Ngày 07/03/2022
07-03 02:00
Caucaia CE
2-0
Iguatu CE
Ngày 13/02/2023
13-02 02:00
Uniclinic Atletico Cearense CE
1-2
Iguatu CE
13-02 01:30
Guarani CE
0-1
Pacajus
Ngày 06/05/2021
06-05 01:30
Caucaia CE
0-6
Uniclinic Atletico Cearense CE
06-05 01:30
Pacajus
0-0
Fortaleza
06-05 07:45
Ferroviario CE
3-0
Icasa CE
Ngày 11/03/2023
11-03 04:30
Caucaia CE
2-0
Barbalha
11-03 01:40
Pacajus
7-0
Guarani CE
Ngày 12/05/2021
12-05 01:30
Ferroviario CE
1-0
Caucaia CE
12-05 01:30
Uniclinic Atletico Cearense CE
1-1
Pacajus
12-05 06:00
Icasa CE
0-1
Ceara
Ngày 03/05/2021
03-05 01:30
Icasa CE
0-3
Uniclinic Atletico Cearense CE
03-05 01:30
Crato CE
0-4
Ferroviario CE
03-05 02:00
Ceara
1-1
Pacajus
Ngày 17/02/2023
17-02 02:00
Caucaia CE
1-0
Guarani CE
Ngày 16/05/2021
16-05 01:30
Icasa CE
3-2
Caucaia CE
16-05 01:30
Crato CE
1-2
Pacajus
16-05 02:00
Ceara
0-2
Fortaleza
16-05 04:00
Uniclinic Atletico Cearense CE
2-2
Ferroviario CE
Ngày 07/05/2021
07-05 06:00
Ceara
1-0
Crato CE
Ngày 10/05/2021
10-05 02:00
Caucaia CE
1-6
Ceara
10-05 01:30
Pacajus
3-0
Icasa CE
10-05 01:30
Uniclinic Atletico Cearense CE
7-1
Crato CE
Ngày 09/05/2021
09-05 07:00
Fortaleza
0-0
Ferroviario CE
Ngày 18/05/2021
18-05 01:30
Pacajus
1-2
Ferroviario CE
18-05 01:30
Fortaleza
6-0
Icasa CE
18-05 01:30
Ceara
5-2
Uniclinic Atletico Cearense CE
18-05 01:30
Caucaia CE
3-3
Crato CE
Ngày 13/05/2021
13-05 07:45
Crato CE
1-6
Fortaleza
Ngày 02/05/2021
02-05 05:00
Fortaleza
4-1
Caucaia CE
Ngày 12/01/2022
12-01 02:00
Pacajus
1-0
Iguatu CE
12-01 01:00
Ferroviario CE
1-1
Caucaia CE
Ngày 19/01/2022
19-01 02:00
Caucaia CE
3-1
Crato CE
19-01 01:00
Maracana CE
1-1
Ferroviario CE
19-01 05:00
Iguatu CE
4-0
Uniclinic Atletico Cearense CE
19-01 02:00
Icasa CE
0-0
Pacajus
Ngày 28/01/2022
28-01 02:00
Icasa CE
2-0
Iguatu CE
28-01 01:30
Ferroviario CE
4-0
Crato CE
28-01 02:00
Caucaia CE
1-0
Maracana CE
28-01 01:00
Uniclinic Atletico Cearense CE
1-1
Pacajus
Ngày 26/01/2023
26-01 06:00
Barbalha
0-1
Maracana CE
26-01 01:30
Ferroviario CE
0-1
Uniclinic Atletico Cearense CE
26-01 06:00
Ceara
4-0
Pacajus
Ngày 02/02/2023
02-02 06:00
Caucaia CE
5-0
Guarani CE
02-02 06:45
Fortaleza
6-1
Uniclinic Atletico Cearense CE
Ngày 23/04/2022
23-04 07:35
Caucaia CE
0-0
Fortaleza
Ngày 12/02/2023
12-02 01:30
Barbalha
1-2
Caucaia CE
12-02 02:00
Ferroviario CE
2-0
Maracana CE
Ngày 18/02/2023
18-02 02:00
Pacajus
1-2
Barbalha
Ngày 25/04/2022
25-04 04:30
Fortaleza
4-0
Caucaia CE
Ngày 13/01/2022
13-01 02:00
Crato CE
0-0
Maracana CE
13-01 01:00
Uniclinic Atletico Cearense CE
0-0
Icasa CE
Ngày 09/01/2022
09-01 01:00
Caucaia CE
2-1
Pacajus
09-01 02:00
Iguatu
1-1
Ferroviario AC
Ngày 26/02/2023
26-02 04:30
Iguatu CE
1-0
Uniclinic Atletico Cearense CE
26-02 02:00
Maracana CE
1-3
Ferroviario CE
26-02 02:00
Pacajus
1-1
Caucaia CE
Ngày 12/03/2023
12-03 19:00
Iguatu CE
1-1
Ceara
Ngày 09/03/2022
