Los Angeles FC
10:00 23/12/2020
0-0
0-0
0-0
Tigres UANL
Tỷ số
Tỷ số thẻ đỏ
Tỷ số thẻ vàng