SV Grun-Weib Siebenbaumen
21:00 19/03/2023
0-0
0-0
0-0
TSV Pansdorf
Tỷ số
Tỷ số thẻ đỏ
Tỷ số thẻ vàng
Tỷ lệ châu á 0.88 : 1/4 : 0.93
Tỷ lệ bàn thắng 0.93 : 3 1/2 : 0.88
TL Thắng - Hòa - Bại 2.00 : 4.20 : 2.70