TSV Buchholz 08
21:00 19/03/2023
3-2
0-0
0-0
FC Türkiye Wilhelmsburg
Tỷ số
Tỷ số thẻ đỏ
Tỷ số thẻ vàng
Tỷ lệ châu á 0.90 : 0 : 0.90
Tỷ lệ bàn thắng 1.00 : 3 1/2 : 0.80
TL Thắng - Hòa - Bại 2.30 : 4.20 : 2.30