Ngày 19/11/2022
19-11 14:00
Tai Chung FC
0-1
Southern District
19-11 17:00
Eastern A.A Football Team
0-1
LeeMan
Ngày 14/01/2023
14-01 14:00
Hong Kong U23
1-2
Sham Shui Po
14-01 17:00
Kitchee
5-0
Hong Kong FC
14-01 14:00
Southern District
1-2
Eastern A.A Football Team
Ngày 12/12/2021
12-12 18:30
Hong Kong FC
0-3
LeeMan
Ngày 20/11/2022
20-11 17:00
Kitchee
4-0
Wofoo Tai Po
20-11 15:30
Hong Kong FC
2-1
Hong Kong U23
20-11 14:00
Biu Chun Rangers
4-0
Sham Shui Po
Ngày 06/11/2021
06-11 14:00
Southern District
4-1
Hong Kong U23
Ngày 07/11/2021
07-11 18:30
Hong Kong FC
2-3
Biu Chun Rangers
07-11 14:00
Eastern A.A Football Team
4-0
Tai Chung FC
Ngày 23/10/2021
23-10 15:30
Kitchee
1-0
Eastern A.A Football Team
Ngày 24/10/2021
24-10 17:00
Tai Chung FC
3-5
Biu Chun Rangers
24-10 14:30
Southern District
3-0
Hong Kong FC
Ngày 21/11/2021
21-11 14:00
Hong Kong U23
2-2
Hong Kong FC
21-11 16:30
LeeMan
2-2
Kitchee
Ngày 20/11/2021
20-11 16:30
Eastern A.A Football Team
0-1
Southern District
Ngày 15/05/2021
15-05 16:30
Kitchee
0-1
LeeMan
15-05 14:00
Eastern A.A Football Team
4-0
Sun Pegasus
Ngày 05/12/2021
05-12 14:00
Biu Chun Rangers
1-6
Kitchee
05-12 16:30
LeeMan
4-0
Hong Kong U23
Ngày 30/10/2021
30-10 15:30
Kitchee
6-0
Hong Kong U23
Ngày 16/05/2021
16-05 16:30
Tai Chung FC
0-6
Biu Chun Rangers
16-05 14:00
Southern District
2-1
Happy Valley
Ngày 31/10/2021
31-10 17:00
Eastern A.A Football Team
4-2
Biu Chun Rangers
31-10 14:30
Tai Chung FC
0-4
Southern District
Ngày 04/02/2023
04-02 14:00
Wofoo Tai Po
1-2
Eastern A.A Football Team
04-02 17:00
Hong Kong U23
1-3
Southern District
Ngày 18/02/2023
18-02 14:00
Southern District
0-2
LeeMan
18-02 17:00
Kitchee
2-1
Biu Chun Rangers
Ngày 22/05/2021
22-05 17:30
Happy Valley
7-2
Tai Chung FC
22-05 15:00
Biu Chun Rangers
2-2
Southern District
Ngày 11/03/2023
11-03 14:00
Biu Chun Rangers
3-0
Hong Kong U23
11-03 17:00
Eastern A.A Football Team
0-2
Kitchee
Ngày 28/02/2021
28-02 18:00
Tai Chung FC
1-5
LeeMan
28-02 14:00
Sun Pegasus
2-0
Biu Chun Rangers
Ngày 14/03/2021
14-03 14:00
Happy Valley
0-1
Tai Chung FC
14-03 16:30
Biu Chun Rangers
0-0
Kitchee
Ngày 11/04/2021
11-04 16:30
LeeMan
1-3
Sun Pegasus
11-04 14:00
Kitchee
3-0
Tai Chung FC
Ngày 05/05/2021
05-05 14:00
Southern District
4-1
Tai Chung FC
Ngày 03/09/2022
03-09 14:00
Wofoo Tai Po
1-2
Tai Chung FC
03-09 17:00
LeeMan
1-3
Southern District
Ngày 18/04/2021
18-04 14:00
Biu Chun Rangers
1-2
Southern District
18-04 16:30
Sun Pegasus
3-2
Tai Chung FC
Ngày 29/10/2022
29-10 14:00
Eastern A.A Football Team
4-0
Sham Shui Po
29-10 17:00
LeeMan
2-1
Kitchee
Ngày 05/02/2023
05-02 17:00
Kitchee
7-0
Sham Shui Po
05-02 15:30
Hong Kong FC
1-1
Tai Chung FC
05-02 14:00
Biu Chun Rangers
1-0
LeeMan
Ngày 19/02/2023
19-02 17:00
Eastern A.A Football Team
4-0
Hong Kong U23
19-02 15:30
Hong Kong FC
2-0
Sham Shui Po
19-02 14:00
Tai Chung FC
0-0
Wofoo Tai Po
Ngày 22/11/2020
22-11 14:00
Biu Chun Rangers
2-2
Happy Valley
22-11 16:30
Kitchee
2-2
