Ngày 06/02/2022
06-02 02:30
Manaus (AM)
2-2
Princesa AM
06-02 02:30
Fast Clube AM
2-0
Joao Carlos(JC) AM
06-02 02:30
Sao Raimundo
0-2
Amazonas FC
Ngày 13/02/2022
13-02 02:30
Operario/AM
4-1
Penarol AM
13-02 02:30
Amazonas FC
0-1
Princesa AM
Ngày 18/02/2022
18-02 02:00
Joao Carlos(JC) AM
0-2
Operario/AM
18-02 02:00
EC Iranduba
2-1
Manauara
Ngày 27/02/2022
27-02 02:00
Penarol AM
1-0
Amazonas FC
27-02 02:30
Nacional(AM)
1-2
Fast Clube AM
27-02 02:30
Manauara
2-1
Operario/AM
27-02 02:30
Atletico Cliper Clube
0-7
Princesa AM
Ngày 10/03/2022
10-03 02:00
Penarol AM
0-1
Nacional(AM)
10-03 02:00
Operario/AM
0-0
Manaus (AM)
10-03 02:00
Manauara
4-1
Sao Raimundo
10-03 02:00
Joao Carlos(JC) AM
1-9
Princesa AM
10-03 02:00
EC Iranduba
0-1
Amazonas FC
10-03 02:00
Atletico Cliper Clube
0-6
Fast Clube AM
Ngày 23/04/2021
23-04 01:50
Penarol AM
1-2
Princesa AM
23-04 06:30
Atletico Cliper Clube
0-0
Nacional(AM)
Ngày 26/04/2021
26-04 03:00
Nacional(AM)
1-1
Atletico Cliper Clube
Ngày 07/02/2022
07-02 02:30
Operario/AM
0-1
Nacional(AM)
07-02 02:30
Manauara
3-0
Atletico Cliper Clube
07-02 02:00
EC Iranduba
5-0
Penarol AM
Ngày 22/04/2021
22-04 02:00
Joao Carlos(JC) AM
0-2
Manaus (AM)
22-04 07:35
São Raimundo/RR
1-2
Amazonas FC
Ngày 08/04/2021
08-04 03:00
EC Iranduba
2-10
Atletico Cliper Clube
08-04 07:35
Sao Raimundo AM
3-3
Amazonas FC
Ngày 16/05/2021
16-05 03:05
Sao Raimundo AM
2-1
Manaus (AM)
Ngày 12/04/2021
12-04 02:30
Nacional(AM)
1-0
Manaus (AM)
12-04 05:00
Sao Raimundo
2-1
Penarol AM
Ngày 14/02/2022
14-02 02:30
Sao Raimundo
0-0
Nacional(AM)
14-02 02:30
Manaus (AM)
6-1
Atletico Cliper Clube
14-02 02:30
Fast Clube AM
1-1
EC Iranduba
Ngày 20/02/2022
20-02 02:30
Sao Raimundo
5-0
Penarol AM
20-02 02:30
Princesa AM
0-0
Nacional(AM)
20-02 02:30
Amazonas FC
2-1
Atletico Cliper Clube
Ngày 10/05/2021
10-05 02:30
Princesa AM
3-2
Sao Raimundo AM
Ngày 09/04/2021
09-04 02:00
Joao Carlos(JC) AM
0-1
Penarol AM
Ngày 03/05/2021
03-05 02:30
Sao Raimundo AM
5-2
Princesa AM
Ngày 10/02/2022
10-02 02:30
Princesa AM
2-1
Sao Raimundo
10-02 02:30
Atletico Cliper Clube
1-2
Operario/AM
10-02 02:30
Amazonas FC
1-1
Fast Clube AM
10-02 02:00
Penarol AM
0-3
Manauara
Ngày 27/04/2021
27-04 03:05
Manaus (AM)
5-1
Joao Carlos(JC) AM
Ngày 28/04/2021
28-04 02:30
Princesa AM
1-1
Penarol AM
Ngày 30/07/2021
30-07 06:00
Sao Paulo AP
1-1
Perriga AP
Ngày 30/01/2023
30-01 02:30
Amazonas FC
0-2
Manauara
Ngày 06/02/2023
06-02 02:30
Operario/AM
0-1
Manaus (AM)
Ngày 13/02/2023
13-02 02:30
Parintins FC
1-1
Rio Negro AM
