Ngày 06/10/2021
06-10 16:30
Brisbane City (nữ)
2-2
Weston Pud(nữ)
Ngày 13/04/2021
13-04 16:30
FQ QAS (nữ)
1-2
Brisbane City (nữ)
13-04 16:30
Mitchelton (nữ)
1-5
Gold Coast city (nữ)
13-04 16:30
Capalaba (nữ)
2-3
Virginia United SC (nữ)
Ngày 17/04/2021
17-04 15:45
Logan Lightning (nữ)
3-0
Dare southwest Queensland (nữ)
17-04 15:15
Mitchelton (nữ)
3-1
Virginia United SC (nữ)
17-04 15:30
Peninsula Power NPL (nữ)
0-8
Gold Coast city (nữ)
17-04 16:30
Brisbane City (nữ)
4-1
The Gap NPL (nữ)
17-04 14:00
Queensland Lions(w)
4-0
Capalaba (nữ)
Ngày 26/06/2021
26-06 15:30
Souths United SC (nữ)
0-2
Queensland Lions(w)
26-06 14:00
Peninsula Power NPL (nữ)
0-11
Eastern Suburbs SC (nữ)
Ngày 24/07/2022
24-07 14:30
Brisbane City (nữ)
1-0
The Gap NPL (nữ)
Ngày 24/04/2021
24-04 15:15
Logan Lightning (nữ)
2-4
Weston Pud(nữ)
24-04 14:00
Mitchelton (nữ)
3-3
Queensland Lions(w)
24-04 15:15
Brisbane Olympic (nữ)
6-0
Dare southwest Queensland (nữ)
24-04 15:45
Eastern Suburbs SC (nữ)
1-2
Souths United SC (nữ)
Ngày 19/06/2021
19-06 15:15
Mitchelton (nữ)
0-3
Eastern Suburbs SC (nữ)
19-06 12:45
Dare southwest Queensland (nữ)
0-7
Gold Coast city (nữ)
19-06 15:15
Brisbane Olympic (nữ)
7-0
Peninsula Power NPL (nữ)
19-06 15:00
Virginia United SC (nữ)
0-4
Souths United SC (nữ)
Ngày 19/02/2023
19-02 15:15
Gold Coast city (nữ)
7-2
Brisbane Olympic (nữ)
19-02 15:15
Capalaba (nữ)
2-1
FQ QAS (nữ)
Ngày 23/02/2020
23-02 14:05
Dare southwest Queensland (w)
3-7
The Gap NPL (w)
Ngày 04/06/2021
04-06 17:30
Capalaba (nữ)
1-0
Brisbane Olympic (nữ)
Ngày 12/06/2021
12-06 12:45
Dare southwest Queensland (nữ)
1-1
Brisbane City (nữ)
12-06 14:00
Capalaba (nữ)
1-1
Eastern Suburbs SC (nữ)
12-06 15:30
Gold Coast city (nữ)
1-1
Souths United SC (nữ)
12-06 14:00
Peninsula Power NPL (nữ)
1-6
Logan Lightning (nữ)
Ngày 14/05/2021
14-05 17:15
Moreton Bay United (nữ)
3-2
The Gap NPL (nữ)
Ngày 30/04/2021
30-04 16:30
The Gap NPL (nữ)
2-3
Virginia United SC (nữ)
30-04 17:15
Moreton Bay United (nữ)
1-1
Mitchelton (nữ)
Ngày 11/06/2022
11-06 14:00
Logan Lightning (nữ)
1-1
The Gap NPL (nữ)
11-06 13:45
Weston Pud(nữ)
2-4
Mitchelton (nữ)
11-06 15:45
Eastern Suburbs SC (nữ)
1-2
Capalaba (nữ)
Ngày 18/09/2021
18-09 15:15
Brisbane Olympic (nữ)
2-1
Virginia United SC (nữ)
18-09 15:00
Mitchelton (nữ)
7-1
Peninsula Power NPL (nữ)
18-09 15:30
Souths United SC (nữ)
