Ngày 20/02/2022
20-02 01:00
Nova Venecia FC
1-0
Vilavelhense
20-02 02:00
Rio Branco-ES
1-1
Vitoria ES
20-02 02:00
Real Noroeste
2-0
Serra
20-02 04:40
Desportiva Ferroviaria ES
2-2
Rio Branco VN
Ngày 01/04/2023
01-04 05:45
Real Noroeste
2-1
Porto Vitoria
Ngày 04/03/2023
04-03 06:00
Serra
1-1
Porto Vitoria
Ngày 16/05/2021
16-05 01:00
Rio Branco VN
3-0
Rio Branco-ES
Ngày 13/05/2021
13-05 04:30
Rio Branco-ES
0-0
Rio Branco VN
Ngày 22/02/2022
22-02 06:00
Estrela do Norte ES
3-0
Colatina ES
Ngày 09/05/2021
09-05 01:00
Rio Branco VN
2-0
Desportiva Ferroviaria ES
09-05 04:30
Rio Branco-ES
1-0
Serra
Ngày 06/05/2021
06-05 04:30
Serra
1-0
Rio Branco-ES
Ngày 14/03/2022
14-03 01:00
Rio Branco VN
1-2
Serra
Ngày 07/02/2023
07-02 06:10
Estrela do Norte ES
1-3
Vitoria ES
Ngày 15/03/2022
15-03 05:00
Colatina ES
0-4
Rio Branco-ES
Ngày 02/05/2021
02-05 01:00
Estrela do Norte ES
0-1
Rio Branco-ES
Ngày 28/04/2021
28-04 01:00
Rio Branco-ES
1-2
Real Noroeste
Ngày 13/03/2022
13-03 02:00
Vitoria ES
4-2
Estrela do Norte ES
13-03 01:30
Vilavelhense
1-0
Real Noroeste
13-03 20:00
Nova Venecia FC
1-0
Desportiva Ferroviaria ES
Ngày 29/04/2021
29-04 01:00
Vitoria ES
1-2
Estrela do Norte ES
29-04 01:00
Vilavelhense
3-3
Serra
29-04 01:00
Rio Branco VN
2-3
AA Sao Mateus
Ngày 21/03/2022
21-03 02:10
Rio Branco-ES
2-1
Vilavelhense
21-03 01:00
Rio Branco VN
2-3
Vitoria ES
21-03 02:00
Real Noroeste
0-1
Nova Venecia FC
Ngày 21/03/2023
21-03 05:50
Estrela do Norte ES
1-2
Vitoria ES
Ngày 06/03/2023
06-03 02:15
Nova Venecia FC
2-0
Desportiva Ferroviaria ES
Ngày 04/04/2022
04-04 02:00
Desportiva Ferroviaria ES
0-2
Nova Venecia FC
04-04 02:00
Rio Branco-ES
1-0
Real Noroeste
Ngày 17/05/2021
17-05 01:00
Vitoria ES
1-1
Real Noroeste
Ngày 03/03/2023
03-03 05:45
Rio Branco-ES
2-1
Atletico Itapemirim ES
Ngày 17/03/2021
17-03 01:00
Vitoria ES
3-0
Vilavelhense
Ngày 13/02/2022
13-02 02:00
Rio Branco-ES
1-1
Real Noroeste
13-02 01:00
Vitoria ES
2-2
Vilavelhense
13-02 01:00
Serra
1-1
Desportiva Ferroviaria ES
Ngày 02/02/2023
02-02 06:00
Real Noroeste
0-1
Desportiva Ferroviaria ES
02-02 02:00
Atletico Itapemirim ES
1-3
Porto Vitoria
Ngày 06/02/2023
06-02 01:00
Nova Venecia FC
0-1
Real Noroeste
Ngày 06/02/2022
06-02 02:00
Real Noroeste
1-0
Vitoria ES
06-02 02:00
Desportiva Ferroviaria ES
1-1
Rio Branco-ES
Ngày 24/02/2022
24-02 04:30
Vitoria ES
0-3
Nova Venecia FC
Ngày 07/03/2023
07-03 06:00
Estrela do Norte ES
