FC Naters
20:30 19/03/2023
0-1
0-0
0-0
Grand Saconnex
Tỷ số
Tỷ số thẻ đỏ
Tỷ số thẻ vàng