0-4
Capalaba (nữ)
18-09 14:00
Weston Pud(nữ)
4-0
The Gap NPL (nữ)
Ngày 06/08/2022
06-08 15:15
Mitchelton (nữ)
3-2
Weston Pud(nữ)
06-08 14:00
Peninsula Power (nữ)
3-1
Dare southwest Queensland (nữ)
06-08 15:15
Brisbane Olympic (nữ)
0-0
Capalaba (nữ)
06-08 14:30
Brisbane City (nữ)
0-2
Virginia United SC (nữ)
Ngày 08/05/2021
08-05 15:00
Virginia United SC (nữ)
3-0
Brisbane City (nữ)
08-05 12:45
Dare southwest Queensland (nữ)
0-3
Sunshine Coast Wanderers (nữ)
08-05 16:30
Logan Lightning (nữ)
2-4
Brisbane Olympic (nữ)
Ngày 16/05/2021
16-05 15:15
Mitchelton (nữ)
0-3
Souths United SC (nữ)
16-05 13:10
Weston Pud(nữ)
2-3
Sunshine Coast Wanderers (nữ)
Ngày 18/02/2023
18-02 16:00
Peninsula Power (nữ)
2-0
Mitchelton (nữ)
18-02 16:00
Queensland Lions(w)
4-0
Sunshine Coast Wanderers (nữ)
Ngày 13/07/2021
13-07 17:30
Eastern Suburbs SC (nữ)
4-0
The Gap NPL (nữ)
13-07 16:45
Virginia United SC (nữ)
1-2
Weston Pud(nữ)
Ngày 04/09/2022
04-09 13:00
Gold Coast city (nữ)
1-0
Moreton Bay United (nữ)
04-09 12:00
Dare southwest Queensland (nữ)
1-2
Mitchelton (nữ)
Ngày 02/10/2021
02-10 14:45
Mitchelton (nữ)
0-2
Brisbane Olympic (nữ)
02-10 13:45
Logan Lightning (nữ)
1-3
Brisbane City (nữ)
02-10 13:00
Virginia United SC (nữ)
3-1
Peninsula Power NPL (nữ)
02-10 11:00
Dare southwest Queensland (nữ)
0-0
The Gap NPL (nữ)
Ngày 10/04/2021
10-04 15:00
Brisbane City (nữ)
4-2
Peninsula Power NPL (nữ)
Ngày 11/04/2021
11-04 13:00
Souths United SC (nữ)
4-1
Logan Lightning (nữ)
11-04 13:15
Weston Pud(nữ)
6-1
Dare southwest Queensland (nữ)
11-04 14:40
Sunshine Coast Wanderers (nữ)
1-8
Queensland Lions(w)
Ngày 12/06/2022
12-06 14:15
Souths United SC (nữ)
3-1
Moreton Bay United (nữ)
12-06 13:00
Gold Coast city (nữ)
0-3
Queensland Lions(w)
12-06 11:55
Dare southwest Queensland (nữ)
0-5
Peninsula Power (nữ)
Ngày 19/09/2021
19-09 13:15
Sunshine Coast Wanderers (nữ)
1-2
Gold Coast city (nữ)
19-09 12:50
Brisbane City (nữ)
2-0
Dare southwest Queensland (nữ)
Ngày 09/04/2021
09-04 17:45
Moreton Bay United (nữ)
3-2
Eastern Suburbs SC (nữ)
Ngày 25/06/2022
25-06 16:00
Queensland Lions(w)
7-1
Moreton Bay United (nữ)
25-06 15:15
Peninsula Power (nữ)
2-2
Mitchelton (nữ)
25-06 14:00
Dare southwest Queensland (nữ)
0-3
Brisbane City (nữ)
25-06 14:00
Virginia United SC (nữ)
1-1
The Gap NPL (nữ)
Ngày 07/07/2021
07-07 16:30
Mitchelton (nữ)
0-2
