SC Charlottenburg
18:00 19/03/2023
0-0
0-0
0-0
SFC Stern 1900
Tỷ số
Tỷ số thẻ đỏ
Tỷ số thẻ vàng
Tỷ lệ châu á 0.92 : 1/2 : 0.87
Tỷ lệ bàn thắng 0.80 : 3 1/2 : 1.00
TL Thắng - Hòa - Bại 2.87 : 4.50 : 1.83