Les Herbiers
00:00 19/03/2023
2-2
0-0
0-0
FC Nantes B
Tỷ số
Tỷ số thẻ đỏ
Tỷ số thẻ vàng