Rios Renovables Ribera Navarra Futsal
00:00 19/03/2023
1-1
0-0
0-0
Xota Navarra Futsal
Tỷ số
Tỷ số thẻ đỏ
Tỷ số thẻ vàng