Ngày 28/08/2022
28-08 15:00
University of Sydney (nữ)
0-1
Maca Searle (nữ)
28-08 14:00
Illawarra Stingrays (nữ)
0-2
Northern Tigers FC (nữ)
28-08 12:25
Aime Rigi (nữ)
0-6
Apia L Tigers (nữ)
28-08 14:00
Blacktown Spartans(nữ)
0-2
NWS Spirit (nữ)
28-08 12:25
Bankstown City Lions (nữ)
3-2
Manly Utd (nữ)
28-08 11:40
Football NSW Institute (nữ)
0-1
Sydney Olympic FC (nữ)
Ngày 29/05/2022
29-05 14:00
University of Sydney (nữ)
3-1
Illawarra Stingrays (nữ)
29-05 12:25
Northern Tigers FC (nữ)
2-2
Bankstown City Lions (nữ)
29-05 14:00
Maca Searle (nữ)
2-0
Manly Utd (nữ)
29-05 16:10
Apia L Tigers (nữ)
2-1
Blacktown Spartans(nữ)
29-05 16:05
NWS Spirit (nữ)
1-6
Sydney Olympic FC (nữ)
Ngày 12/06/2022
12-06 14:00
Northern Tigers FC (nữ)
3-1
Illawarra Stingrays (nữ)
12-06 12:25
Manly Utd (nữ)
5-1
Bankstown City Lions (nữ)
12-06 14:00
Maca Searle (nữ)
1-1
University of Sydney (nữ)
12-06 14:30
Apia L Tigers (nữ)
1-0
Aime Rigi (nữ)
12-06 14:00
Sydney Olympic FC (nữ)
3-0
Football NSW Institute (nữ)
12-06 16:45
NWS Spirit (nữ)
1-1
Blacktown Spartans(nữ)
Ngày 18/04/2022
18-04 14:00
Manly Utd (nữ)
3-0
Sydney Olympic FC (nữ)
18-04 14:00
Maca Searle (nữ)
6-1
NWS Spirit (nữ)
18-04 14:00
Blacktown Spartans(nữ)
1-0
Football NSW Institute (nữ)
18-04 14:00
Bankstown City Lions (nữ)
2-1
Illawarra Stingrays (nữ)
18-04 12:25
University of Sydney (nữ)
2-0
Aime Rigi (nữ)
18-04 14:00
Northern Tigers FC (nữ)
3-2
Apia L Tigers (nữ)
Ngày 24/07/2022
24-07 16:30
Apia L Tigers (nữ)
0-1
University of Sydney (nữ)
24-07 16:00
NWS Spirit (nữ)
1-1
Manly Utd (nữ)
24-07 14:00
Maca Searle (nữ)
1-1
Northern Tigers FC (nữ)
24-07 14:00
Illawarra Stingrays (nữ)
0-3
Football NSW Institute (nữ)
24-07 12:25
Aime Rigi (nữ)
0-1
Sydney Olympic FC (nữ)
24-07 12:25
Blacktown Spartans(nữ)
1-2
Bankstown City Lions (nữ)
Ngày 07/08/2022
07-08 16:15
Apia L Tigers (nữ)
1-3
Manly Utd (nữ)
07-08 14:30
NWS Spirit (nữ)
1-2
Bankstown City Lions (nữ)
07-08 14:00
University of Sydney (nữ)
1-0
Sydney Olympic FC (nữ)
07-08 14:00
Illawarra Stingrays (nữ)
2-3
Maca Searle (nữ)
07-08 12:25
Aime Rigi (nữ)
0-2
Blacktown Spartans(nữ)
Ngày 26/06/2022
26-06 14:00
Manly Utd (nữ)
3-3
Football NSW Institute (nữ)
26-06 15:15
Sydney Olympic FC (nữ)
0-0
Illawarra Stingrays (nữ)
26-06 14:00
NWS Spirit (nữ)
1-3
Apia L Tigers (nữ)
26-06 14:10
University of Sydney (nữ)
2-0
Blacktown Spartans(nữ)
26-06 12:25
Northern Tigers FC (nữ)
7-0
Aime Rigi (nữ)
26-06 12:25
Bankstown City Lions (nữ)
1-0
Maca Searle (nữ)
Ngày 03/07/2022
03-07 11:40
Football NSW Institute (nữ)
3-1
Blacktown Spartans(nữ)
03-07 16:00
NWS Spirit (nữ)
0-0
Maca Searle (nữ)
Ngày 22/05/2022
22-05 14:00
Manly Utd (nữ)
2-2
Apia L Tigers (nữ)
22-05 12:25
Bankstown City Lions (nữ)
1-2
NWS Spirit (nữ)
22-05 14:45
Maca Searle (nữ)
1-1
Illawarra Stingrays (nữ)
Ngày 17/07/2022
17-07 14:00
Manly Utd (nữ)
1-1
Northern Tigers FC (nữ)
17-07 14:00
Blacktown Spartans(nữ)
2-3
Illawarra Stingrays (nữ)
17-07 12:25
Bankstown City Lions (nữ)
2-0
Aime Rigi (nữ)
17-07 13:40
