Ngày 08/09/2022
08-09 02:15
Vikingur Reykjavik
9-0
Leiknir Reykjavik
Ngày 08/08/2022
08-08 00:00
KR Reykjavik
4-0
IBV Vestmannaeyjar
08-08 02:15
Stjarnan Gardabaer
5-2
Breidablik
08-08 02:15
Fram Reykjavik
3-3
Vikingur Reykjavik
08-08 00:00
Hafnarfjordur
0-3
KA Akureyri
Ngày 19/04/2022
19-04 02:15
Vikingur Reykjavik
2-1
Hafnarfjordur
Ngày 23/08/2022
23-08 01:00
Hafnarfjordur
3-0
Keflavik
23-08 01:00
Leiknir Reykjavik
4-3
KR Reykjavik
23-08 02:15
Fram Reykjavik
0-2
Breidablik
23-08 03:15
Vikingur Reykjavik
2-2
Valur Reykjavik
Ngày 02/05/2022
02-05 02:15
Breidablik
3-0
Hafnarfjordur
Ngày 05/09/2022
05-09 01:00
Fram Reykjavik
2-2
KA Akureyri
05-09 00:00
Akranes
4-4
KR Reykjavik
05-09 02:15
Stjarnan Gardabaer
0-2
Keflavik
Ngày 11/09/2022
11-09 21:00
Keflavik
0-3
Vikingur Reykjavik
11-09 21:00
KA Akureyri
2-1
Breidablik
11-09 21:00
KR Reykjavik
3-1
Stjarnan Gardabaer
11-09 21:00
Leiknir Reykjavik
1-0
Valur Reykjavik
11-09 21:00
Hafnarfjordur
6-1
Akranes
11-09 21:00
IBV Vestmannaeyjar
2-2
Fram Reykjavik
Ngày 15/05/2022
15-05 21:00
Hafnarfjordur
2-0
IBV Vestmannaeyjar
Ngày 04/08/2022
04-08 02:15
Valur Reykjavik
2-0
Hafnarfjordur
04-08 02:15
Fram Reykjavik
2-2
Stjarnan Gardabaer
Ngày 16/08/2022
16-08 01:00
Keflavik
0-0
KR Reykjavik
16-08 02:15
Breidablik
1-1
Vikingur Reykjavik
16-08 02:15
Fram Reykjavik
4-1
Leiknir Reykjavik
Ngày 26/04/2022
26-04 01:00
KR Reykjavik
0-1
Breidablik
26-04 01:00
Hafnarfjordur
4-2
Fram Reykjavik
Ngày 22/08/2022
22-08 00:00
Akranes
2-1
IBV Vestmannaeyjar
22-08 02:15
Stjarnan Gardabaer
2-4
KA Akureyri
Ngày 01/05/2022
01-05 02:15
Valur Reykjavik
2-1
KR Reykjavik
01-05 22:59
IBV Vestmannaeyjar
1-1
Leiknir Reykjavik
Ngày 12/05/2022
12-05 02:15
KA Akureyri
1-0
Hafnarfjordur
12-05 01:00
IBV Vestmannaeyjar
1-2
KR Reykjavik
12-05 02:15
Breidablik
3-2
Stjarnan Gardabaer
12-05 02:15
Valur Reykjavik
4-0
Akranes
Ngày 02/08/2022
02-08 02:15
Breidablik
3-1
Akranes
Ngày 29/06/2023
29-06 02:15
KR Reykjavik
2-0
Keflavik
29-06 02:15
Fram Reykjavik
3-2
HK Kopavogs
29-06 00:00
IBV Vestmannaeyjar
2-0
KA Akureyri
Ngày 03/08/2022
03-08 01:00
KA Akureyri
0-1
KR Reykjavik
Ngày 25/04/2022
25-04 01:00
Keflavik
0-1
Valur Reykjavik
25-04 01:00
Akranes
3-0
Vikingur Reykjavik
Ngày 30/07/2022
30-07 21:00
Stjarnan Gardabaer
2-2
Vikingur Reykjavik
30-07 21:00
IBV Vestmannaeyjar
2-2
Keflavik
Ngày 18/09/2023
18-09 02:15
Valur Reykjavik
2-0
Stjarnan Gardabaer
18-09 01:00
Breidablik
0-2
Hafnarfjordur
18-09 00:00
Fylkir
2-2
IBV Vestmannaeyjar
Ngày 25/06/2023
25-06 00:00
KR Reykjavik
2-0
KA Akureyri
25-06 02:15
Vikingur Reykjavik
2-0
Stjarnan Gardabaer
Ngày 14/08/2023
14-08 01:15
KR Reykjavik
3-2
Fram Reykjavik
14-08 00:00
Keflavik
1-1
Valur Reykjavik
14-08 00:00
Hafnarfjordur
2-1
IBV Vestmannaeyjar
14-08 02:15
Vikingur Reykjavik
6-1
HK Kopavogs
Ngày 04/10/2022
04-10 02:15
Breidablik
3-0
Stjarnan Gardabaer
Ngày 02/10/2023
02-10 02:15
Valur Reykjavik
4-1