Capalaba (nữ)
07-07 16:45
Gold Coast city (nữ)
2-1
Weston Pud(nữ)
Ngày 14/06/2022
14-06 16:05
Capalaba (nữ)
3-0
Brisbane Olympic (nữ)
14-06 17:15
Logan Lightning (nữ)
3-5
Mitchelton (nữ)
14-06 17:15
FQ QAS (nữ)
1-2
Eastern Suburbs SC (nữ)
Ngày 05/06/2021
05-06 13:00
The Gap NPL (nữ)
9-0
Dare southwest Queensland (nữ)
05-06 15:30
Souths United SC (nữ)
1-0
Brisbane City (nữ)
05-06 13:45
Eastern Suburbs SC (nữ)
3-1
Sunshine Coast Wanderers (nữ)
05-06 14:00
Virginia United SC (nữ)
3-5
Moreton Bay United (nữ)
Ngày 28/05/2022
28-05 15:30
Capalaba (nữ)
2-1
Souths United SC (nữ)
28-05 09:30
Brisbane City (nữ)
2-2
Logan Lightning (nữ)
Ngày 07/05/2021
07-05 16:30
Queensland Lions(w)
7-0
The Gap NPL (nữ)
Ngày 02/05/2021
02-05 14:00
Souths United SC (nữ)
1-1
Sunshine Coast Wanderers (nữ)
02-05 15:00
Brisbane Olympic (nữ)
1-2
Weston Pud(nữ)
02-05 13:05
Gold Coast city (nữ)
2-0
Brisbane City (nữ)
Ngày 17/02/2023
17-02 17:30
Souths United SC (nữ)
0-0
Eastern Suburbs SC (nữ)
Ngày 01/05/2021
01-05 12:50
Dare southwest Queensland (nữ)
0-4
Eastern Suburbs (nữ)
Ngày 30/05/2021
30-05 13:00
Weston Pud(nữ)
2-2
Mitchelton (nữ)
30-05 13:15
Sunshine Coast Wanderers (nữ)
0-0
Brisbane Olympic (nữ)
Ngày 09/05/2021
09-05 13:00
Peninsula Power NPL (nữ)
0-9
Moreton Bay United (nữ)
09-05 14:00
Souths United SC (nữ)
0-1
Capalaba (nữ)
09-05 14:00
Weston Pud(nữ)
3-4
Eastern Suburbs SC (nữ)
Ngày 25/09/2021
25-09 14:30
Moreton Bay United (nữ)
0-2
Capalaba (nữ)
25-09 16:00
Peninsula Power NPL (nữ)
2-1
The Gap NPL (nữ)
25-09 13:15
Mitchelton (nữ)
5-0
Dare southwest Queensland (nữ)
Ngày 10/06/2022
10-06 17:25
Virginia United SC (nữ)
2-1
Brisbane City (nữ)
Ngày 16/10/2021
16-10 14:45
Mitchelton (nữ)
0-6
Weston Pud(nữ)
16-10 14:00
Virginia United SC (nữ)
0-0
The Gap NPL (nữ)
16-10 13:45
Logan Lightning (nữ)
8-1
Dare southwest Queensland (nữ)
Ngày 15/05/2021
15-05 14:15
Brisbane City (nữ)
0-9
Queensland Lions(w)
15-05 14:05
Capalaba (nữ)
11-0
Dare southwest Queensland (nữ)
15-05 15:45
Eastern Suburbs SC (nữ)
4-1
Logan Lightning (nữ)
15-05 15:00
Virginia United SC (nữ)
0-6
Gold Coast city (nữ)
Ngày 14/09/2021
14-09 16:30
Virginia United SC (nữ)
2-2
Logan Lightning (nữ)
Ngày 27/05/2022
27-05 16:30
Moreton Bay United (nữ)
1-0
Brisbane Olympic (nữ)
Ngày 29/05/2021
29-05 14:15
Queensland Lions(w)
6-0
Virginia United SC (nữ)
29-05 12:30
