URA Kampala
20:00 19/03/2023
0-0
0-0
0-0
Busoga United
Tỷ số
Tỷ số thẻ đỏ
Tỷ số thẻ vàng