacuipense
1-1
Juazeirense
Ngày 18/03/2021
18-03 04:00
Bahia
0-0
Vitoria BA
Ngày 15/04/2021
15-04 05:30
Vitoria BA
0-1
DOS Meyer
Ngày 29/04/2021
29-04 05:30
Vitoria BA
2-0
Vitoria da Conquista BA
Ngày 03/05/2021
03-05 02:00
Vitoria BA
1-2
EC Jacuipense
Ngày 22/03/2021
22-03 02:00
Vitoria da Conquista BA
1-2
Juazeirense
22-03 02:00
Fluminense de Feira BA
1-1
Bahia
22-03 02:00
DOS Meyer
1-1
EC Jacuipense
22-03 02:00
Alagoinhas Atletico BA
1-0
United Nations Club
Ngày 28/03/2022
28-03 02:00
Barcelona BA
0-0
EC Jacuipense
Ngày 22/02/2021
22-02 02:00
Fluminense de Feira BA
0-1
Alagoinhas Atletico BA
22-02 02:00
Bahia
1-2
Juazeirense
22-02 02:00
Bahia de Feira BA
0-0
EC Jacuipense
Ngày 08/03/2021
08-03 02:00
Vitoria da Conquista BA
0-0
Bahia
08-03 02:00
United Nations Club
0-0
DOS Meyer
08-03 02:00
Juazeirense
1-3
Alagoinhas Atletico BA
08-03 02:00
Bahia de Feira BA
6-3
Fluminense de Feira BA
Ngày 27/03/2023
27-03 02:00
EC Jacuipense
1-1
Bahia
Ngày 27/01/2023
27-01 05:15
Vitoria BA
3-0
DOS Meyer
27-01 07:30
Bahia de Feira BA
0-0
Barcelona BA
Ngày 06/02/2023
06-02 02:00
Bahia de Feira BA
3-2
EC Jacuipense
Ngày 25/01/2023
25-01 06:30
Itabuna BA
1-2
Juazeirense
Ngày 05/02/2023
05-02 02:00
DOS Meyer
1-2
Juazeirense
Ngày 15/02/2023
15-02 06:30
Barcelona BA
1-1
Jacobinense EC
Ngày 03/03/2022
03-03 05:15
Alagoinhas Atletico BA
2-1
Bahia
Ngày 03/02/2023
03-02 05:15
Vitoria BA
2-0
Jacobinense EC
Ngày 18/04/2021
18-04 02:00
United Nations Club
3-2
Vitoria da Conquista BA
Ngày 18/02/2021
18-02 05:30
UNIRB FC
3-3
Vitoria BA
Ngày 19/04/2021
19-04 02:00
Fluminense de Feira BA
1-2
DOS Meyer
19-04 02:00
Bahia
1-0
Bahia de Feira BA
19-04 02:00
Alagoinhas Atletico BA
2-2
EC Jacuipense
Ngày 01/04/2021
01-04 05:30
Bahia de Feira BA
1-1
Vitoria BA
Ngày 22/04/2021
22-04 05:30
Juazeirense
1-1
Vitoria BA
Kết quả Brazil Campeonato Baiano Division tối hôm qua, kết quả bóng đá hôm nay Brazil Campeonato Baiano Division màu bóng 2023 được cập nhật chính xác nhất. KQBĐ Brazil Campeonato Baiano Division theo thời gian thực ngay tại soikeothom.com