Hafnarfjordur
02-10 00:00
HK Kopavogs
0-1
IBV Vestmannaeyjar
02-10 00:00
Fram Reykjavik
1-0
KA Akureyri
Ngày 17/04/2023
17-04 02:15
HK Kopavogs
1-1
Fram Reykjavik
17-04 02:15
Valur Reykjavik
0-2
Breidablik
17-04 00:00
Vikingur Reykjavik
2-0
Fylkir
Ngày 28/08/2023
28-08 00:00
Keflavik
0-0
Fram Reykjavik
28-08 00:00
KR Reykjavik
2-0
Fylkir
28-08 02:15
Vikingur Reykjavik
5-3
Breidablik
Ngày 30/04/2023
30-04 00:00
Keflavik
1-3
IBV Vestmannaeyjar
30-04 00:00
Vikingur Reykjavik
1-0
KA Akureyri
30-04 02:15
Valur Reykjavik
3-2
Stjarnan Gardabaer
Ngày 03/09/2023
03-09 21:00
Stjarnan Gardabaer
3-0
Keflavik
03-09 21:00
Fram Reykjavik
2-3
Vikingur Reykjavik
03-09 21:00
IBV Vestmannaeyjar
2-2
KR Reykjavik
03-09 21:00
Fylkir
1-1
KA Akureyri
03-09 21:00
Breidablik
0-2
Hafnarfjordur
03-09 21:00
Valur Reykjavik
4-1
HK Kopavogs
Ngày 04/05/2023
04-05 03:15
Fylkir
1-6
Valur Reykjavik
04-05 02:15
KR Reykjavik
0-1
HK Kopavogs
04-05 01:00
KA Akureyri
4-2
Hafnarfjordur
04-05 01:00
Fram Reykjavik
3-1
IBV Vestmannaeyjar
Ngày 15/05/2023
15-05 02:15
Fylkir
3-1
Fram Reykjavik
15-05 02:15
Vikingur Reykjavik
2-0
Hafnarfjordur
15-05 00:00
Keflavik
0-2
HK Kopavogs
Ngày 29/05/2023
29-05 00:00
Fylkir
2-1
IBV Vestmannaeyjar
29-05 02:15
KR Reykjavik
1-0
Stjarnan Gardabaer
29-05 22:59
KA Akureyri
4-2
Fram Reykjavik
29-05 02:15
Hafnarfjordur
4-3
HK Kopavogs
Ngày 30/05/2022
30-05 02:15
Hafnarfjordur
2-3
KR Reykjavik
30-05 02:15
Leiknir Reykjavik
1-2
Breidablik
30-05 00:00
Stjarnan Gardabaer
1-0
IBV Vestmannaeyjar
30-05 00:10
Akranes
0-2
Keflavik
Ngày 03/06/2023
03-06 01:00
Stjarnan Gardabaer
4-0
KA Akureyri
03-06 02:15
Fram Reykjavik
4-1
Keflavik
03-06 02:15
Breidablik
2-2
Vikingur Reykjavik
03-06 02:15
Valur Reykjavik
1-1
Hafnarfjordur
Ngày 22/06/2022
22-06 02:15
Akranes
1-1
Hafnarfjordur
22-06 02:15
Valur Reykjavik
2-1
Leiknir Reykjavik
Ngày 09/07/2023
09-07 00:00
Keflavik
3-3
Vikingur Reykjavik
Ngày 02/07/2022
02-07 02:15
KR Reykjavik
0-3
Vikingur Reykjavik
02-07 22:59
IBV Vestmannaeyjar
0-0
Breidablik
Ngày 25/07/2023
25-07 01:00
Keflavik
3-4
KA Akureyri
25-07 02:15
Hafnarfjordur
2-4
Fylkir
Ngày 18/07/2022
18-07 02:15
Akranes
0-3
Stjarnan Gardabaer
18-07 02:15
Keflavik
2-3
Breidablik
18-07 00:00
Leiknir Reykjavik
0-5
KA Akureyri
Ngày 26/09/2023
26-09 02:15
Breidablik
3-1
Vikingur Reykjavik
Ngày 31/07/2023
31-07 00:00
Vikingur Reykjavik
6-0
IBV Vestmannaeyjar
Ngày 19/09/2023
19-09 02:15
HK Kopavogs
1-1
Fram Reykjavik
Ngày 05/10/2022
05-10 22:30
IBV Vestmannaeyjar
2-1
Hafnarfjordur
Ngày 15/04/2023
15-04 21:00
Keflavik
0-2
KR Reykjavik
15-04 22:59
KA Akureyri
3-0
IBV Vestmannaeyjar
15-04 22:59
Hafnarfjordur
1-0
Stjarnan Gardabaer
Ngày 27/08/2023
27-08 00:00
Hafnarfjordur
3-2
Valur Reykjavik
Ngày 17/09/2022
17-09 21:00
Stjarnan Gardabaer
2-1
Hafnarfjordur
17-09 21:00
Breidablik
3-0
IBV Vestmannaeyjar
17-09 21:00
Fram Reykjavik
4-8
Keflavik
17-09 21:00
Akranes
1-2
Leiknir Reykjavik
