Ngày 17/04/2019
17-04 02:00
Tura Magic FC
2-2
African Stars Windhoek
17-04 00:00
Black Africa FC
1-1
Tigers SC
Ngày 14/04/2019
14-04 21:30
Black Africa FC
0-0
Eleven Arrows FC
14-04 19:00
Tigers SC
2-0
Blue Waters FC
14-04 23:30
African Stars Windhoek
3-0
Pyeongtaek Citizens FC
Ngày 09/05/2019
09-05 00:00
FC Civics
1-0
UNAM FC
09-05 02:10
FC Tigers
2-3
Orlando Pirates SC
09-05 23:55
African Stars Windhoek
1-1
Black Africa FC
Ngày 20/04/2019
20-04 21:00
Tura Magic FC
2-1
Eleven Arrows FC
20-04 23:30
Orlando Pirates SC
1-0
FC Civics
Ngày 25/04/2019
25-04 00:00
Pyeongtaek Citizens FC
0-1
Orlando Pirates SC
Ngày 05/02/2023
05-02 19:00
Life Fighters
3-1
Orlando Pirates Windhoek
05-02 19:00
Julinho Sporting
2-1
United Africa Tigers
05-02 18:50
Black Africa FC
0-1
Mighty Gunners
05-02 18:00
Tura Magic FC
2-4
Eleven Arrows FC
05-02 19:00
Young Brazilians FC
1-0
FC Civics
05-02 19:00
Young Africans Sports Club
0-0
Okahandja United FC
05-02 20:00
UNAM FC
1-0
Blue Waters FC
05-02 20:00
African Stars Windhoek
5-1
Pyeongtaek Citizens FC
Ngày 29/05/2021
29-05 21:00
Blue Waters FC
0-3
Tura Magic FC
Ngày 27/04/2019
27-04 00:00
Tura Magic FC
2-1
Tigers SC
27-04 22:00
Pyeongtaek Citizens FC
0-0
Mighty Gunners
27-04 02:00
Julinho Sporting
2-1
Young Brazilians FC
Ngày 11/03/2023
11-03 00:30
FC Civics
0-1
African Stars Windhoek
11-03 22:00
Blue Waters FC
5-0
UNAM FC
11-03 21:00
Okahandja United FC
2-0
Black Africa FC
11-03 19:00
Eleven Arrows FC
3-1
Tura Magic FC
11-03 22:00
United Africa Tigers
1-1
Julinho Sporting
Ngày 03/05/2019
03-05 20:00
Pyeongtaek Citizens FC
0-0
Eleven Arrows FC
03-05 00:00
Tura Magic FC
2-1
UNAM FC
Ngày 05/03/2023
05-03 20:00
Young Brazilians FC
2-0
Black Africa FC
05-03 20:00
Life Fighters
0-1
Tura Magic FC
05-03 19:00
Julinho Sporting
0-1
UNAM FC
05-03 19:00
Pyeongtaek Citizens FC
0-2
United Africa Tigers
05-03 18:00
Blue Waters FC
1-0
Mighty Gunners
05-03 22:00
FC Civics
0-2
Orlando Pirates Windhoek
05-03 22:00
African Stars Windhoek
1-0
Young Africans Sports Club
05-03 21:00
Eleven Arrows FC
3-0
Okahandja United FC
Ngày 12/03/2023
12-03 20:00
Pyeongtaek Citizens FC
0-0
African Stars Windhoek
12-03 20:00
Mighty Gunners
3-1
Black Africa FC
12-03 20:00
FC Civics
2-0
Young Brazilians FC
12-03 18:00
Blue Waters FC
4-3
Tura Magic FC
12-03 20:00
Eleven Arrows FC
0-1
UNAM FC
Ngày 09/03/2019
09-03 01:00
African Stars Windhoek
1-0
Mighty Gunners
09-03 22:00
Black Africa FC
4-0
Life Fighters
Ngày 19/03/2023
19-03 19:00
Tura Magic FC
2-1
Mighty Gunners
Ngày 29/01/2023
29-01 17:00
Blue Waters FC
1-3
Life Fighters
29-01 22:00
United Africa Tigers
0-0
African Stars Windhoek
29-01 22:00
FC Civics
1-2
Black Africa FC
29-01 21:00
Okahandja United FC
0-0
Tura Magic FC
29-01 20:00
