Celta vigo b
00:00 20/03/2023
0-0
0-0
0-0
Badajoz
Tỷ số
Tỷ số thẻ đỏ
Tỷ số thẻ vàng