13-02 02:30
Operario/AM
1-5
Manauara
13-02 02:30
EC Iranduba
0-7
Amazonas FC
Ngày 27/02/2023
27-02 02:20
Parintins FC
1-0
Princesa AM
Ngày 05/03/2023
05-03 02:30
Rio Negro AM
0-3
Manauara
05-03 02:30
Princesa AM
0-1
Amazonas FC
05-03 02:30
Parintins FC
0-0
Operario/AM
05-03 02:30
Manaus (AM)
1-1
Nacional(AM)
Ngày 31/08/2021
31-08 06:00
Trem-AP
3-0
Santana AP
Ngày 12/03/2023
12-03 06:00
Operario/AM
1-2
Amazonas FC
12-03 02:30
Nacional(AM)
3-1
Manaus (AM)
Ngày 21/03/2022
21-03 02:30
Manaus (AM)
1-1
Manauara
21-03 02:30
Princesa AM
1-1
Operario/AM
Ngày 29/01/2023
29-01 07:10
Nacional(AM)
1-1
Rio Negro AM
29-01 21:00
Manaus (AM)
1-1
Parintins FC
29-01 21:00
EC Iranduba
1-2
Princesa AM
Ngày 05/02/2023
05-02 02:30
Amazonas FC
3-0
Parintins FC
05-02 02:30
Princesa AM
1-0
Rio Negro AM
05-02 02:30
Nacional(AM)
1-1
EC Iranduba
Ngày 26/02/2023
26-02 02:30
Operario/AM
0-0
EC Iranduba
26-02 02:30
Nacional(AM)
1-1
Manauara
26-02 02:30
Manaus (AM)
0-1
Amazonas FC
Ngày 13/03/2022
13-03 02:30
Amazonas FC
1-0
Fast Clube AM
Ngày 15/03/2023
15-03 02:30
Parintins FC
1-1
Princesa AM
Ngày 09/05/2021
09-05 03:05
Manaus (AM)
3-1
Nacional(AM)
Ngày 09/02/2023
09-02 02:30
Manauara
2-2
Princesa AM
09-02 02:30
Manaus (AM)
1-1
Rio Negro AM
Ngày 28/02/2022
28-02 02:00
EC Iranduba
1-1
Manaus (AM)
28-02 02:00
Joao Carlos(JC) AM
0-7
Sao Raimundo
Ngày 16/02/2023
16-02 02:30
Manauara
0-1
Manaus (AM)
16-02 02:30
Rio Negro AM
2-2
EC Iranduba
16-02 02:30
Amazonas FC
3-0
Operario/AM
Ngày 25/02/2021
25-02 02:30
Sao Raimundo AM
1-0
Fast Clube AM
Ngày 19/02/2023
19-02 02:30
EC Iranduba
0-1
Manaus (AM)
19-02 02:30
Amazonas FC
1-1
Nacional(AM)
Ngày 16/03/2023
16-03 02:30
Rio Negro AM
0-1
Manauara
Ngày 26/02/2021
26-02 02:30
Manaus (AM)
2-0
Penarol AM
Ngày 02/02/2023
02-02 02:30
Parintins FC
1-2
Nacional(AM)
02-02 02:30
Rio Negro AM
0-1
Amazonas FC
02-02 02:30
Princesa AM
2-0
Operario/AM
02-02 02:30
Manauara
5-0
EC Iranduba
Ngày 10/02/2023
10-02 02:20
EC Iranduba
0-1
Parintins FC
10-02 02:30
Nacional(AM)
1-0
Operario/AM
Ngày 06/03/2022
06-03 02:30
Sao Raimundo
1-2
EC Iranduba
06-03 02:30
Princesa AM
1-0
Penarol AM
06-03 02:30
Manaus (AM)
4-0
Manauara
06-03 02:30
Fast Clube AM
2-0
Operario/AM
Ngày 18/09/2021
18-09 06:00
Independente PA
3-4
Santos AP
Ngày 15/02/2022
15-02 02:30
Manauara
1-0
Joao Carlos(JC) AM
Ngày 21/02/2022
21-02 02:30
Operario/AM
0-0
EC Iranduba
21-02 02:30
Manaus (AM)
6-0
Joao Carlos(JC) AM
21-02 02:30
Fast Clube AM
0-0
Manauara
Ngày 03/08/2021
03-08 06:00
Sao Paulo AP
1-1
Trem-AP
