Atletico Porcuna CF
00:00 20/03/2023
2-1
0-0
0-0
Malaga City
Tỷ số
Tỷ số thẻ đỏ
Tỷ số thẻ vàng