09-03 07:30
Ferroviario CE
0-1
Fortaleza
Ngày 27/02/2023
27-02 01:30
Barbalha
0-1
Guarani CE
Ngày 02/04/2023
02-04 02:00
Fortaleza
2-1
Ceara
Ngày 13/03/2023
13-03 04:30
Ferroviario CE
1-1
Fortaleza
Ngày 13/03/2022
13-03 03:45
Fortaleza
2-1
Ferroviario CE
13-03 02:00
Iguatu CE
1-1
Caucaia CE
Ngày 20/05/2021
20-05 07:30
Fortaleza
6-0
Uniclinic Atletico Cearense CE
20-05 01:30
Ferroviario CE
0-3
Ceara
Ngày 01/03/2023
01-03 01:30
Caucaia CE
0-0
Pacajus
Ngày 19/03/2023
19-03 02:00
Ceara
2-0
Iguatu CE
Ngày 22/10/2020
22-10 07:30
Fortaleza
1-0
Ceara
Ngày 03/03/2023
03-03 01:30
Guarani CE
1-4
Barbalha
Ngày 20/03/2023
20-03 04:30
Fortaleza
4-0
Ferroviario CE
Ngày 23/02/2022
23-02 06:00
Ceara
2-1
Iguatu CE
Ngày 07/03/2023
07-03 01:30
Guarani CE
1-1
Caucaia CE
Ngày 25/02/2022
25-02 07:30
Fortaleza
1-0
Pacajus
Ngày 06/03/2023
06-03 01:30
Barbalha
1-0
Pacajus
Ngày 27/02/2022
27-02 03:45
Iguatu CE
1-0
Ceara
Ngày 24/05/2021
24-05 03:00
Fortaleza
0-0
Ceara
Ngày 03/03/2022
03-03 05:30
Pacajus
0-5
Fortaleza
Ngày 11/02/2021
11-02 01:30
Guarany CE
0-0
Barbalha
11-02 01:30
Pacajus
0-0
Caucaia CE
Ngày 03/02/2022
03-02 02:00
Icasa CE
0-0
Uniclinic Atletico Cearense CE
03-02 02:00
Caucaia CE
0-0
Ferroviario CE
03-02 01:00
Maracana CE
0-0
Crato CE
03-02 01:30
Iguatu CE
1-0
Pacajus
Ngày 27/02/2021
27-02 01:30
Uniclinic Atletico Cearense CE
2-2
Icasa CE
27-02 01:30
Guarany CE
0-3
Caucaia CE
27-02 01:30
Ferroviario CE
5-2
Barbalha
27-02 01:30
Crato CE
1-1
Pacajus
Ngày 13/02/2022
13-02 01:00
Maracana CE
1-2
Pacajus
13-02 02:00
Iguatu CE
7-0
Crato CE
13-02 02:00
Icasa CE
1-1
Ferroviario CE
13-02 02:00
Caucaia CE
5-2
Uniclinic Atletico Cearense CE
Ngày 05/03/2021
05-03 01:30
Guarany CE
1-2
Uniclinic Atletico Cearense CE
05-03 01:30
Crato CE
0-1
Ferroviario CE
05-03 01:30
Caucaia CE
0-1
Icasa CE
05-03 01:30
Pacajus
4-0
Barbalha
Ngày 20/02/2022
20-02 01:00
Iguatu CE
1-1
Icasa CE
20-02 01:00
Crato CE
0-3
Ferroviario CE
20-02 01:00
Pacajus
1-2
Uniclinic Atletico Cearense CE
20-02 01:00
Maracana CE
1-1
Caucaia CE
Ngày 14/02/2021
14-02 01:30
Caucaia CE
2-0
Crato CE
Ngày 01/02/2023
01-02 06:00
Ferroviario CE
1-1
Ceara
01-02 06:00
Maracana CE
1-1
Iguatu CE
Ngày 22/01/2022
22-01 01:15
Crato CE
1-3
Iguatu CE
22-01 02:00
Pacajus
1-1
Maracana CE
22-01 01:00
Ferroviario CE
2-0
Icasa CE
22-01 01:00
Uniclinic Atletico Cearense CE
0-1
Caucaia CE
Ngày 24/02/2021
24-02 01:30
Icasa CE
1-1
Pacajus
24-02 01:30
Ferroviario CE
2-0
Guarany CE
Ngày 06/02/2022
06-02 02:00
Pacajus
5-0
Crato CE
06-02 01:00
Maracana CE
2-2
Iguatu CE
06-02 02:00
Icasa CE
0-0
Caucaia CE
06-02 01:30
Ferroviario CE
1-1
Uniclinic Atletico Cearense CE
Ngày 22/01/2023
22-01 02:00
Iguatu CE
5-1
Guarani CE
Ngày 05/02/2023
05-02 04:30
Pacajus
4-2
Barbalha
Ngày 10/01/2022
10-01 02:00
Icasa CE
0-1
Crato CE
10-01 01:00
Maracana CE
2-1