17-09 21:00
Vikingur Reykjavik
2-2
KR Reykjavik
17-09 21:00
Valur Reykjavik
0-1
KA Akureyri
Ngày 23/05/2022
23-05 02:15
Valur Reykjavik
1-3
Vikingur Reykjavik
23-05 00:00
Keflavik
2-1
Hafnarfjordur
23-05 02:15
Breidablik
4-3
Fram Reykjavik
Ngày 29/05/2022
29-05 22:59
Fram Reykjavik
3-2
Valur Reykjavik
29-05 23:30
Vikingur Reykjavik
2-1
KA Akureyri
Ngày 21/06/2022
21-06 01:00
Fram Reykjavik
3-3
IBV Vestmannaeyjar
21-06 02:30
Breidablik
4-1
KA Akureyri
21-06 02:15
Stjarnan Gardabaer
1-1
KR Reykjavik
Ngày 08/07/2023
08-07 02:15
Breidablik
5-1
Fylkir
08-07 22:59
IBV Vestmannaeyjar
1-0
Fram Reykjavik
Ngày 12/07/2022
12-07 02:15
Stjarnan Gardabaer
0-3
Leiknir Reykjavik
12-07 02:15
Valur Reykjavik
0-3
Keflavik
12-07 02:15
Fram Reykjavik
1-0
Hafnarfjordur
Ngày 24/07/2023
24-07 02:15
HK Kopavogs
1-1
Stjarnan Gardabaer
24-07 02:15
KR Reykjavik
1-2
Vikingur Reykjavik
24-07 02:15
Valur Reykjavik
1-0
Fram Reykjavik
Ngày 17/07/2022
17-07 01:00
Hafnarfjordur
0-3
Vikingur Reykjavik
17-07 22:59
IBV Vestmannaeyjar
3-2
Valur Reykjavik
Ngày 29/09/2023
29-09 02:15
Vikingur Reykjavik
2-1
Hafnarfjordur
29-09 02:15
Valur Reykjavik
4-2
Breidablik
29-09 02:15
HK Kopavogs
2-2
Fylkir
29-09 02:15
Fram Reykjavik
3-1
Keflavik
29-09 02:15
Stjarnan Gardabaer
2-0
KR Reykjavik
Ngày 20/09/2023
20-09 23:15
KA Akureyri
4-2
Keflavik
Ngày 11/04/2023
11-04 03:00
Breidablik
3-4
HK Kopavogs
11-04 02:15
Valur Reykjavik
2-1
IBV Vestmannaeyjar
11-04 02:15
Fram Reykjavik
2-2
Hafnarfjordur
11-04 02:15
Stjarnan Gardabaer
0-2
Vikingur Reykjavik
Ngày 06/10/2022
06-10 02:15
Vikingur Reykjavik
3-2
Valur Reykjavik
Ngày 13/05/2023
13-05 22:59
KR Reykjavik
0-1
Breidablik
13-05 22:59
KA Akureyri
0-4
Valur Reykjavik
13-05 21:00
Stjarnan Gardabaer
4-0
IBV Vestmannaeyjar
Ngày 21/05/2022
21-05 22:59
IBV Vestmannaeyjar
0-0
Akranes
21-05 22:59
KA Akureyri
0-2
Stjarnan Gardabaer
21-05 22:59
KR Reykjavik
1-1
Leiknir Reykjavik
Ngày 24/06/2023
24-06 02:15
Hafnarfjordur
4-0
Fram Reykjavik
24-06 02:15
Keflavik
1-1
Fylkir
24-06 02:15
HK Kopavogs
5-2
Breidablik
24-06 21:00
IBV Vestmannaeyjar
0-3
Valur Reykjavik
Ngày 30/07/2023
30-07 22:59
KA Akureyri
1-1
HK Kopavogs
30-07 01:15
Breidablik
1-1
Stjarnan Gardabaer
Ngày 23/09/2023
23-09 21:00
IBV Vestmannaeyjar
2-2
Fram Reykjavik
Ngày 13/08/2023
13-08 22:59
KA Akureyri
1-1
Breidablik
Ngày 29/08/2022
29-08 00:00
KR Reykjavik
0-0
Hafnarfjordur
29-08 00:00
Keflavik
0-1
Akranes
29-08 02:15
Breidablik
4-0
Leiknir Reykjavik
Ngày 29/04/2023
29-04 21:00
Hafnarfjordur
3-0
KR Reykjavik
29-04 03:00
Breidablik
5-4
Fram Reykjavik
29-04 21:00
HK Kopavogs
1-0
Fylkir
Ngày 09/05/2022
09-05 02:15
Leiknir Reykjavik
0-0
Vikingur Reykjavik
Ngày 04/09/2022
04-09 21:00
Leiknir Reykjavik
0-0
Hafnarfjordur
04-09 21:00
Vikingur Reykjavik
2-2
IBV Vestmannaeyjar
Ngày 09/05/2023
09-05 03:15
Fylkir
1-2
Breidablik
09-05 01:00
IBV Vestmannaeyjar
0-1
Vikingur Reykjavik
09-05 02:15
Fram Reykjavik