Mighty Gunners
2-0
UNAM FC
29-01 19:00
Orlando Pirates Windhoek
3-4
Young Brazilians FC
29-01 19:00
Eleven Arrows FC
1-2
Julinho Sporting
29-01 19:00
Pyeongtaek Citizens FC
0-1
Young Africans Sports Club
Ngày 19/05/2019
19-05 20:00
Tura Magic FC
0-1
Blue Waters FC
19-05 22:00
Orlando Pirates SC
0-1
Mighty Gunners
Ngày 09/02/2019
09-02 02:00
Eleven Arrows FC
0-3
Black Africa FC
Ngày 07/03/2019
07-03 00:55
FC Civics
2-1
Pyeongtaek Citizens FC
Ngày 24/05/2019
24-05 22:59
Eleven Arrows FC
2-0
Life Fighters
24-05 00:00
FC Civics
1-2
Tura Magic FC
Ngày 04/03/2023
04-03 20:00
Life Fighters
0-2
UNAM FC
04-03 20:00
Julinho Sporting
2-4
Tura Magic FC
04-03 20:00
African Stars Windhoek
0-0
Black Africa FC
04-03 19:00
Young Brazilians FC
0-1
Young Africans Sports Club
04-03 00:00
FC Civics
1-2
United Africa Tigers
04-03 19:00
Eleven Arrows FC
0-2
Mighty Gunners
04-03 22:00
Pyeongtaek Citizens FC
3-3
Orlando Pirates Windhoek
04-03 22:00
Blue Waters FC
4-0
Okahandja United FC
Ngày 18/03/2023
18-03 22:00
UNAM FC
1-1
Mighty Gunners
18-03 20:00
Young Brazilians FC
2-2
United Africa Tigers
18-03 20:00
African Stars Windhoek
2-0
Orlando Pirates Windhoek
18-03 19:00
Tura Magic FC
1-0
Okahandja United FC
Ngày 10/12/2022
10-12 22:00
UNAM FC
2-2
Tura Magic FC
10-12 21:00
Orlando Pirates Windhoek
1-1
United Africa Tigers
10-12 21:00
Pyeongtaek Citizens FC
0-4
FC Civics
10-12 20:00
Young Brazilians FC
1-3
African Stars Windhoek
10-12 20:00
Julinho Sporting
0-1
Life Fighters
Ngày 11/05/2019
11-05 02:00
UNAM FC
4-0
Julinho Sporting
11-05 20:00
Okahandja United FC
4-2
Tura Magic FC
Ngày 20/05/2019
20-05 00:00
Pyeongtaek Citizens FC
0-0
Okahandja United FC
Ngày 23/05/2019
23-05 00:00
Okahandja United FC
2-2
African Stars Windhoek
Ngày 28/04/2019
28-04 20:00
Tura Magic FC
4-0
Young Brazilians FC
28-04 22:00
Black Africa FC
1-1
FC Civics
Ngày 27/01/2019
27-01 20:00
Mighty Gunners
0-0
Okahandja United FC
Ngày 18/02/2023
18-02 19:00
Young Africans Sports Club
0-1
African Stars Windhoek
18-02 19:00
UNAM FC
2-0
Life Fighters
18-02 19:00
Tura Magic FC
4-2
Julinho Sporting
Ngày 11/02/2023
11-02 20:00
Tigers SC
1-2
FC Civics
Ngày 18/01/2019
18-01 01:00
Black Africa FC
1-1
Tura Magic FC
Ngày 31/01/2019
31-01 01:00
African Stars Windhoek
0-2
UNAM FC
Ngày 16/01/2019
16-01 01:00
Orlando Pirates SC
1-1
Okahandja United FC
Ngày 25/05/2019
25-05 02:00
Blue Waters FC
1-0
Okahandja United FC
Ngày 30/05/2021
30-05 17:56
Tura Magic FC
1-4
FC Civics
Ngày 21/04/2019
21-04 22:35
UNAM FC
2-2
Black Africa FC
Ngày 21/05/2019
21-05 00:00
African Stars Windhoek
0-1
Tigers SC
Ngày 25/01/2019
25-01 01:00
Tura Magic FC
1-0
FC Civics
Ngày 16/05/2019
16-05 00:00
UNAM FC
0-1
African Stars Windhoek
Ngày 15/05/2019
15-05 00:00
FC Tigers
3-0