1-0
Vilavelhense
Ngày 17/02/2023
17-02 02:15
Nova Venecia FC
2-1
Vitoria ES
17-02 06:00
Estrela do Norte ES
1-1
Desportiva Ferroviaria ES
Ngày 09/04/2022
09-04 05:30
Serra
3-1
Vilavelhense
Ngày 27/02/2023
27-02 02:40
Vitoria ES
0-1
Rio Branco-ES
27-02 04:30
Atletico Itapemirim ES
0-5
Nova Venecia FC
Ngày 24/02/2023
24-02 05:00
Porto Vitoria
1-0
Estrela do Norte ES
Ngày 19/03/2022
19-03 06:00
Serra
3-0
Colatina ES
Ngày 14/02/2022
14-02 02:00
Rio Branco VN
1-1
Estrela do Norte ES
Ngày 29/01/2023
29-01 20:00
Desportiva Ferroviaria ES
2-0
Atletico Itapemirim ES
29-01 01:00
Vilavelhense
3-0
Rio Branco-ES
Ngày 12/03/2023
12-03 01:00
Vilavelhense
3-3
Serra
12-03 01:00
Real Noroeste
3-2
Estrela do Norte ES
12-03 01:00
Porto Vitoria
3-2
Nova Venecia FC
12-03 01:00
Desportiva Ferroviaria ES
2-1
Rio Branco-ES
12-03 01:00
Atletico Itapemirim ES
0-5
Vitoria ES
Ngày 01/02/2023
01-02 05:10
Rio Branco-ES
2-1
Estrela do Norte ES
01-02 02:00
Nova Venecia FC
2-1
Serra
Ngày 03/02/2023
03-02 01:00
Vitoria ES
2-1
Vilavelhense
Ngày 04/02/2023
04-02 06:00
Serra
2-1
Rio Branco-ES
Ngày 10/02/2023
10-02 04:50
Atletico Itapemirim ES
0-2
Estrela do Norte ES
Ngày 27/03/2022
27-03 02:00
Vitoria ES
0-2
Desportiva Ferroviaria ES
27-03 02:00
Vilavelhense
2-3
Serra
27-03 02:00
Nova Venecia FC
1-0
Rio Branco-ES
27-03 02:00
Estrela do Norte ES
1-1
Real Noroeste
27-03 02:00
Colatina ES
1-1
Rio Branco VN
Ngày 14/03/2021
14-03 01:00
Real Noroeste
2-0
AA Sao Mateus
14-03 01:00
Estrela do Norte ES
1-1
Pinheiros
14-03 01:00
Rio Branco AC
0-5
Serra
Ngày 21/01/2023
21-01 06:00
Rio Branco-ES
1-2
Porto Vitoria
Ngày 18/03/2023
18-03 05:45
Serra
2-1
Real Noroeste
Ngày 26/03/2023
26-03 01:00
Nova Venecia FC
3-0
Rio Branco-ES
Ngày 05/02/2023
05-02 03:00
Vilavelhense
1-0
Atletico Itapemirim ES
Ngày 11/02/2023
11-02 04:45
Desportiva Ferroviaria ES
2-2
Vilavelhense
Ngày 16/02/2023
16-02 02:00
Serra
2-0
Atletico Itapemirim ES
Ngày 22/01/2023
22-01 05:00
Real Noroeste
4-0
Atletico Itapemirim ES
22-01 01:00
Vitoria ES
2-0
Desportiva Ferroviaria ES
Ngày 27/02/2022
27-02 01:00
Rio Branco VN
1-1
Real Noroeste
Ngày 08/03/2022
08-03 06:05
Estrela do Norte ES
1-2
Nova Venecia FC
Ngày 14/04/2022
14-04 01:00
Vitoria ES
1-2
Nova Venecia FC
Ngày 12/02/2023
12-02 01:00
Rio Branco-ES
2-1
Nova Venecia FC
12-02 04:45
Real Noroeste
3-1
Porto Vitoria
Ngày 05/07/2022
05-07 05:00
Estrela do Norte ES
0-0
