Ngày 05/02/2023
05-02 20:40
Inyemera WFC (nữ)
4-1
Freedom (nữ)
Ngày 03/12/2022
03-12 19:00
Fatima (nữ)
1-2
Bugesera (nữ)
03-12 19:00
Youvia WFC (nữ)
0-0
ES Mutunda (nữ)
Ngày 29/01/2023
29-01 19:10
Kayonza WFC (nữ)
0-2
Bugesera (nữ)
29-01 19:00
Fatima (nữ)
1-0
Inyemera WFC (nữ)
29-01 17:40
AS Kigali (nữ)
3-1
Apaer WFC (nữ)
Ngày 07/11/2021
07-11 19:00
Apaer WFC (nữ)
2-1
Bugesera (nữ)
Ngày 17/12/2022
17-12 19:00
Bugesera (nữ)
4-1
Kamonyi FC (nữ)
17-12 19:00
Youvia WFC (nữ)
0-3
Fatima (nữ)
Ngày 06/11/2021
06-11 19:00
Kamonyi FC (nữ)
1-0
Freedom (nữ)
06-11 19:00
Rambura (nữ)
1-1
Fatima (nữ)
06-11 19:00
Inyemera WFC (nữ)
1-0
ES Mutunda (nữ)
Ngày 26/12/2022
26-12 19:00
Kamonyi FC (nữ)
2-0
ES Mutunda (nữ)
26-12 19:15
Rambura (nữ)
1-3
Bugesera (nữ)
26-12 19:00
AS Kigali (nữ)
4-1
Inyemera WFC (nữ)
26-12 19:25
Kayonza WFC (nữ)
0-2
Youvia WFC (nữ)
Ngày 30/12/2022
30-12 19:00
Fatima (nữ)
3-1
Kamonyi FC (nữ)
30-12 19:20
ES Mutunda (nữ)
2-2
Rambura (nữ)
30-12 16:20
Kayonza WFC (nữ)
1-6
Apaer WFC (nữ)
30-12 19:50
Inyemera WFC (nữ)
0-0
Bugesera (nữ)
Ngày 12/03/2022
12-03 19:00
ES Mutunda (nữ)
1-2
Freedom (nữ)
12-03 18:57
Bugesera (nữ)
1-0
Kamonyi FC (nữ)
Ngày 26/12/2021
26-12 19:10
ES Mutunda (nữ)
0-1
Kamonyi FC (nữ)
26-12 19:15
Bugesera (nữ)
0-0
Rambura (nữ)
26-12 19:10
Fatima (nữ)
1-0
Freedom (nữ)
26-12 16:00
AS Kigali (nữ)
3-0
Inyemera WFC (nữ)
Ngày 18/12/2021
18-12 19:00
Kamonyi FC (nữ)
1-0
Bugesera (nữ)
18-12 19:00
Rambura (nữ)
0-2
AS Kigali (nữ)
18-12 19:00
Freedom (nữ)
2-1
ES Mutunda (nữ)
Ngày 11/12/2021
11-12 17:00
AS Kigali (nữ)
3-2
Kamonyi FC (nữ)
11-12 19:00
Bugesera (nữ)
1-0
Freedom (nữ)
11-12 19:00
ES Mutunda (nữ)
0-1
Fatima (nữ)
Ngày 12/12/2021
12-12 19:00
Apaer WFC (nữ)
2-1
Rambura (nữ)
Ngày 04/02/2023
04-02 19:10
ES Mutunda (nữ)
1-1
Kayonza WFC (nữ)
04-02 19:10
Rambura (nữ)
0-1
Kamonyi FC (nữ)
Ngày 01/11/2021
01-11 19:40
ES Mutunda (nữ)
2-1
Rambura (nữ)
01-11 19:00
Bugesera (nữ)
0-0
Inyemera WFC (nữ)
01-11 19:15
Apaer WFC (nữ)
0-4
AS Kigali (nữ)
Ngày 20/02/2022
20-02 19:00
Freedom (nữ)
3-0
Apaer WFC (nữ)
Ngày 05/02/2022
05-02 19:00
Rambura (nữ)
4-0
Freedom (nữ)
Ngày 19/03/2022
19-03 19:00
Kamonyi FC (nữ)
2-1
ES Mutunda (nữ)
19-03 19:00
Freedom (nữ)
2-0
Fatima (nữ)
19-03 19:00
Rambura (nữ)
1-1