2-1
Stjarnan Gardabaer
09-05 02:15
Hafnarfjordur
2-1
Keflavik
Ngày 17/06/2022
17-06 01:00
KA Akureyri
2-2
Fram Reykjavik
17-06 02:15
Keflavik
2-2
Stjarnan Gardabaer
17-06 02:15
Hafnarfjordur
2-2
Leiknir Reykjavik
17-06 03:15
Valur Reykjavik
3-2
Breidablik
Ngày 26/07/2022
26-07 02:15
KR Reykjavik
3-3
Valur Reykjavik
26-07 02:15
Akranes
0-4
Fram Reykjavik
Ngày 24/09/2023
24-09 21:00
KR Reykjavik
2-2
Valur Reykjavik
24-09 21:00
Hafnarfjordur
1-3
Stjarnan Gardabaer
24-09 21:00
Keflavik
2-1
HK Kopavogs
Ngày 22/08/2023
22-08 02:15
Stjarnan Gardabaer
3-1
KR Reykjavik
Ngày 15/08/2022
15-08 02:15
Valur Reykjavik
6-1
Stjarnan Gardabaer
Ngày 25/04/2023
25-04 02:15
Vikingur Reykjavik
3-0
KR Reykjavik
25-04 02:15
Stjarnan Gardabaer
5-4
HK Kopavogs
25-04 02:15
Fylkir
4-2
Hafnarfjordur
Ngày 29/08/2023
29-08 01:00
HK Kopavogs
2-2
IBV Vestmannaeyjar
Ngày 07/05/2022
07-05 01:00
Hafnarfjordur
2-2
Valur Reykjavik
07-05 21:00
Akranes
1-5
Breidablik
07-05 23:15
KR Reykjavik
0-0
KA Akureyri
07-05 22:59
Keflavik
3-3
IBV Vestmannaeyjar
07-05 23:15
Stjarnan Gardabaer
1-1
Fram Reykjavik
Ngày 23/05/2023
23-05 01:00
IBV Vestmannaeyjar
2-3
Hafnarfjordur
23-05 02:15
Fram Reykjavik
1-2
KR Reykjavik
23-05 02:15
Stjarnan Gardabaer
2-2
Fylkir
Ngày 26/05/2023
26-05 01:00
KA Akureyri
0-4
Vikingur Reykjavik
26-05 02:15
Breidablik
1-0
Valur Reykjavik
Ngày 29/04/2022
29-04 02:15
Vikingur Reykjavik
4-1
Keflavik
Ngày 09/07/2022
09-07 22:59
KA Akureyri
4-3
IBV Vestmannaeyjar
09-07 22:59
Vikingur Reykjavik
3-2
Akranes
Ngày 13/05/2022
13-05 02:15
Keflavik
3-0
Leiknir Reykjavik
13-05 02:15
Vikingur Reykjavik
4-1
Fram Reykjavik
Ngày 25/09/2023
25-09 00:00
Fylkir
2-4
KA Akureyri
Ngày 10/04/2023
10-04 21:00
KA Akureyri
1-1
KR Reykjavik
10-04 21:00
Fylkir
1-2
Keflavik
Ngày 21/08/2023
21-08 00:00
Fram Reykjavik
2-1
KA Akureyri
21-08 02:15
HK Kopavogs
2-2
Hafnarfjordur
21-08 02:15
Valur Reykjavik
0-4
Vikingur Reykjavik
21-08 01:00
Breidablik
2-1
Keflavik
Ngày 21/04/2022
21-04 01:00
KA Akureyri
1-0
Leiknir Reykjavik
21-04 02:15
Fram Reykjavik
1-4
KR Reykjavik
Ngày 14/08/2022
14-08 22:59
IBV Vestmannaeyjar
4-1
Hafnarfjordur
14-08 22:59
KA Akureyri
3-0
Akranes
Ngày 26/08/2023
26-08 22:59
KA Akureyri
2-1
Stjarnan Gardabaer
Ngày 24/04/2022
24-04 21:00
IBV Vestmannaeyjar
0-3
KA Akureyri
24-04 22:59
Leiknir Reykjavik
0-3
Stjarnan Gardabaer
Ngày 17/05/2022
17-05 02:15
KR Reykjavik
1-0
Keflavik
17-05 02:15
Vikingur Reykjavik
0-3
Breidablik
17-05 02:15
Leiknir Reykjavik
1-2
Fram Reykjavik
Ngày 05/07/2022
05-07 01:00
KA Akureyri
1-1
Valur Reykjavik
05-07 02:15
Hafnarfjordur
1-1
Stjarnan Gardabaer
05-07 02:15
Leiknir Reykjavik
1-0
Akranes
Ngày 25/07/2022
25-07 00:00
Keflavik
1-3
KA Akureyri
25-07 02:15
Hafnarfjordur
0-0
Breidablik
Ngày 28/09/2023
28-09 23:15
KA Akureyri
2-1
IBV Vestmannaeyjar
Ngày 28/08/2022
28-08 21:00
IBV Vestmannaeyjar
3-1
Stjarnan Gardabaer
28-08 22:59
KA Akureyri
2-3