Julinho Sporting
Ngày 12/05/2019
12-05 22:30
Pyeongtaek Citizens FC
1-0
FC Civics
12-05 20:00
Orlando Pirates SC
0-1
Julinho Sporting
Ngày 18/05/2019
18-05 22:00
Tigers SC
0-2
African Stars Windhoek
Ngày 13/04/2019
13-04 02:00
African Stars Windhoek
1-1
Eleven Arrows FC
13-04 00:00
Black Africa FC
3-0
Blue Waters FC
13-04 21:00
Okahandja United FC
0-1
Orlando Pirates SC
Ngày 04/02/2023
04-02 19:00
Black Africa FC
0-1
Okahandja United FC
Ngày 28/01/2023
28-01 22:00
FC Civics
2-3
Young Africans Sports Club
28-01 21:00
Mighty Gunners
2-3
Tura Magic FC
28-01 21:00
Blue Waters FC
2-0
Julinho Sporting
28-01 19:00
United Africa Tigers
4-1
Young Brazilians FC
28-01 21:00
Okahandja United FC
0-0
UNAM FC
28-01 19:00
Pyeongtaek Citizens FC
0-4
Black Africa FC
28-01 18:00
Eleven Arrows FC
2-2
Life Fighters
28-01 22:00
Orlando Pirates Windhoek
1-3
African Stars Windhoek
Ngày 16/02/2019
16-02 01:00
Black Africa FC
2-0
Mighty Gunners
16-02 22:59
Orlando Pirates SC
0-1
African Stars Windhoek
Ngày 02/03/2019
02-03 01:00
African Stars Windhoek
1-0
Blue Waters FC
Ngày 13/01/2019
13-01 20:00
Black Africa FC
3-2
Young Brazilians FC
13-01 22:05
Orlando Pirates SC
2-4
Eleven Arrows FC
Ngày 15/01/2019
15-01 01:00
UNAM FC
0-0
FC Civics
Ngày 03/02/2019
03-02 01:00
Tigers SC
0-1
African Stars Windhoek
Ngày 20/01/2019
20-01 00:00
FC Civics
4-3
Young Brazilians FC
Ngày 07/02/2019
07-02 01:00
African Stars Windhoek
2-0
FC Civics
Ngày 27/02/2019
27-02 02:20
Pyeongtaek Citizens FC
2-1
African Stars Windhoek
Ngày 08/02/2019
08-02 01:00
FC Tigers
0-2
Tura Magic FC
Ngày 03/03/2019
03-03 21:00
UNAM FC
0-1
Blue Waters FC
Ngày 19/01/2019
19-01 01:00
Tigers SC
1-0
Young Africans FC
19-01 21:00
Pyeongtaek Citizens FC
1-1
Life Fighters
Ngày 07/04/2019
07-04 19:00
African Stars Windhoek
3-0
Julinho Sporting
07-04 22:00
Tigers SC
0-1
Life Fighters
Ngày 24/04/2019
24-04 00:00
FC Civics
0-2
Tigers SC
Ngày 12/04/2019
12-04 01:00
FC Civics
2-0
Okahandja United FC
Ngày 08/04/2019
08-04 00:00
Black Africa FC
0-1
Okahandja United FC
Ngày 05/05/2019
05-05 22:30
Tigers SC
0-1
Eleven Arrows FC
Ngày 14/02/2019
14-02 01:00
African Stars Windhoek
0-0
Tura Magic FC
Ngày 30/01/2019
30-01 01:00
FC Civics
1-1
Orlando Pirates SC
Ngày 06/05/2019
06-05 00:30
Tura Magic FC
1-3
Black Africa FC
Ngày 01/05/2019
01-05 00:00
Tigers SC
0-1
Pyeongtaek Citizens FC
Ngày 17/05/2019
17-05 00:00
Black Africa FC
3-0
Orlando Pirates SC
Ngày 22/02/2019
22-02 01:00
UNAM FC
0-1
Tigers SC
Ngày 26/01/2019
26-01 21:00
Life Fighters
1-0
Tigers SC
Ngày 10/02/2019
10-02 20:05
Eleven Arrows FC
0-2
FC Tigers
Kết quả Namibia tối hôm qua, kết quả bóng đá hôm nay Namibia màu bóng 2023 được cập nhật chính xác nhất. KQBĐ Namibia theo thời gian thực ngay tại soikeothom.com