LeeMan
Ngày 12/03/2023
12-03 17:00
Tai Chung FC
0-4
LeeMan
12-03 15:30
Hong Kong FC
1-1
Wofoo Tai Po
12-03 14:00
Sham Shui Po
0-3
Southern District
Ngày 27/02/2021
27-02 18:00
Southern District
1-2
Kitchee
27-02 18:00
Happy Valley
1-1
Eastern A.A Football Team
Ngày 21/03/2021
21-03 14:00
Sun Pegasus
1-0
Happy Valley
21-03 16:30
LeeMan
0-0
Biu Chun Rangers
21-03 14:00
Tai Chung FC
1-0
Southern District
Ngày 24/04/2021
24-04 14:00
Sun Pegasus
0-1
Eastern A.A Football Team
24-04 16:30
Tai Chung FC
3-0
Happy Valley
Ngày 04/09/2022
04-09 14:00
Sham Shui Po
0-1
Hong Kong FC
Ngày 16/04/2021
16-04 19:00
Happy Valley
1-3
Kitchee
Ngày 30/10/2022
30-10 17:00
Hong Kong U23
0-3
Tai Chung FC
30-10 14:00
Southern District
0-0
Hong Kong FC
30-10 14:00
Biu Chun Rangers
1-1
Wofoo Tai Po
Ngày 15/01/2023
15-01 17:00
LeeMan
2-0
Wofoo Tai Po
15-01 14:00
Biu Chun Rangers
4-1
Tai Chung FC
Ngày 30/05/2021
30-05 16:30
Biu Chun Rangers
3-3
Happy Valley
30-05 16:30
Southern District
1-2
Tai Chung FC
Ngày 12/04/2021
12-04 19:00
Eastern A.A Football Team
2-2
Biu Chun Rangers
Ngày 07/05/2021
07-05 19:00
Kitchee
3-1
Biu Chun Rangers
Ngày 06/11/2022
06-11 14:00
Biu Chun Rangers
0-2
Kitchee
Ngày 21/11/2020
21-11 14:00
Eastern A.A Football Team
5-0
Tai Chung FC
21-11 16:30
Sun Pegasus
0-4
Southern District
Ngày 06/03/2021
06-03 14:00
Tai Chung FC
1-2
Biu Chun Rangers
Ngày 04/04/2021
04-04 14:00
Happy Valley
2-1
Biu Chun Rangers
Ngày 04/12/2022
04-12 14:00
Hong Kong U23
0-5
Eastern A.A Football Team
Ngày 26/11/2022
26-11 17:00
Kitchee
3-0
Eastern A.A Football Team
26-11 14:00
Southern District
3-0
Sham Shui Po
26-11 14:00
Hong Kong U23
0-5
Biu Chun Rangers
Ngày 28/01/2023
28-01 17:00
Tai Chung FC
0-5
Kitchee
28-01 14:00
Southern District
2-1
Biu Chun Rangers
Ngày 11/02/2023
11-02 17:00
LeeMan
2-1
Hong Kong FC
11-02 14:00
Wofoo Tai Po
2-0
Southern District
Ngày 25/02/2023
25-02 17:00
Eastern A.A Football Team
0-1
Southern District
25-02 14:00
Wofoo Tai Po
0-3
LeeMan
Ngày 18/03/2023
18-03 17:00
LeeMan
1-1
Eastern A.A Football Team
18-03 14:00
Southern District
1-0
Tai Chung FC
Ngày 07/03/2021
07-03 14:00
LeeMan
0-0
Happy Valley
Ngày 24/02/2021
24-02 18:00
Eastern A.A Football Team
1-0
Kitchee
Ngày 27/08/2022
27-08 17:00
Eastern A.A Football Team
0-0
Wofoo Tai Po
27-08 14:00
Southern District
2-0
Hong Kong U23
Ngày 15/10/2022
15-10 17:00
Kitchee
7-0
Southern District
15-10 14:00
LeeMan
10-0
Hong Kong U23
Ngày 29/11/2020
29-11 14:00
Kitchee
1-1
Happy Valley
29-11 16:30
LeeMan
2-3
Eastern A.A Football Team
Ngày 29/01/2023
29-01 17:00
Hong Kong U23
0-3
Wofoo Tai Po
29-01 15:30
Hong Kong FC
1-0
Eastern A.A Football Team
29-01 14:00
Sham Shui Po
0-4
LeeMan
Ngày 12/02/2023
12-02 17:00
Kitchee
8-0
Hong Kong U23
12-02 14:00
Sham Shui Po
0-2
Tai Chung FC
12-02 14:00
Biu Chun Rangers
2-2
Eastern A.A Football Team
Ngày 18/05/2021
18-05 19:00
LeeMan
2-1
Eastern A.A Football Team
Ngày 26/02/2023
26-02 17:00
Tai Chung FC
1-3
Biu Chun Rangers