Uniclinic Atletico Cearense CE
Ngày 11/03/2021
11-03 01:00
Ferroviario CE
2-1
Ceara
11-03 01:00
Pacajus
2-4
Caucaia CE
11-03 01:00
Uniclinic Atletico Cearense CE
0-2
Fortaleza
11-03 01:00
Crato CE
1-0
Icasa CE
Ngày 15/01/2023
15-01 04:30
Maracana CE
1-0
Caucaia CE
15-01 02:00
Fortaleza
2-0
Iguatu CE
Ngày 30/01/2023
30-01 03:00
Barbalha
1-2
Fortaleza
30-01 05:30
Uniclinic Atletico Cearense CE
1-0
Guarani CE
Ngày 08/02/2023
08-02 07:35
Iguatu CE
2-1
Ferroviario CE
08-02 01:30
Guarani CE
2-3
Barbalha
08-02 07:35
Ceara
2-1
Fortaleza
08-02 07:35
Caucaia CE
2-0
Pacajus
08-02 07:40
Uniclinic Atletico Cearense CE
1-1
Maracana CE
Ngày 16/01/2022
16-01 02:00
Iguatu CE
1-2
Maracana CE
16-01 01:00
Crato CE
0-1
Pacajus
16-01 02:00
Caucaia CE
2-0
Icasa CE
16-01 01:00
Uniclinic Atletico Cearense CE
1-3
Ferroviario CE
Ngày 31/01/2022
31-01 02:00
Pacajus
1-1
Caucaia CE
31-01 01:30
Ferroviario CE
1-0
Iguatu CE
31-01 01:30
Crato CE
0-1
Icasa CE
31-01 01:00
Uniclinic Atletico Cearense CE
0-2
Maracana CE
Ngày 17/02/2022
17-02 01:00
Icasa CE
1-1
Maracana CE
17-02 01:00
Ferroviario CE
1-1
Pacajus
17-02 01:00
Caucaia CE
0-0
Iguatu CE
17-02 01:00
Uniclinic Atletico Cearense CE
9-2
Crato CE
Ngày 16/01/2023
16-01 03:00
Guarani CE
0-5
Ceara
16-01 05:30
Uniclinic Atletico Cearense CE
1-1
Pacajus
Ngày 29/01/2023
29-01 02:00
Pacajus
1-2
Iguatu CE
29-01 02:00
Ceara
2-1
Maracana CE
29-01 06:00
Caucaia CE
1-2
Ferroviario CE
Ngày 25/01/2022
25-01 05:00
Pacajus
1-4
Ferroviario CE
25-01 01:00
Maracana CE
2-3
Icasa CE
25-01 05:00
Iguatu CE
1-2
Caucaia CE
25-01 01:30
Crato CE
0-2
Uniclinic Atletico Cearense CE
Ngày 17/01/2023
17-01 06:00
Ferroviario CE
4-0
Barbalha
Ngày 09/02/2022
09-02 05:00
Pacajus
1-0
Icasa CE
09-02 01:30
Ferroviario CE
1-1
Maracana CE
09-02 01:30
Crato CE
0-1
Caucaia CE
09-02 01:00
Uniclinic Atletico Cearense CE
0-2
Iguatu CE
Ngày 19/01/2023
19-01 06:00
Fortaleza
1-0
Caucaia CE
Ngày 08/03/2021
08-03 01:30
Icasa CE
2-2
Guarany CE
08-03 01:00
Ferroviario CE
2-1
Caucaia CE
08-03 01:30
Barbalha
1-3
Crato CE
08-03 01:30
Uniclinic Atletico Cearense CE
1-1
Pacajus
Ngày 02/03/2021
02-03 01:30
Pacajus
1-0
Guarany CE
02-03 01:30
Icasa CE
0-1
Ferroviario CE
02-03 01:30
Barbalha
0-8
Caucaia CE
02-03 01:30
Uniclinic Atletico Cearense CE
2-1
Crato CE
Ngày 15/02/2021
15-02 01:30
Barbalha
2-1
Uniclinic Atletico Cearense CE
Ngày 18/02/2021
18-02 01:30
Pacajus
1-0
Ferroviario CE
18-02 01:30
Crato CE
0-1
Guarany CE
18-02 01:30
Caucaia CE
0-3
Uniclinic Atletico Cearense CE
18-02 01:30
Barbalha
0-2
Icasa CE
Ngày 21/02/2021
21-02 05:00
Crato CE
1-1
Icasa CE
21-02 01:30
Uniclinic Atletico Cearense CE
1-1
Ferroviario CE
Kết quả Hạng 1 Cearense Brazil tối hôm qua, kết quả bóng đá hôm nay Hạng 1 Cearense Brazil màu bóng 2023 được cập nhật chính xác nhất. KQBĐ Hạng 1 Cearense Brazil theo thời gian thực ngay tại soikeothom.com