Patro Eisden
02:00 19/03/2023
2-0
1-1
0-0
KFC Mandel United
Tỷ số
Tỷ số thẻ đỏ
Tỷ số thẻ vàng