Stade Bordelais
00:00 19/03/2023
1-2
0-0
0-0
Angouleme
Tỷ số
Tỷ số thẻ đỏ
Tỷ số thẻ vàng