Xerez Deportivo
00:00 19/03/2023
0-2
0-0
0-0
AD Cartaya
Tỷ số
Tỷ số thẻ đỏ
Tỷ số thẻ vàng