Ngày 31/07/2022
31-07 02:00
Nacional-Humaita (nữ)
0-3
Sportivo Limpeno (nữ)
Ngày 13/06/2022
13-06 21:00
Cerro Porteno (nữ)
2-0
General Caballero JLM (nữ)
Ngày 16/05/2022
16-05 21:00
Sportivo Limpeno (nữ)
5-1
Nacional-Humaita (nữ)
Ngày 04/07/2022
04-07 21:00
Resistencia FC (nữ)
2-3
Club Guarani (nữ)
04-07 02:00
Club Olimpia (nữ)
1-1
Cerro Porteno (nữ)
Ngày 13/05/2022
13-05 21:00
Cerro Porteno (nữ)
4-0
Sol de America (nữ)
Ngày 10/07/2022
10-07 21:00
12 De Octubre Itaugua (nữ)
0-8
Sol de America (nữ)
Ngày 22/05/2022
22-05 20:30
Tacuary (nữ)
1-3
Cerro Porteno (nữ)
Ngày 17/05/2021
17-05 20:00
Club Olimpia (nữ)
2-0
12 De Octubre Itaugua (nữ)
Ngày 31/05/2021
31-05 02:00
12 De Octubre Itaugua (nữ)
2-0
Deportivo Capiata (nữ)
Ngày 24/06/2022
24-06 21:00
Sol de America (nữ)
1-1
Club Guarani (nữ)
Ngày 07/08/2022
07-08 20:30
Sportivo Ameliano (nữ)
0-12
Sportivo Limpeno (nữ)
07-08 20:30
12 De Octubre Itaugua (nữ)
2-6
Nacional-Humaita (nữ)
07-08 20:30
Tacuary (nữ)
2-0
General Caballero JLM (nữ)
Ngày 05/08/2022
05-08 21:00
Club Olimpia (nữ)
2-0
Sol de America (nữ)
Ngày 17/06/2022
17-06 21:00
Club Guarani (nữ)
3-0
General Caballero JLM (nữ)
Ngày 25/07/2022
25-07 21:00
Sportivo Limpeno (nữ)
7-0
Tacuary (nữ)
Ngày 06/05/2022
06-05 02:00
River Plate Asuncion (nữ)
0-6
Nacional-Humaita (nữ)
06-05 02:00
Resistencia FC (nữ)
0-4
Sol de America (nữ)
Ngày 28/02/2022
28-02 20:00
Nacional-Humaita (nữ)
0-4
Club Olimpia (nữ)
Ngày 25/04/2022
25-04 21:00
Sportivo Limpeno (nữ)
0-0
Sol de America (nữ)
Ngày 11/03/2023
11-03 03:15
Guarani/SP (nữ)
6-2
General Caballero JLM (nữ)
Ngày 03/07/2022
03-07 20:30
Tacuary (nữ)
1-1
Sportivo Ameliano (nữ)
Ngày 29/05/2022
29-05 20:30
Resistencia FC (nữ)
1-3
Nacional-Humaita (nữ)
29-05 20:30
12 De Octubre Itaugua (nữ)
1-2
River Plate Asuncion (nữ)
Ngày 27/03/2023
27-03 03:15
Club Guarani (nữ)
3-0
Nacional-Humaita (nữ)
27-03 05:30
Cerro Porteno (nữ)
3-0
Guairena FC (nữ)
Ngày 14/08/2022
14-08 20:30
Resistencia FC (nữ)
0-5
Club Olimpia (nữ)
14-08 20:30
Club Guarani (nữ)
4-0
Guairena FC (nữ)
Ngày 12/03/2023
12-03 05:30
Sportivo Limpeno (nữ)
1-2
Olimpia Asuncion (nữ)
12-03 18:00
Resistencia FC (nữ)
2-0
Nacional-Humaita (nữ)
12-03 03:15
Sportivo Ameliano (nữ)
0-3
Guairena FC (nữ)
Ngày 26/06/2022
26-06 02:00
Sportivo Limpeno (nữ)
4-0
General Caballero JLM (nữ)
Ngày 25/02/2022
25-02 20:00
Club Guarani (nữ)
2-5
Cerro Porteno (nữ)
Ngày 12/03/2022
12-03 02:30
Nacional-Humaita (nữ)
2-2
General Caballero JLM (nữ)
Ngày 11/07/2022
11-07 21:00
Club Guarani (nữ)
0-2
Club Olimpia (nữ)
Ngày 13/05/2021
13-05 20:00
Club Olimpia (nữ)
5-2
Club Guarani (nữ)
Ngày 30/05/2022
30-05 21:00
Sportivo Limpeno (nữ)
6-0
Guairena FC (nữ)
30-05 02:00
Club Olimpia (nữ)
4-1
Club Guarani (nữ)
Ngày 06/09/2021
06-09 21:00
Cerro Porteno (nữ)
2-2
Sol de America (nữ)
Ngày 08/08/2022
08-08 02:00
Guairena FC (nữ)
3-2
Resistencia FC (nữ)
Ngày 11/06/2021
11-06 02:00
Club Guarani (nữ)
3-0
San Lorenzo/12 Octubre (nữ)
11-06 20:30
Club Olimpia (nữ)
2-0
Sportivo Luqueno (nữ)
Ngày 12/07/2022
12-07 02:00
Nacional-Humaita (nữ)
6-0
Sportivo Ameliano (nữ)
Ngày 03/09/2021
03-09 21:00
Cerro Porteno (nữ)
