Agri 1970 Spor
18:00 19/03/2023
0-1
0-0
0-0
Anadolu Selcukluspor
Tỷ số
Tỷ số thẻ đỏ
Tỷ số thẻ vàng