Vikingur Reykjavik
Ngày 05/05/2023
05-05 02:15
Stjarnan Gardabaer
0-2
Breidablik
05-05 02:15
Vikingur Reykjavik
4-1
Keflavik
Ngày 08/05/2023
08-05 00:00
HK Kopavogs
1-2
KA Akureyri
08-05 02:15
Valur Reykjavik
5-0
KR Reykjavik
Ngày 24/06/2022
24-06 02:15
Breidablik
4-0
KR Reykjavik
Ngày 09/08/2022
09-08 02:15
Leiknir Reykjavik
1-2
Keflavik
09-08 02:15
Akranes
1-2
Valur Reykjavik
Ngày 20/04/2022
20-04 01:00
Valur Reykjavik
2-1
IBV Vestmannaeyjar
20-04 02:45
Breidablik
4-1
Keflavik
20-04 02:15
Stjarnan Gardabaer
2-2
Akranes
Ngày 24/04/2023
24-04 02:15
Fram Reykjavik
1-3
Valur Reykjavik
Ngày 03/05/2022
03-05 01:00
KA Akureyri
3-2
Keflavik
03-05 02:15
Vikingur Reykjavik
4-5
Stjarnan Gardabaer
03-05 02:15
Fram Reykjavik
1-1
Akranes
Ngày 16/06/2022
16-06 01:00
IBV Vestmannaeyjar
0-3
Vikingur Reykjavik
16-06 02:15
KR Reykjavik
3-3
Akranes
Ngày 20/07/2022
20-07 02:15
KR Reykjavik
1-1
Fram Reykjavik
Ngày 23/04/2023
23-04 22:59
IBV Vestmannaeyjar
2-1
Breidablik
23-04 22:59
KA Akureyri
0-0
Keflavik
Ngày 30/08/2022
30-08 02:15
Valur Reykjavik
1-1
Fram Reykjavik
Ngày 16/05/2022
16-05 00:00
Akranes
0-3
KA Akureyri
16-05 02:15
Stjarnan Gardabaer
1-0
Valur Reykjavik
Ngày 04/07/2022
04-07 02:15
Keflavik
3-1
Fram Reykjavik
Ngày 01/10/2023
01-10 21:00
KR Reykjavik
4-3
Breidablik
01-10 21:00
Keflavik
1-3
Fylkir
Ngày 06/09/2022
06-09 02:15
Breidablik
1-0
Valur Reykjavik
Ngày 28/06/2021
28-06 02:15
HK Kopavogs
2-3
Breidablik
28-06 02:15
Valur Reykjavik
1-1
Fylkir
Ngày 13/07/2021
13-07 02:15
KR Reykjavik
1-0
Keflavik
13-07 02:15
Leiknir Reykjavik
2-0
Akranes
Ngày 18/07/2021
18-07 22:59
KA Akureyri
2-0
HK Kopavogs
Ngày 04/08/2021
04-08 01:00
KA Akureyri
2-1
Keflavik
04-08 02:15
Fylkir
0-0
Leiknir Reykjavik
Ngày 17/08/2021
17-08 02:15
Breidablik
2-1
Akranes
17-08 02:15
HK Kopavogs
0-1
KR Reykjavik
17-08 02:15
Fylkir
0-3
Vikingur Reykjavik
Ngày 10/05/2021
10-05 02:15
Keflavik
2-0
Stjarnan Gardabaer
10-05 02:15
Hafnarfjordur
1-1
Valur Reykjavik
Ngày 21/08/2021
21-08 21:00
Keflavik
0-5
Hafnarfjordur
Ngày 13/05/2021
13-05 00:30
KA Akureyri
3-0
Leiknir Reykjavik
13-05 02:15
Fylkir
1-1
KR Reykjavik
Ngày 11/09/2021
11-09 21:00
Akranes
3-1
Leiknir Reykjavik
11-09 21:00
KA Akureyri
2-0
Fylkir
11-09 21:00
Keflavik
0-2
KR Reykjavik
Ngày 29/10/2022
29-10 20:00
IBV Vestmannaeyjar
1-0
Leiknir Reykjavik
29-10 20:00
Keflavik
4-0
Fram Reykjavik
29-10 20:00
Hafnarfjordur
1-2
Akranes
29-10 20:00
KR Reykjavik
0-2
Stjarnan Gardabaer
29-10 20:00
KA Akureyri
2-0
Valur Reykjavik
29-10 20:00
Breidablik
1-0
Vikingur Reykjavik
Ngày 22/05/2021
22-05 03:00
Fylkir
4-2
Keflavik
22-05 01:00
HK Kopavogs
1-3
Akranes
22-05 01:00
KA Akureyri
0-1
Vikingur Reykjavik
22-05 22:59
Hafnarfjordur
0-2
KR Reykjavik
22-05 03:15
Valur Reykjavik
1-0
Leiknir Reykjavik
22-05 02:15
Breidablik
4-0
Stjarnan Gardabaer
Ngày 25/09/2021
25-09 21:00
KA Akureyri
2-2
Hafnarfjordur
25-09 21:00
Breidablik
3-0
HK Kopavogs