Moreton Bay United (nữ)
4-2
Gold Coast city (nữ)
29-05 12:45
Dare southwest Queensland (nữ)
2-2
Peninsula Power NPL (nữ)
29-05 13:15
Logan Lightning (nữ)
2-2
Capalaba (nữ)
Ngày 27/03/2021
27-03 16:00
Queensland Lions(w)
4-1
Eastern Suburbs SC (w)
Ngày 18/03/2022
18-03 17:30
Peninsula Power NPL (nữ)
1-0
Virginia United SC (nữ)
Ngày 13/08/2022
13-08 13:00
Virginia United SC (nữ)
3-2
Logan Lightning (nữ)
13-08 15:30
Capalaba (nữ)
2-0
Souths United SC (nữ)
13-08 14:00
Gold Coast city (nữ)
1-1
Eastern Suburbs SC (nữ)
13-08 14:00
Peninsula Power (nữ)
3-0
The Gap NPL (nữ)
Ngày 27/08/2022
27-08 14:00
Souths United SC (nữ)
3-0
Brisbane Olympic (nữ)
27-08 14:00
Weston Pud(nữ)
0-2
Virginia United SC (nữ)
27-08 14:00
Peninsula Power (nữ)
1-0
Brisbane City (nữ)
27-08 14:00
Dare southwest Queensland (nữ)
2-0
Logan Lightning (nữ)
27-08 13:00
Gold Coast city (nữ)
3-0
Sunshine Coast Wanderers (nữ)
27-08 14:00
Capalaba (nữ)
0-5
Queensland Lions(w)
27-08 14:00
Eastern Suburbs SC (nữ)
4-0
Moreton Bay United (nữ)
27-08 14:00
Mitchelton (nữ)
3-1
The Gap NPL (nữ)
Ngày 25/07/2021
25-07 15:00
Virginia United SC (nữ)
3-3
Weston Pud(nữ)
Ngày 09/07/2022
09-07 16:00
Queensland Lions(w)
5-0
Souths United SC (nữ)
09-07 12:45
Virginia United SC (nữ)
2-0
Dare southwest Queensland (nữ)
09-07 15:15
Brisbane Olympic (nữ)
2-0
Sunshine Coast Wanderers (nữ)
09-07 13:00
Mitchelton (nữ)
1-3
Brisbane City (nữ)
Ngày 23/07/2022
23-07 15:00
Souths United SC (nữ)
1-0
Sunshine Coast Wanderers (nữ)
23-07 12:45
Dare southwest Queensland (nữ)
1-2
Weston Pud(nữ)
23-07 14:00
Mitchelton (nữ)
4-1
Logan Lightning (nữ)
Ngày 14/03/2020
14-03 15:30
Dare southwest Queensland (w)
2-7
Mitchelton (W)
14-03 14:15
Logan Lightning (W)
3-5
Queensland Lions(w)
Ngày 18/03/2023
18-03 16:00
Souths United SC (nữ)
0-2
Peninsula Power (nữ)
18-03 13:00
Brisbane City (nữ)
6-1
Broadbeach United SC (nữ)
18-03 12:00
Robina City FC (nữ)
1-0
Weston Pud(nữ)
18-03 15:00
Gold Coast city (nữ)
3-4
Queensland Lions(w)
18-03 12:00
Moreton Bay United (nữ)
0-3
Dare southwest Queensland (nữ)
Ngày 16/08/2022
16-08 17:15
FQ QAS (nữ)
3-0
Capalaba (nữ)
Ngày 24/09/2022
24-09 14:10
Peninsula Power (nữ)
0-0
Mitchelton (nữ)
24-09 16:30
Queensland Lions(w)
6-0
Gold Coast city (nữ)
Ngày 04/09/2021
04-09 14:15
Capalaba (nữ)
2-1
Gold Coast city (nữ)
04-09 09:30
Weston Pud(nữ)
6-2
