Puente Genil
18:30 19/03/2023
0-3
0-0
0-0
Bollullos CF
Tỷ số
Tỷ số thẻ đỏ
Tỷ số thẻ vàng