Bugesera (nữ)
Ngày 26/01/2020
26-01 20:00
AS Kigali Women
5-0
Apaer WFC (nữ)
Ngày 12/02/2022
12-02 19:00
Freedom (nữ)
0-0
Inyemera WFC (nữ)
12-02 19:00
Kamonyi FC (nữ)
2-0
Rambura (nữ)
Ngày 25/02/2023
25-02 19:00
Inyemera WFC (nữ)
3-0
Youvia WFC (nữ)
25-02 19:10
Rambura (nữ)
5-0
IPM WFC (nữ)
25-02 19:00
Kamonyi FC (nữ)
4-0
Kayonza WFC (nữ)
25-02 19:00
Fatima (nữ)
0-1
AS Kigali (nữ)
25-02 19:10
ES Mutunda (nữ)
0-1
Bugesera (nữ)
Ngày 26/11/2022
26-11 17:30
AS Kigali (nữ)
4-0
Fatima (nữ)
26-11 19:00
Bugesera (nữ)
1-1
ES Mutunda (nữ)
26-11 19:00
Youvia WFC (nữ)
3-6
Inyemera WFC (nữ)
Ngày 27/11/2021
27-11 15:00
AS Kigali (nữ)
2-1
Fatima (nữ)
27-11 19:00
Kamonyi FC (nữ)
0-1
Inyemera WFC (nữ)
27-11 19:00
Bugesera (nữ)
0-0
ES Mutunda (nữ)
Ngày 27/11/2022
27-11 17:40
Apaer WFC (nữ)
3-0
Freedom (nữ)
Ngày 10/12/2022
10-12 19:20
Bugesera (nữ)
2-1
Freedom (nữ)
10-12 19:00
ES Mutunda (nữ)
0-1
Fatima (nữ)
10-12 17:30
AS Kigali (nữ)
3-0
Kamonyi FC (nữ)
Ngày 11/02/2023
11-02 19:15
Kamonyi FC (nữ)
1-0
Inyemera WFC (nữ)
11-02 19:20
Freedom (nữ)
3-0
IPM WFC (nữ)
11-02 19:00
Bugesera (nữ)
0-0
AS Kigali (nữ)
11-02 19:00
Kayonza WFC (nữ)
0-1
Fatima (nữ)
Ngày 29/10/2022
29-10 19:00
Freedom (nữ)
0-3
Rambura (nữ)
Ngày 11/03/2023
11-03 19:50
Fatima (nữ)
2-0
ES Mutunda (nữ)
11-03 19:00
Kamonyi FC (nữ)
2-1
AS Kigali (nữ)
Ngày 08/01/2023
08-01 19:00
Freedom (nữ)
0-0
Kamonyi FC (nữ)
08-01 19:10
Fatima (nữ)
6-0
Rambura (nữ)
08-01 19:00
ES Mutunda (nữ)
1-2
Inyemera WFC (nữ)
08-01 19:10
Apaer WFC (nữ)
1-1
Youvia WFC (nữ)
Ngày 04/12/2022
04-12 19:00
Kamonyi FC (nữ)
0-0
Apaer WFC (nữ)
Ngày 12/02/2023
12-02 19:30
Apaer WFC (nữ)
3-1
ES Mutunda (nữ)
12-02 19:00
Rambura (nữ)
3-0
Youvia WFC (nữ)
Ngày 21/11/2021
21-11 19:00
Fatima (nữ)
0-1
Apaer WFC (nữ)
Ngày 23/01/2022
23-01 16:10
AS Kigali (nữ)
5-2
Apaer WFC (nữ)
Ngày 05/12/2021
05-12 19:00
Kamonyi FC (nữ)
1-2
Apaer WFC (nữ)
Ngày 14/03/2020
14-03 20:00
Inyemera WFC (nữ)
0-0
Rambura (nữ)
14-03 19:00
Kamonyi FC (nữ)
2-0
Freedom (nữ)
14-03 18:15
Bugesera (nữ)
1-2
ES Mutunda Women
Ngày 13/11/2021
13-11 19:00
AS Kigali (nữ)
3-0
Bugesera (nữ)
13-11 19:00
Fatima (nữ)
1-2
Inyemera WFC (nữ)
13-11 19:00
Freedom (nữ)
1-1
Rambura (nữ)
Ngày 19/02/2022
19-02 19:00
Inyemera WFC (nữ)
2-0
Kamonyi FC (nữ)