Peninsula Power NPL (nữ)
04-09 15:45
Eastern Suburbs SC (nữ)
4-3
Moreton Bay United (nữ)
04-09 13:15
Logan Lightning (nữ)
3-0
Virginia United SC (nữ)
04-09 15:15
Brisbane Olympic (nữ)
3-0
Dare southwest Queensland (nữ)
Ngày 22/02/2020
22-02 13:30
Moreton Bay United (w)
0-14
Logan Lightning (W)
22-02 15:05
Mitchelton (W)
4-0
Weston Pud(w)
22-02 13:45
Eastern Suburbs (w)
2-2
Gold Coast city (w)
Ngày 16/08/2020
16-08 13:00
The Gap NPL (w)
4-3
Mitchelton (W)
16-08 14:20
Moreton Bay United (w)
1-4
Souths United SC (w)
Ngày 03/08/2022
03-08 16:30
Logan Lightning (nữ)
1-0
Dare southwest Queensland (nữ)
03-08 16:30
Gold Coast city (nữ)
2-0
Brisbane Olympic (nữ)
Ngày 27/06/2021
27-06 12:45
Dare southwest Queensland (nữ)
2-4
Virginia United SC (nữ)
27-06 13:15
Sunshine Coast Wanderers (nữ)
3-1
Mitchelton (nữ)
Ngày 11/09/2022
11-09 13:00
The Gap NPL (nữ)
1-3
Weston Pud(nữ)
11-09 13:00
Brisbane Olympic (nữ)
0-3
Eastern Suburbs SC (nữ)
11-09 13:00
Dare southwest Queensland (nữ)
2-2
Virginia United SC (nữ)
11-09 13:00
Brisbane City (nữ)
2-4
Mitchelton (nữ)
11-09 13:00
Logan Lightning (nữ)
0-2
Peninsula Power (nữ)
11-09 13:00
Sunshine Coast Wanderers (nữ)
2-0
Capalaba (nữ)
11-09 13:00
Moreton Bay United (nữ)
0-3
Queensland Lions(w)
Ngày 28/02/2020
28-02 17:30
Logan Lightning (W)
4-2
Souths United SC (w)
Ngày 12/09/2021
12-09 12:45
Gold Coast city (nữ)
1-0
Souths United SC (nữ)
Ngày 23/08/2020
23-08 14:00
Capalaba (w)
3-2
Eastern Suburbs SC (w)
23-08 12:00
Gold Coast city (w)
2-0
Queensland Lions(w)
Ngày 07/09/2021
07-09 16:30
The Gap NPL (nữ)
0-1
Logan Lightning (nữ)
Ngày 19/03/2023
19-03 13:30
Sunshine Coast Wanderers (nữ)
1-1
Mitchelton (nữ)
19-03 15:00
Virginia United SC (nữ)
6-5
Logan Lightning (nữ)
19-03 16:15
Capalaba (nữ)
3-2
Brisbane Olympic (nữ)
Ngày 29/07/2022
29-07 17:15
Virginia United SC (nữ)
2-3
Mitchelton (nữ)
Ngày 13/06/2021
13-06 13:30
Brisbane Olympic (nữ)
3-0
Mitchelton (nữ)
13-06 15:00
The Gap NPL (nữ)
2-3
Weston Pud(nữ)
Ngày 20/08/2022
20-08 14:15
The Gap NPL (nữ)
0-2
Virginia United SC (nữ)
20-08 12:45
Queensland Lions(w)
4-1
Gold Coast city (nữ)
20-08 12:55
Capalaba (nữ)
2-1
Eastern Suburbs SC (nữ)
20-08 15:00
Logan Lightning (nữ)
1-1
Weston Pud(nữ)
20-08 15:15
Mitchelton (nữ)
1-3
Peninsula Power (nữ)
Ngày 06/07/2021
06-07 17:15
Moreton Bay United (nữ)
3-4
Souths United SC (nữ)
06-07 16:30