25-09 21:00
Fylkir
0-6
Valur Reykjavik
25-09 21:00
Vikingur Reykjavik
2-0
Leiknir Reykjavik
25-09 21:00
Stjarnan Gardabaer
0-2
KR Reykjavik
25-09 21:00
Keflavik
2-3
Akranes
Ngày 22/10/2022
22-10 20:00
Akranes
3-2
IBV Vestmannaeyjar
22-10 20:00
Leiknir Reykjavik
1-7
Keflavik
Ngày 31/05/2021
31-05 02:15
Fylkir
1-1
Stjarnan Gardabaer
31-05 02:15
HK Kopavogs
2-1
Leiknir Reykjavik
31-05 02:15
KR Reykjavik
3-1
Akranes
Ngày 13/06/2021
13-06 00:00
Vikingur Reykjavik
2-0
Hafnarfjordur
13-06 00:00
Stjarnan Gardabaer
2-1
Valur Reykjavik
Ngày 17/07/2021
17-07 22:59
Akranes
2-1
Valur Reykjavik
Ngày 05/08/2021
05-08 02:15
Valur Reykjavik
1-0
KR Reykjavik
05-08 02:15
Stjarnan Gardabaer
4-0
Akranes
05-08 02:15
Hafnarfjordur
2-4
HK Kopavogs
Ngày 22/08/2021
22-08 01:00
Breidablik
2-0
KA Akureyri
Ngày 08/10/2022
08-10 21:00
Akranes
3-2
Fram Reykjavik
08-10 21:00
KR Reykjavik
2-1
Valur Reykjavik
08-10 21:00
KA Akureyri
1-2
Breidablik
Ngày 14/05/2021
14-05 02:15
Hafnarfjordur
5-1
Akranes
14-05 02:15
Stjarnan Gardabaer
2-3
Vikingur Reykjavik
14-05 02:15
Breidablik
4-0
Keflavik
14-05 02:15
Valur Reykjavik
3-2
HK Kopavogs
Ngày 23/10/2022
23-10 03:00
Valur Reykjavik
2-5
Breidablik
23-10 21:00
Fram Reykjavik
3-0
Hafnarfjordur
Ngày 08/06/2021
08-06 03:00
Valur Reykjavik
1-1
Vikingur Reykjavik
Ngày 29/06/2021
29-06 02:15
KR Reykjavik
1-2
Stjarnan Gardabaer
29-06 02:15
Leiknir Reykjavik
2-1
Vikingur Reykjavik
29-06 02:15
Akranes
2-2
Keflavik
Ngày 14/07/2021
14-07 01:00
Fylkir
2-1
KA Akureyri
14-07 02:15
HK Kopavogs
0-0
Vikingur Reykjavik
Ngày 27/07/2021
27-07 02:15
KR Reykjavik
4-0
Fylkir
Ngày 03/08/2021
03-08 02:15
Breidablik
4-0
Vikingur Reykjavik
Ngày 16/08/2021
16-08 00:00
Hafnarfjordur
5-0
Leiknir Reykjavik
16-08 02:15
Valur Reykjavik
2-1
Keflavik
Ngày 09/05/2021
09-05 02:15
Akranes
1-1
Vikingur Reykjavik
09-05 02:15
Leiknir Reykjavik
3-3
Breidablik
09-05 02:15
HK Kopavogs
2-2
Fylkir
Ngày 30/08/2021
30-08 02:15
Fylkir
0-7
Breidablik
30-08 00:00
KR Reykjavik
2-1
Leiknir Reykjavik
30-08 00:00
Hafnarfjordur
1-2
Vikingur Reykjavik
30-08 02:15
HK Kopavogs
1-0
Keflavik
Ngày 17/05/2021
17-05 02:15
Leiknir Reykjavik
3-0
Fylkir
17-05 02:15
Vikingur Reykjavik
3-0
Breidablik
Ngày 02/06/2023
02-06 02:15
Fylkir
3-3
KR Reykjavik
02-06 01:00
IBV Vestmannaeyjar
3-0
HK Kopavogs
Ngày 10/08/2023
10-08 02:15
HK Kopavogs
3-1
Keflavik
Ngày 27/06/2021
27-06 22:59
Hafnarfjordur
1-1
KA Akureyri
Ngày 26/07/2021
26-07 02:15
HK Kopavogs
0-3
Valur Reykjavik
26-07 00:00
Akranes
0-3
Hafnarfjordur
26-07 00:00
Leiknir Reykjavik
0-1
KA Akureyri
26-07 02:15
Vikingur Reykjavik
3-2
Stjarnan Gardabaer
26-07 02:15
Keflavik
2-0
Breidablik
Ngày 08/05/2021
08-05 01:00
KR Reykjavik
1-3
KA Akureyri
Ngày 29/08/2021
29-08 22:59
KA Akureyri
3-0
Akranes
29-08 02:15
Valur Reykjavik
1-2
Stjarnan Gardabaer
Ngày 11/10/2022
11-10 02:15
Stjarnan Gardabaer
2-1
Vikingur Reykjavik
Ngày 18/05/2021
18-05 02:15
HK Kopavogs