Football NSW Institute (nữ)
0-3
Maca Searle (nữ)
17-07 15:20
Apia L Tigers (nữ)
2-1
Sydney Olympic FC (nữ)
17-07 14:00
University of Sydney (nữ)
1-0
NWS Spirit (nữ)
Ngày 08/05/2022
08-05 14:00
University of Sydney (nữ)
2-0
Apia L Tigers (nữ)
08-05 12:25
Bankstown City Lions (nữ)
0-1
Blacktown Spartans(nữ)
08-05 13:40
Football NSW Institute (nữ)
1-1
Illawarra Stingrays (nữ)
08-05 14:20
Manly Utd (nữ)
3-3
NWS Koala (nữ)
08-05 14:00
Northern Tigers FC (nữ)
1-0
Maca Searle (nữ)
Ngày 14/08/2022
14-08 14:00
Manly Utd (nữ)
1-2
Maca Searle (nữ)
14-08 14:00
Illawarra Stingrays (nữ)
2-4
University of Sydney (nữ)
14-08 14:00
Blacktown Spartans(nữ)
1-6
Apia L Tigers (nữ)
14-08 12:25
Bankstown City Lions (nữ)
2-2
Northern Tigers FC (nữ)
14-08 12:00
Football NSW Institute (nữ)
2-0
Aime Rigi (nữ)
14-08 14:00
Sydney Olympic FC (nữ)
4-1
NWS Spirit (nữ)
Ngày 05/06/2022
05-06 12:25
Bankstown City Lions (nữ)
1-0
Apia L Tigers (nữ)
05-06 14:00
Sydney Olympic FC (nữ)
1-1
Northern Tigers FC (nữ)
05-06 14:00
Manly Utd (nữ)
0-0
University of Sydney (nữ)
05-06 15:00
Illawarra Stingrays (nữ)
2-1
Aime Rigi (nữ)
05-06 14:00
Blacktown Spartans(nữ)
1-2
Maca Searle (nữ)
Ngày 11/09/2022
11-09 15:00
University of Sydney (nữ)
0-3
Northern Tigers FC (nữ)
Ngày 28/07/2022
28-07 16:45
Apia L Tigers (nữ)
2-2
Northern Tigers FC (nữ)
Ngày 10/07/2022
10-07 14:00
Maca Searle (nữ)
0-0
Aime Rigi (nữ)
10-07 17:00
Illawarra Stingrays (nữ)
1-1
Apia L Tigers (nữ)
10-07 13:40
Football NSW Institute (nữ)
0-1
University of Sydney (nữ)
10-07 14:00
Northern Tigers FC (nữ)
0-3
NWS Spirit (nữ)
10-07 12:00
Manly Utd (nữ)
1-1
Blacktown Spartans(nữ)
Ngày 31/07/2022
31-07 12:25
Bankstown City Lions (nữ)
0-3
University of Sydney (nữ)
31-07 14:45
Sydney Olympic FC (nữ)
3-1
Maca Searle (nữ)
31-07 14:25
Manly Utd (nữ)
3-1
Aime Rigi (nữ)
31-07 12:00
Illawarra Stingrays (nữ)
1-1
NWS Spirit (nữ)
31-07 14:00
Blacktown Spartans(nữ)
0-4
Northern Tigers FC (nữ)
Ngày 12/03/2023
12-03 13:30
Northern Tigers FC (nữ)
3-0
Illawarra Stingrays (nữ)
12-03 13:10
Maca Searle (nữ)
2-2
Manly Utd (nữ)
12-03 13:00
Blacktown Spartans(nữ)
0-3
Bankstown City Lions (nữ)
12-03 12:30
Sydney Olympic FC (nữ)
3-0
NWS Spirit (nữ)
12-03 13:10
Apia L Tigers (nữ)
4-2
University of Sydney (nữ)
Ngày 04/09/2022
04-09 14:00
Northern Tigers FC (nữ)
2-4
University of Sydney (nữ)
04-09 16:15
Apia L Tigers (nữ)
2-0
Maca Searle (nữ)
04-09 12:30
NWS Spirit (nữ)
1-0
Aime Rigi (nữ)
04-09 12:05
Football NSW Institute (nữ)
2-0
Bankstown City Lions (nữ)
04-09 16:30
Sydney Olympic FC (nữ)
1-3
Blacktown Spartans(nữ)
04-09 14:00
Manly Utd (nữ)
0-2
Illawarra Stingrays (nữ)
Ngày 11/08/2022
11-08 16:15
Sydney Olympic FC (nữ)
1-2
Manly Utd (nữ)
Ngày 19/06/2022
19-06 14:00
Maca Searle (nữ)
0-3
Apia L Tigers (nữ)
19-06 14:00
Illawarra Stingrays (nữ)
2-1
Manly Utd (nữ)
19-06 12:25
Bankstown City Lions (nữ)
0-0
Football NSW Institute (nữ)
19-06 12:25
Aime Rigi (nữ)
1-5
NWS Spirit (nữ)
19-06 12:00
Blacktown Spartans(nữ)
2-1
Sydney Olympic FC (nữ)