Ngày 15/02/2023
15-02 02:30
Princesa AM
2-1
Nacional(AM)
Ngày 20/02/2023
20-02 02:30
Rio Negro AM
2-0
Operario/AM
20-02 02:30
Manauara
3-1
Parintins FC
Ngày 17/02/2022
17-02 02:30
Princesa AM
1-1
Fast Clube AM
17-02 02:30
Nacional(AM)
2-1
Amazonas FC
17-02 02:30
Atletico Cliper Clube
1-6
Sao Raimundo
17-02 02:00
Penarol AM
0-4
Manaus (AM)
Ngày 18/03/2021
18-03 07:30
Amazonas FC
2-2
Nacional(AM)
Ngày 23/05/2021
23-05 03:05
Manaus (AM)
3-2
Sao Raimundo AM
Ngày 11/02/2022
11-02 02:30
Nacional(AM)
3-0
Manaus (AM)
11-02 02:00
Joao Carlos(JC) AM
2-2
EC Iranduba
Ngày 02/05/2021
02-05 03:05
Nacional(AM)
0-3
Manaus (AM)
Ngày 07/03/2022
07-03 02:30
Nacional(AM)
9-1
Atletico Cliper Clube
07-03 02:30
Amazonas FC
7-0
Joao Carlos(JC) AM
Ngày 18/04/2021
18-04 03:05
Manaus (AM)
0-0
Princesa AM
Ngày 11/04/2021
11-04 03:05
Amazonas FC
2-1
EC Iranduba
11-04 02:30
Princesa AM
2-0
Atletico Cliper Clube
Ngày 15/04/2021
15-04 02:30
Nacional(AM)
1-2
Joao Carlos(JC) AM
Ngày 27/01/2022
27-01 02:30
Sao Raimundo
0-1
Operario/AM
27-01 02:30
Princesa AM
1-0
EC Iranduba
27-01 02:00
Manaus (AM)
1-0
Fast Clube AM
27-01 02:30
Amazonas FC
1-1
Manauara
Ngày 31/01/2022
31-01 02:00
EC Iranduba
1-0
Nacional(AM)
31-01 02:20
Fast Clube AM
1-1
Penarol AM
31-01 02:00
Joao Carlos(JC) AM
0-5
Atletico Cliper Clube
Ngày 05/04/2021
05-04 02:30
Sao Raimundo AM
4-1
EC Iranduba
05-04 02:00
Penarol AM
0-1
Atletico Cliper Clube
Ngày 13/03/2021
13-03 03:00
Manaus (AM)
1-0
Atletico Cliper Clube
Ngày 28/02/2021
28-02 02:30
Sao Raimundo AM
0-1
Penarol AM
28-02 02:30
Manaus (AM)
2-0
Fast Clube AM
Ngày 03/02/2022
03-02 02:00
Sao Raimundo
1-2
Fast Clube AM
03-02 02:30
Princesa AM
3-0
Operario/AM
03-02 02:30
Amazonas FC
1-1
Manaus (AM)
03-02 02:00
Penarol AM
1-1
Joao Carlos(JC) AM
Ngày 08/03/2021
08-03 02:30
Nacional(AM)
3-2
Sao Raimundo AM
08-03 02:00
Penarol AM
3-0
EC Iranduba
Ngày 26/03/2023
26-03 02:30
Nacional(AM)
0-1
Amazonas FC
Ngày 02/03/2021
02-03 02:30
Nacional(AM)
1-1
Penarol AM
02-03 02:30
Manaus (AM)
1-1
Penarol AM
02-03 02:30
Sao Raimundo AM
0-1
Fast Clube AM
Ngày 16/02/2021
16-02 02:30
Amazonas FC
2-1
Nacional(AM)
Ngày 07/03/2021
07-03 02:30
Manaus (AM)
3-1
JC Futebol Clube
Ngày 22/02/2021
22-02 02:30
EC Iranduba
2-4
Sao Raimundo AM
22-02 02:30
Manaus (AM)
1-0
Amazonas FC
Ngày 05/09/2021
05-09 03:00
Sao Paulo AP
0-0
Trem-AP
Ngày 01/04/2021
01-04 02:30
Atletico Cliper Clube
2-4
Amazonas FC
01-04 07:35
Manaus (AM)
2-1
Sao Raimundo AM
Ngày 02/04/2023
02-04 02:30
Amazonas FC
0-0
Nacional(AM)
Ngày 25/03/2021
