Maccabi Paris
00:00 19/03/2023
3-3
0-0
0-0
Vannes
Tỷ số
Tỷ số thẻ đỏ
Tỷ số thẻ vàng