San Pedro FC
00:45 19/03/2023
3-1
0-0
0-0
ASI Abengourou
Tỷ số
Tỷ số thẻ đỏ
Tỷ số thẻ vàng