Desportiva Ferroviaria ES
Ngày 18/02/2023
18-02 03:00
Vilavelhense
1-4
Porto Vitoria
Ngày 03/04/2022
03-04 02:00
Vitoria ES
2-0
Estrela do Norte ES
Ngày 08/02/2022
08-02 06:00
Estrela do Norte ES
0-0
Serra
Ngày 26/02/2022
26-02 02:00
Colatina ES
0-2
Desportiva Ferroviaria ES
26-02 01:00
Vilavelhense
0-4
Estrela do Norte ES
26-02 04:30
Serra
2-0
Rio Branco-ES
Ngày 08/02/2023
08-02 05:00
Porto Vitoria
4-0
Desportiva Ferroviaria ES
Ngày 25/02/2023
25-02 06:00
Desportiva Ferroviaria ES
0-2
Serra
Ngày 23/01/2023
23-01 02:00
Nova Venecia FC
2-0
Vilavelhense
Ngày 13/02/2023
13-02 01:00
Vitoria ES
2-2
Serra
Ngày 10/05/2021
10-05 04:30
Vitoria ES
3-1
Vilavelhense
Ngày 27/01/2023
27-01 06:00
Estrela do Norte ES
1-0
Nova Venecia FC
Ngày 05/03/2023
05-03 01:00
Vitoria ES
2-0
Real Noroeste
Ngày 25/03/2023
25-03 06:00
Real Noroeste
1-0
Serra
Ngày 06/03/2022
06-03 02:00
Desportiva Ferroviaria ES
1-1
Vilavelhense
06-03 01:00
Rio Branco-ES
3-2
Rio Branco VN
06-03 01:00
Serra
2-2
Vitoria ES
Ngày 23/03/2023
23-03 05:00
Porto Vitoria
1-1
Desportiva Ferroviaria ES
Ngày 27/03/2023
27-03 02:00
Vitoria ES
1-2
Estrela do Norte ES
Ngày 24/05/2021
24-05 01:00
Rio Branco VN
1-1
Real Noroeste
Ngày 19/03/2023
19-03 01:00
Rio Branco-ES
2-2
Nova Venecia FC
19-03 20:10
Desportiva Ferroviaria ES
2-2
Porto Vitoria
Ngày 15/04/2022
15-04 05:00
Real Noroeste
0-2
Serra
Ngày 10/02/2022
10-02 01:00
Vilavelhense
2-0
Colatina ES
Ngày 08/04/2022
08-04 05:00
Estrela do Norte ES
1-4
Vitoria ES
Ngày 02/04/2023
02-04 01:00
Nova Venecia FC
3-1
Vitoria ES
Ngày 26/02/2023
26-02 02:00
Real Noroeste
2-1
Vilavelhense
Ngày 10/04/2022
10-04 02:00
Real Noroeste
3-1
Rio Branco-ES
Ngày 07/05/2021
07-05 01:00
Estrela do Norte ES
1-2
Real Noroeste
07-05 04:30
Vilavelhense
1-2
Vitoria ES
Ngày 11/04/2022
11-04 02:00
Nova Venecia FC
3-1
Desportiva Ferroviaria ES
Ngày 28/01/2023
28-01 06:00
Serra
1-2
Real Noroeste
Ngày 26/01/2023
26-01 06:00
Porto Vitoria
1-3
Vitoria ES
Ngày 01/04/2022
01-04 05:00
Vilavelhense
1-3
Serra
Ngày 20/03/2022
20-03 02:00
Desportiva Ferroviaria ES
0-0
Estrela do Norte ES
Ngày 25/04/2021
25-04 01:00
Estrela do Norte ES
2-2
Rio Branco VN
Ngày 05/03/2021
05-03 01:00
AA Sao Mateus
0-4
Estrela do Norte ES
Kết quả Capixaba Brazil tối hôm qua, kết quả bóng đá hôm nay Capixaba Brazil màu bóng 2023 được cập nhật chính xác nhất. KQBĐ Capixaba Brazil theo thời gian thực ngay tại soikeothom.com