CD Azuqueca
18:00 19/03/2023
3-4
0-0
0-0
CD Tarancon
Tỷ số
Tỷ số thẻ đỏ
Tỷ số thẻ vàng