26-02 15:30
Hong Kong FC
0-3
Kitchee
26-02 14:00
Sham Shui Po
1-0
Hong Kong U23
Ngày 19/03/2023
19-03 17:00
Hong Kong U23
1-1
Hong Kong FC
19-03 14:00
Wofoo Tai Po
2-1
Kitchee
19-03 14:00
Sham Shui Po
0-7
Biu Chun Rangers
Ngày 27/11/2022
27-11 17:00
LeeMan
3-1
Tai Chung FC
27-11 14:00
Wofoo Tai Po
1-2
Hong Kong FC
Ngày 19/05/2021
19-05 14:00
Sun Pegasus
2-1
Kitchee
Ngày 23/05/2021
23-05 15:00
Kitchee
2-0
Eastern A.A Football Team
23-05 19:00
Sun Pegasus
1-5
LeeMan
Ngày 11/10/2020
11-10 14:00
Eastern A.A Football Team
0-0
R F
11-10 14:00
Southern District
0-4
LeeMan
11-10 14:00
Happy Valley
0-4
Kitchee
Ngày 09/05/2021
09-05 14:00
LeeMan
4-0
Tai Chung FC
09-05 19:00
Eastern A.A Football Team
2-1
Happy Valley
Ngày 03/04/2021
03-04 14:00
Tai Chung FC
0-5
Eastern A.A Football Team
03-04 16:30
LeeMan
0-2
Kitchee
Ngày 23/04/2021
23-04 19:00
Southern District
1-2
LeeMan
Ngày 11/05/2021
11-05 19:00
Biu Chun Rangers
0-2
Sun Pegasus
Ngày 12/11/2022
12-11 17:00
Hong Kong U23
0-7
Kitchee
12-11 14:00
Tai Chung FC
2-1
Sham Shui Po
Ngày 27/03/2021
27-03 16:30
Happy Valley
1-1
Southern District
27-03 14:00
Biu Chun Rangers
1-3
Eastern A.A Football Team
Ngày 24/03/2021
24-03 18:00
Sun Pegasus
1-2
Kitchee
Ngày 10/05/2021
10-05 19:00
Kitchee
4-1
Southern District
Ngày 04/03/2021
04-03 19:00
Kitchee
2-0
Sun Pegasus
Ngày 05/04/2021
05-04 14:00
Southern District
2-3
Sun Pegasus
Ngày 28/08/2022
28-08 15:00
LeeMan
2-1
Biu Chun Rangers
Ngày 02/05/2021
02-05 14:00
Biu Chun Rangers
0-1
Tai Chung FC
02-05 14:00
Happy Valley
1-4
LeeMan
Ngày 16/10/2022
16-10 17:00
Eastern A.A Football Team
4-0
Tai Chung FC
16-10 14:00
Sham Shui Po
0-4
Wofoo Tai Po
16-10 14:00
Biu Chun Rangers
0-1
Hong Kong FC
Ngày 13/11/2022
13-11 17:00
Eastern A.A Football Team
0-0
Biu Chun Rangers
13-11 15:30
Hong Kong FC
1-2
LeeMan
Ngày 28/11/2020
28-11 14:00
Southern District
3-3
Biu Chun Rangers
28-11 16:30
Tai Chung FC
0-1
Sun Pegasus
Ngày 28/03/2021
28-03 14:00
Sun Pegasus
1-2
LeeMan
28-03 16:30
Tai Chung FC
0-3
Kitchee
Ngày 19/03/2021
19-03 19:00
Kitchee
1-1
Eastern A.A Football Team
Ngày 18/09/2022
18-09 17:00
Tai Chung FC
1-1
Hong Kong FC
18-09 14:00
Sham Shui Po
0-10
Kitchee
Ngày 15/03/2021
15-03 19:00
Eastern A.A Football Team
0-0
Sun Pegasus
Ngày 27/04/2021
27-04 19:00
Biu Chun Rangers
1-0
LeeMan
Ngày 30/04/2021
30-04 19:00
Eastern A.A Football Team
2-1
Southern District
Ngày 03/12/2022
03-12 14:00
Southern District
3-1
Wofoo Tai Po
Ngày 10/03/2021
10-03 19:00
Eastern A.A Football Team
0-1
Kitchee
Ngày 13/03/2021
13-03 14:00
LeeMan
2-1
Southern District
Ngày 10/04/2021
10-04 14:00
Southern District
3-3
Happy Valley
Ngày 06/05/2021
06-05 19:00
Happy Valley
1-3
Sun Pegasus
Ngày 17/04/2021
17-04 14:00
Eastern A.A Football Team
3-2
LeeMan
Kết quả Ngoại hạng Hồng Kông tối hôm qua, kết quả bóng đá hôm nay Ngoại hạng Hồng Kông màu bóng 2023 được cập nhật chính xác nhất. KQBĐ Ngoại hạng Hồng Kông theo thời gian thực ngay tại soikeothom.com