19-06 14:00
University of Sydney (nữ)
1-0
Northern Tigers FC (nữ)
Ngày 10/09/2022
10-09 15:00
Apia L Tigers (nữ)
1-1
Maca Searle (nữ)
Ngày 24/04/2022
24-04 14:00
Blacktown Spartans(nữ)
0-0
Manly Utd (nữ)
24-04 14:00
Bankstown City Lions (nữ)
1-2
Sydney Olympic FC (nữ)
24-04 16:10
Apia L Tigers (nữ)
3-1
Illawarra Stingrays (nữ)
Ngày 18/03/2023
18-03 11:00
NWS Spirit (nữ)
2-1
Maca Searle (nữ)
Ngày 09/08/2022
09-08 16:30
Northern Tigers FC (nữ)
3-1
Football NSW Institute (nữ)
Ngày 17/08/2022
17-08 17:00
Illawarra Stingrays (nữ)
1-2
Bankstown City Lions (nữ)
Ngày 19/03/2023
19-03 15:00
Bankstown City Lions (nữ)
1-1
Gladesville Ravens (nữ)
19-03 15:00
Apia L Tigers (nữ)
0-0
Bulls Academy (nữ)
19-03 15:00
University of Sydney (nữ)
2-2
Northern Tigers FC (nữ)
19-03 13:00
Illawarra Stingrays (nữ)
0-3
Manly Utd (nữ)
19-03 15:00
Blacktown Spartans(nữ)
0-1
Sydney Olympic FC (nữ)
Ngày 10/08/2022
10-08 17:00
Aime Rigi (nữ)
1-7
Maca Searle (nữ)
Ngày 22/06/2022
22-06 16:45
NWS Spirit (nữ)
2-1
Blacktown Spartans(nữ)
Ngày 16/08/2022
16-08 16:30
Football NSW Institute (nữ)
0-3
Apia L Tigers (nữ)
Ngày 15/05/2022
15-05 16:00
NWS Spirit (nữ)
1-2
Illawarra Stingrays (nữ)
15-05 12:25
University of Sydney (nữ)
1-1
Bankstown City Lions (nữ)
15-05 14:00
Maca Searle (nữ)
0-2
Sydney Olympic FC (nữ)
15-05 12:25
Aime Rigi (nữ)
3-4
Manly Utd (nữ)
Ngày 01/06/2022
01-06 17:15
University of Sydney (nữ)
1-0
Football NSW Institute (nữ)
Ngày 24/05/2022
24-05 16:35
Northern Tigers FC (nữ)
0-0
Blacktown Spartans(nữ)
Ngày 18/08/2022
18-08 16:00
Sydney Olympic FC (nữ)
1-2
University of Sydney (nữ)
Ngày 10/04/2022
10-04 14:15
Apia L Tigers (nữ)
3-0
NWS Spirit (nữ)
10-04 16:10
Maca Searle (nữ)
3-1
Bankstown City Lions (nữ)
Ngày 25/08/2022
25-08 16:45
Illawarra Stingrays (nữ)
4-1
Football NSW Institute (nữ)
25-08 16:00
Sydney Olympic FC (nữ)
3-1
Bankstown City Lions (nữ)
Ngày 01/05/2022
01-05 16:00
NWS Spirit (nữ)
1-2
University of Sydney (nữ)
01-05 11:45
Sydney Olympic FC (nữ)
3-3
Apia L Tigers (nữ)
01-05 14:00
Northern Tigers FC (nữ)
3-3
Manly Utd (nữ)
Ngày 23/04/2022
23-04 16:05
NWS Spirit (nữ)
1-2
Northern Tigers FC (nữ)
Ngày 21/08/2022
21-08 14:40
Apia L Tigers (nữ)
0-2
Bankstown City Lions (nữ)
21-08 14:00
University of Sydney (nữ)
1-2
Manly Utd (nữ)
21-08 12:00
Northern Tigers FC (nữ)
1-2
Sydney Olympic FC (nữ)
21-08 14:00
Maca Searle (nữ)
2-0
Blacktown Spartans(nữ)
Ngày 07/05/2022
07-05 15:15
Sydney Olympic FC (nữ)
5-0
Aime Rigi (nữ)
Ngày 28/04/2022
28-04 16:40
Football NSW Institute (nữ)
0-0
Manly Utd (nữ)
Ngày 20/07/2022
20-07 17:00
Illawarra Stingrays (nữ)
2-1
Blacktown Spartans(nữ)
Ngày 31/08/2022
31-08 16:30
Illawarra Stingrays (nữ)
3-1
Sydney Olympic FC (nữ)
Ngày 26/04/2022
26-04 16:30
Blacktown Spartans(nữ)
1-0
University of Sydney (nữ)
Kết quả NSW Premier W-League tối hôm qua, kết quả bóng đá hôm nay NSW Premier W-League màu bóng 2023 được cập nhật chính xác nhất. KQBĐ NSW Premier W-League theo thời gian thực ngay tại soikeothom.com