1-3
Hafnarfjordur
18-05 02:15
KR Reykjavik
2-3
Valur Reykjavik
18-05 01:30
Keflavik
1-4
KA Akureyri
18-05 02:15
Akranes
0-0
Stjarnan Gardabaer
Ngày 07/08/2023
07-08 22:59
Valur Reykjavik
4-2
KA Akureyri
Ngày 06/07/2021
06-07 02:15
KA Akureyri
1-2
KR Reykjavik
06-07 02:15
Vikingur Reykjavik
1-0
Akranes
Ngày 17/06/2021
17-06 01:00
Akranes
0-2
KA Akureyri
17-06 01:00
Keflavik
2-0
HK Kopavogs
17-06 03:15
Hafnarfjordur
1-1
Stjarnan Gardabaer
17-06 03:15
Valur Reykjavik
3-1
Breidablik
Ngày 09/08/2021
09-08 00:00
Vikingur Reykjavik
2-2
KA Akureyri
09-08 00:00
Leiknir Reykjavik
1-0
Valur Reykjavik
09-08 02:15
Keflavik
1-1
Fylkir
09-08 02:15
Akranes
4-1
HK Kopavogs
09-08 02:15
KR Reykjavik
1-1
Hafnarfjordur
Ngày 03/05/2021
03-05 02:15
Vikingur Reykjavik
1-0
Keflavik
03-05 02:15
Breidablik
0-2
KR Reykjavik
Ngày 16/10/2022
16-10 02:15
Breidablik
0-1
KR Reykjavik
16-10 00:00
Vikingur Reykjavik
2-2
KA Akureyri
Ngày 10/10/2022
10-10 22:25
IBV Vestmannaeyjar
2-1
Keflavik
10-10 22:15
Hafnarfjordur
4-2
Leiknir Reykjavik
Ngày 18/07/2023
18-07 02:15
Stjarnan Gardabaer
2-0
Valur Reykjavik
Ngày 30/05/2023
30-05 02:15
Vikingur Reykjavik
2-3
Valur Reykjavik
30-05 02:15
Keflavik
0-0
Breidablik
Ngày 06/08/2023
06-08 21:00
Breidablik
3-4
KR Reykjavik
Ngày 02/05/2021
02-05 02:15
Stjarnan Gardabaer
0-0
Leiknir Reykjavik
02-05 02:15
Fylkir
0-2
Hafnarfjordur
02-05 00:00
HK Kopavogs
0-0
KA Akureyri
Ngày 17/10/2022
17-10 00:00
Fram Reykjavik
1-3
IBV Vestmannaeyjar
17-10 02:15
Valur Reykjavik
3-0
Stjarnan Gardabaer
Ngày 19/07/2023
19-07 03:00
KR Reykjavik
1-0
Hafnarfjordur
19-07 03:00
Fylkir
0-0
HK Kopavogs
Ngày 22/07/2023
22-07 01:00
Breidablik
3-1
IBV Vestmannaeyjar
Ngày 09/08/2023
09-08 02:15
Hafnarfjordur
1-3
Vikingur Reykjavik
09-08 02:15
Fram Reykjavik
1-1
Fylkir
Ngày 10/07/2021
10-07 02:15
Fylkir
1-2
HK Kopavogs
Ngày 20/07/2021
20-07 02:15
Leiknir Reykjavik
2-0
Stjarnan Gardabaer
20-07 02:15
Keflavik
1-2
Vikingur Reykjavik
Ngày 22/05/2023
22-05 00:00
Breidablik
2-0
KA Akureyri
22-05 02:15
Valur Reykjavik
0-0
Keflavik
22-05 02:15
HK Kopavogs
1-2
Vikingur Reykjavik
Ngày 12/06/2023
12-06 02:15
Vikingur Reykjavik
3-1
Fram Reykjavik
12-06 02:15
Keflavik
1-1
Stjarnan Gardabaer
12-06 00:00
HK Kopavogs
0-5
Valur Reykjavik
Ngày 15/10/2022
15-10 21:00
Leiknir Reykjavik
2-2
Akranes
15-10 21:00
Keflavik
2-3
Hafnarfjordur
Ngày 01/08/2023
01-08 02:15
KR Reykjavik
0-4
Valur Reykjavik
01-08 02:15
Keflavik
2-3
Hafnarfjordur
Ngày 03/10/2023
03-10 02:15
Stjarnan Gardabaer
3-1
Vikingur Reykjavik
Ngày 30/06/2023
30-06 02:15
Stjarnan Gardabaer
5-0
Hafnarfjordur
30-06 02:15
Fylkir
1-3
Vikingur Reykjavik
Ngày 03/07/2021
03-07 21:00
Stjarnan Gardabaer
2-3
Keflavik
03-07 21:00
Breidablik
4-0
Leiknir Reykjavik
Ngày 19/07/2021
19-07 02:15
KR Reykjavik
1-1
Breidablik
19-07 02:15
Hafnarfjordur
1-0
Fylkir
Ngày 10/06/2023
10-06 21:00
KA Akureyri
2-1
Fylkir
10-06 21:00
KR Reykjavik
1-1
