FC Meralco Manila
15:20 19/03/2023
1-2
0-0
0-0
Dynamic Herb Cebu
Tỷ số
Tỷ số thẻ đỏ
Tỷ số thẻ vàng
Tỷ lệ châu á 0.25 : 1/4 : 2.80
Tỷ lệ bàn thắng 4.75 : 3 1/2 : 0.14
TL Thắng - Hòa - Bại 81.00 : 26.00 : 1.00