5-0
Deportivo Capiata (nữ)
Ngày 23/05/2022
23-05 21:00
Sol de America (nữ)
2-1
General Caballero JLM (nữ)
Ngày 13/08/2022
13-08 21:00
Sol de America (nữ)
0-0
Tacuary (nữ)
Ngày 01/08/2022
01-08 21:00
Sportivo Ameliano (nữ)
1-5
Club Guarani (nữ)
Ngày 02/09/2022
02-09 03:00
Sportivo Limpeno (nữ)
4-0
Cerro Porteno (nữ)
Ngày 20/05/2022
20-05 21:00
Nacional-Humaita (nữ)
5-0
12 De Octubre Itaugua (nữ)
Ngày 10/06/2022
10-06 20:30
Club Guarani (nữ)
8-1
12 De Octubre Itaugua (nữ)
Ngày 15/08/2022
15-08 21:00
Cerro Porteno (nữ)
2-1
Sportivo Limpeno (nữ)
Ngày 12/06/2022
12-06 22:00
Sportivo Ameliano (nữ)
0-2
Sol de America (nữ)
Ngày 15/05/2022
15-05 04:00
Club Olimpia (nữ)
1-0
Tacuary (nữ)
Ngày 21/03/2023
21-03 05:45
Olimpia Asuncion (nữ)
1-1
Cerro Porteno (nữ)
Ngày 25/03/2022
25-03 03:00
Sportivo Limpeno (nữ)
4-0
Cerro Porteno (nữ)
Ngày 28/08/2022
28-08 21:00
Club Olimpia (nữ)
7-0
Guairena FC (nữ)
28-08 21:00
Sportivo Limpeno (nữ)
2-1
Club Guarani (nữ)
Ngày 15/03/2022
15-03 02:30
River Plate Asuncion (nữ)
0-9
Cerro Porteno (nữ)
Ngày 25/03/2023
25-03 05:30
Resistencia FC (nữ)
0-8
Club Olimpia (nữ)
25-03 03:15
Tacuary (nữ)
3-2
General Caballero JLM (nữ)
Ngày 06/03/2022
06-03 02:30
Cerro Porteno (nữ)
3-0
Nacional-Humaita (nữ)
Ngày 19/03/2022
19-03 19:30
Sol de America (nữ)
2-1
Nacional-Humaita (nữ)
Ngày 05/05/2022
05-05 02:00
Club Olimpia (nữ)
3-0
General Caballero JLM (nữ)
Ngày 09/05/2022
09-05 21:00
Nacional-Humaita (nữ)
3-3
Guairena FC (nữ)
Ngày 02/04/2023
02-04 03:15
Nacional-Humaita (nữ)
0-0
Tacuary (nữ)
02-04 05:30
Olimpia Asuncion (nữ)
5-1
Sportivo Luqueno (nữ)
Ngày 13/03/2022
13-03 19:05
Club Guarani (nữ)
0-2
Sol de America (nữ)
Ngày 21/03/2022
21-03 20:00
Club Olimpia (nữ)
2-1
Sportivo Limpeno (nữ)
Ngày 12/08/2022
12-08 21:00
12 De Octubre Itaugua (nữ)
0-2
Sportivo Ameliano (nữ)
Ngày 08/07/2022
08-07 21:00
Cerro Porteno (nữ)
4-0
Tacuary (nữ)
Ngày 03/07/2021
03-07 01:00
Cerro Porteno (nữ)
4-1
Deportivo Capiata (nữ)
Ngày 27/06/2022
27-06 21:00
12 De Octubre Itaugua (nữ)
0-3
Guairena FC (nữ)
Ngày 24/04/2022
24-04 02:00
Nacional-Humaita (nữ)
1-0
Club Guarani (nữ)
Ngày 19/03/2023
19-03 05:00
Guairena FC (nữ)
0-3
Sportivo Limpeno (nữ)
Ngày 15/07/2022
15-07 21:00
Club Guarani (nữ)
7-0
Tacuary (nữ)
Ngày 18/07/2022
18-07 21:00
Humaita (nữ)
0-1
Cerro Porteno (nữ)
Ngày 04/05/2022
04-05 01:50
Guairena FC (nữ)
1-3
Club Guarani (nữ)
Ngày 27/03/2022
27-03 21:00
Sportivo Ameliano (nữ)
0-1
Nacional-Humaita (nữ)
Ngày 26/03/2023
26-03 03:10
Sportivo Luqueno (nữ)
1-2
Sportivo Trinidense (nữ)
Ngày 18/03/2023
18-03 05:30
Tacuary (nữ)
1-8
Club Guarani (nữ)
Ngày 01/05/2022
01-05 02:00
Sportivo Ameliano (nữ)
0-3
Guairena FC (nữ)
Ngày 20/06/2022
20-06 21:00
Club Olimpia (nữ)
1-0
Nacional-Humaita (nữ)
Ngày 28/03/2022
28-03 21:00
Club Olimpia (nữ)
5-2
Resistencia FC (nữ)
Ngày 22/04/2022
22-04 21:00
Resistencia FC (nữ)
2-2
Cerro Porteno (nữ)
Ngày 22/08/2022
22-08 21:00
Sportivo Limpeno (nữ)
0-1
Club Olimpia (nữ)
Kết quả Nữ Paraquay tối hôm qua, kết quả bóng đá hôm nay Nữ Paraquay màu bóng 2023 được cập nhật chính xác nhất. KQBĐ Nữ Paraquay theo thời gian thực ngay tại soikeothom.com