IBV Vestmannaeyjar
10-06 22:00
Hafnarfjordur
2-2
Breidablik
Ngày 24/10/2022
24-10 00:00
Stjarnan Gardabaer
0-3
KA Akureyri
Ngày 16/07/2023
16-07 22:59
IBV Vestmannaeyjar
1-1
Keflavik
Ngày 21/09/2023
21-09 02:15
Vikingur Reykjavik
2-2
KR Reykjavik
Ngày 05/08/2023
05-08 21:00
IBV Vestmannaeyjar
0-2
Stjarnan Gardabaer
Ngày 02/10/2022
02-10 22:00
Keflavik
3-2
Akranes
02-10 22:00
KA Akureyri
1-0
KR Reykjavik
Ngày 14/07/2023
14-07 02:15
HK Kopavogs
1-1
KR Reykjavik
Ngày 15/07/2023
15-07 03:15
Fram Reykjavik
0-1
Breidablik
Ngày 27/07/2023
27-07 02:15
Stjarnan Gardabaer
4-0
Fram Reykjavik
Ngày 24/07/2022
24-07 21:00
Leiknir Reykjavik
1-4
IBV Vestmannaeyjar
Ngày 15/08/2023
15-08 02:15
Fylkir
0-4
Stjarnan Gardabaer
Ngày 20/08/2023
20-08 23:15
IBV Vestmannaeyjar
0-1
Fylkir
Ngày 25/10/2022
25-10 02:15
Vikingur Reykjavik
2-2
KR Reykjavik
Ngày 31/08/2023
31-08 00:30
Hafnarfjordur
0-3
KA Akureyri
Ngày 13/07/2023
13-07 02:15
Valur Reykjavik
2-1
Fylkir
Ngày 03/10/2022
03-10 00:15
Fram Reykjavik
3-2
Leiknir Reykjavik
Ngày 12/06/2021
12-06 21:00
Breidablik
2-0
Fylkir
Ngày 22/06/2021
22-06 02:15
Vikingur Reykjavik
1-1
KR Reykjavik
Ngày 12/09/2021
12-09 03:00
Breidablik
3-0
Valur Reykjavik
12-09 00:00
Vikingur Reykjavik
3-0
HK Kopavogs
Ngày 26/08/2021
26-08 01:00
Akranes
0-2
KR Reykjavik
26-08 01:00
KA Akureyri
0-2
Breidablik
26-08 01:00
Hafnarfjordur
0-0
Keflavik
Ngày 21/06/2021
21-06 00:00
Fylkir
3-1
Akranes
21-06 00:00
Stjarnan Gardabaer
2-1
HK Kopavogs
21-06 02:15
Keflavik
1-0
Leiknir Reykjavik
21-06 02:15
Breidablik
4-0
Hafnarfjordur
Ngày 21/09/2021
21-09 02:15
HK Kopavogs
1-0
Stjarnan Gardabaer
Ngày 26/05/2021
26-05 02:15
Leiknir Reykjavik
2-1
Hafnarfjordur
26-05 02:15
Vikingur Reykjavik
2-2
Fylkir
26-05 02:15
KR Reykjavik
1-1
HK Kopavogs
Ngày 15/08/2021
15-08 22:59
KA Akureyri
2-1
Stjarnan Gardabaer
Ngày 20/09/2021
20-09 01:30
Valur Reykjavik
1-4
KA Akureyri
Ngày 24/08/2021
24-08 01:00
Leiknir Reykjavik
0-0
HK Kopavogs
24-08 02:15
Stjarnan Gardabaer
2-0
Fylkir
Ngày 19/09/2021
19-09 21:00
Leiknir Reykjavik
0-1
Keflavik
19-09 21:00
Akranes
5-0
Fylkir
19-09 23:15
Hafnarfjordur
1-0
Breidablik
19-09 23:15
KR Reykjavik
1-2
Vikingur Reykjavik
Ngày 25/05/2021
25-05 02:15
Keflavik
1-2
Valur Reykjavik
25-05 02:15
Stjarnan Gardabaer
0-1
KA Akureyri
25-05 02:15
Akranes
2-3
Breidablik
Ngày 15/06/2021
15-06 02:15
Leiknir Reykjavik
0-2
KR Reykjavik
Ngày 10/08/2021
10-08 02:15
Stjarnan Gardabaer
1-3
Breidablik
Ngày 20/06/2021
20-06 22:59
KA Akureyri
0-1
Valur Reykjavik
Ngày 23/08/2021
23-08 02:15
Vikingur Reykjavik
2-1
Valur Reykjavik
Ngày 02/07/2021
02-07 02:15
Valur Reykjavik
2-0
Hafnarfjordur
Ngày 01/05/2021
01-05 03:00
Valur Reykjavik
2-0
Akranes
Ngày 14/09/2021
14-09 02:15
Stjarnan Gardabaer
0-4
Hafnarfjordur
Kết quả Iceland tối hôm qua, kết quả bóng đá hôm nay Iceland màu bóng 2023 được cập nhật chính xác nhất. KQBĐ Iceland theo thời gian thực ngay tại soikeothom.com