19-02 19:00
Fatima (nữ)
1-1
AS Kigali (nữ)
19-02 19:00
ES Mutunda (nữ)
0-1
Bugesera (nữ)
Ngày 18/02/2023
18-02 19:00
Kayonza WFC (nữ)
0-5
Freedom (nữ)
18-02 19:10
Youvia WFC (nữ)
0-3
Bugesera (nữ)
18-02 19:00
Rambura (nữ)
1-2
Inyemera WFC (nữ)
Ngày 29/01/2022
29-01 19:00
Fatima (nữ)
2-3
Rambura (nữ)
29-01 19:15
ES Mutunda (nữ)
1-2
Inyemera WFC (nữ)
Ngày 04/03/2023
04-03 19:00
Bugesera (nữ)
2-0
Fatima (nữ)
04-03 19:00
ES Mutunda (nữ)
1-0
Youvia WFC (nữ)
Ngày 27/02/2022
27-02 21:00
Apaer WFC (nữ)
1-0
Kamonyi FC (nữ)
Ngày 12/11/2022
12-11 19:15
Inyemera WFC (nữ)
3-0
Kamonyi FC (nữ)
Ngày 20/11/2021
20-11 19:00
ES Mutunda (nữ)
0-4
AS Kigali (nữ)
20-11 19:00
Rambura (nữ)
1-2
Kamonyi FC (nữ)
Ngày 18/03/2023
18-03 19:00
Kamonyi FC (nữ)
1-2
Bugesera (nữ)
Ngày 04/12/2021
04-12 19:00
Fatima (nữ)
2-1
Bugesera (nữ)
04-12 15:15
Freedom (nữ)
1-2
AS Kigali (nữ)
Ngày 19/02/2023
19-02 19:00
Fatima (nữ)
0-0
Apaer WFC (nữ)
Ngày 30/01/2022
30-01 18:55
Bugesera (nữ)
0-2
Apaer WFC (nữ)
Ngày 27/12/2022
27-12 20:25
Apaer WFC (nữ)
5-0
IPM WFC (nữ)
Ngày 07/03/2020
07-03 17:30
AS Kigali Women
6-0
Rambura (nữ)
07-03 19:00
Freedom (nữ)
1-4
Inyemera WFC (nữ)
Ngày 05/03/2022
05-03 19:00
Freedom (nữ)
1-1
Bugesera (nữ)
05-03 19:10
Kamonyi FC (nữ)
0-2
AS Kigali (nữ)
05-03 18:35
Fatima (nữ)
3-0
ES Mutunda (nữ)
Ngày 19/03/2023
19-03 19:00
Fatima (nữ)
4-1
Youvia WFC (nữ)
Ngày 22/01/2022
22-01 19:35
Rambura (nữ)
1-0
ES Mutunda (nữ)
Ngày 05/03/2023
05-03 17:50
Apaer WFC (nữ)
1-3
Kamonyi FC (nữ)
Ngày 13/02/2022
13-02 19:00
Apaer WFC (nữ)
3-0
Fatima (nữ)
Ngày 08/03/2020
08-03 19:00
Scandinavia WFC (nữ)
3-0
Fatima (nữ)
Ngày 28/11/2021
28-11 19:00
Apaer WFC (nữ)
3-1
Freedom (nữ)
Ngày 28/01/2023
28-01 19:00
Kamonyi FC (nữ)
4-2
Youvia WFC (nữ)
28-01 19:20
IPM WFC (nữ)
0-2
ES Mutunda (nữ)
Ngày 11/12/2022
11-12 19:00
Apaer WFC (nữ)
0-1
Rambura (nữ)
Ngày 13/03/2022
13-03 19:00
Apaer WFC (nữ)
0-0
Inyemera WFC (nữ)
Ngày 12/03/2023
12-03 19:00
Rambura (nữ)
0-1
Apaer WFC (nữ)
Ngày 25/01/2020
25-01 19:00
Inyemera WFC (nữ)
1-1
Kamonyi FC (nữ)
25-01 19:00
Fatima (nữ)
4-1
Bugesera (nữ)
Kết quả Nữ Rwanda tối hôm qua, kết quả bóng đá hôm nay Nữ Rwanda màu bóng 2023 được cập nhật chính xác nhất. KQBĐ Nữ Rwanda theo thời gian thực ngay tại soikeothom.com