CF Internacional De Madrid
00:00 20/03/2023
0-0
0-0
0-0
UD San Sebastian Reyes
Tỷ số
Tỷ số thẻ đỏ
Tỷ số thẻ vàng