25-03 07:40
Sao Raimundo AM
1-1
Princesa AM
25-03 02:30
Atletico Cliper Clube
1-0
Nacional(AM)
Ngày 14/08/2021
14-08 06:00
UD Santana
3-4
Sao Paulo AP
Ngày 14/03/2022
14-03 02:30
Operario/AM
1-1
Princesa AM
14-03 02:30
Manauara
1-1
Manaus (AM)
14-03 02:30
EC Iranduba
1-2
Nacional(AM)
Ngày 19/03/2023
19-03 02:30
Manaus (AM)
1-0
Nacional(AM)
19-03 02:30
Princesa AM
1-1
Parintins FC
19-03 02:30
Amazonas FC
2-0
Operario/AM
Ngày 28/01/2022
28-01 02:30
Nacional(AM)
2-0
Joao Carlos(JC) AM
28-01 02:30
Atletico Cliper Clube
2-1
Penarol AM
Ngày 29/03/2021
29-03 02:00
JC Futebol Clube
0-3
Amazonas FC
Ngày 24/03/2022
24-03 02:30
Fast Clube AM
2-1
Princesa AM
24-03 02:30
Manaus (AM)
1-0
Nacional(AM)
Ngày 18/02/2021
18-02 02:30
Fast Clube AM
3-0
EC Iranduba
Ngày 27/03/2022
27-03 02:30
Nacional(AM)
2-2
Manaus (AM)
Ngày 21/03/2021
21-03 03:00
Atletico Cliper Clube
1-1
JC Futebol Clube
Ngày 20/03/2023
20-03 02:30
Manauara
1-0
Rio Negro AM
Ngày 30/01/2022
30-01 02:30
Operario/AM
0-1
Amazonas FC
30-01 02:30
Manaus (AM)
2-1
Sao Raimundo
30-01 02:30
Manauara
0-0
Princesa AM
Ngày 04/02/2022
04-02 02:30
Nacional(AM)
2-0
Manauara
04-02 02:30
Atletico Cliper Clube
1-1
EC Iranduba
Ngày 31/03/2022
31-03 02:30
Manaus (AM)
2-1
Princesa AM
Ngày 25/04/2021
25-04 03:05
Amazonas FC
1-3
Sao Raimundo AM
Ngày 20/03/2022
20-03 02:30
Nacional(AM)
2-0
EC Iranduba
20-03 02:30
Fast Clube AM
2-0
Amazonas FC
Ngày 12/02/2023
12-02 02:30
Manaus (AM)
1-1
Princesa AM
Ngày 28/03/2022
28-03 02:30
Princesa AM
2-0
Fast Clube AM
Ngày 03/04/2022
03-04 02:30
Princesa AM
1-2
Manaus (AM)
Ngày 14/03/2021
14-03 02:00
JC Futebol Clube
2-2
Sao Raimundo AM
Ngày 12/03/2021
12-03 07:30
Nacional(AM)
7-0
EC Iranduba
Ngày 04/04/2021
04-04 03:00
Amazonas FC
0-4
Manaus (AM)
Ngày 20/03/2021
20-03 03:00
EC Iranduba
1-3
Princesa AM
Ngày 10/03/2021
10-03 02:30
Princesa AM
1-1
Amazonas FC
Ngày 02/04/2021
02-04 02:30
EC Iranduba
2-3
Joao Carlos(JC) AM
02-04 02:30
Princesa AM
1-1
Nacional(AM)
Ngày 26/03/2021
26-03 05:30
Amazonas FC
1-0
Penarol AM
Ngày 24/02/2021
24-02 02:30
Nacional(AM)
0-1
Manaus (AM)
Ngày 28/03/2021
28-03 03:00
Atletico Cliper Clube
1-1
Sao Raimundo AM
Ngày 06/04/2021
06-04 02:00
Joao Carlos(JC) AM
1-3
Princesa AM
Ngày 23/03/2021
23-03 02:00
Penarol AM
1-2
Manaus (AM)
Ngày 30/03/2021
30-03 02:00
Penarol AM
2-1
Nacional(AM)
Kết quả PakistanYajia tối hôm qua, kết quả bóng đá hôm nay PakistanYajia màu bóng 2023 được cập nhật chính xác nhất. KQBĐ PakistanYajia theo thời gian thực ngay tại soikeothom.com