Brisbane City (nữ)
4-4
Logan Lightning (nữ)
06-07 16:50
Brisbane Olympic (nữ)
4-1
The Gap NPL (nữ)
Ngày 03/10/2020
03-10 15:15
Capalaba (w)
4-3
Souths United SC (w)
03-10 15:00
Mitchelton (W)
3-5
Gold Coast city (w)
Ngày 14/07/2022
14-07 16:30
Virginia United SC (nữ)
3-0
Weston Pud(nữ)
Ngày 10/10/2021
10-10 13:30
Peninsula Power NPL (nữ)
3-3
Logan Lightning (nữ)
Ngày 18/04/2021
18-04 13:25
Sunshine Coast Wanderers (nữ)
5-3
Moreton Bay United (nữ)
Ngày 17/09/2022
17-09 15:00
Peninsula Power (nữ)
0-0
Virginia United SC (nữ)
17-09 16:00
Queensland Lions(w)
9-0
Souths United SC (nữ)
Ngày 09/08/2020
09-08 14:10
Mitchelton (W)
2-7
Capalaba (w)
Ngày 01/05/2022
01-05 13:00
Queensland Lions(w)
5-0
Eastern Suburbs SC (nữ)
01-05 15:15
Mitchelton (nữ)
0-2
Peninsula Power NPL (nữ)
Ngày 07/05/2022
07-05 14:00
Weston Pud(nữ)
4-0
Virginia United SC (nữ)
07-05 12:45
Peninsula Power NPL (nữ)
3-1
Brisbane City (nữ)
Ngày 23/04/2022
23-04 15:15
Virginia United SC (nữ)
0-0
Logan Lightning (nữ)
23-04 12:45
Dare southwest Queensland (nữ)
1-6
Mitchelton (nữ)
Ngày 15/03/2020
15-03 11:15
Gold Coast city (w)
2-0
Capalaba (w)
15-03 14:00
Souths United NPL(w)
2-2
FQ QAS (w)
Ngày 11/03/2023
11-03 16:10
Queensland Lions(w)
9-0
Capalaba (nữ)
11-03 15:15
Mitchelton (nữ)
0-1
Souths United SC (nữ)
11-03 14:00
Gold Coast city (nữ)
2-1
Eastern Suburbs SC (nữ)
Ngày 23/05/2021
23-05 12:05
Sunshine Coast Wanderers (nữ)
2-2
Logan Lightning (nữ)
Ngày 31/07/2022
31-07 13:00
Moreton Bay United (nữ)
0-3
Capalaba (nữ)
31-07 13:00
Logan Lightning (nữ)
1-1
Brisbane City (nữ)
31-07 13:00
Sunshine Coast Wanderers (nữ)
0-3
Eastern Suburbs SC (nữ)
Ngày 12/09/2020
12-09 14:00
Logan Lightning (W)
9-0
Moreton Bay United (w)
12-09 13:00
The Gap NPL (w)
4-0
Dare southwest Queensland (w)
12-09 16:00
Queensland Lions(w)
4-0
Souths United SC (w)
Ngày 22/08/2020
22-08 12:30
Dare southwest Queensland (w)
2-4
Logan Lightning (W)
22-08 13:00
Mitchelton (W)
1-2
Souths United SC (w)
Ngày 07/06/2022
07-06 16:30
Mitchelton (nữ)
3-2
Virginia United SC (nữ)
Ngày 09/04/2022
09-04 15:10
Mitchelton (nữ)
3-4
Weston Pud(nữ)
09-04 15:45
Eastern Suburbs SC (nữ)
3-2
Souths United SC (nữ)
09-04 15:00
Peninsula Power NPL (nữ)
6-0
Dare southwest Queensland (nữ)
09-04 14:15
The Gap NPL (nữ)
0-5
Logan Lightning (nữ)
Ngày 11/02/2023
11-02 16:00
Souths United SC (nữ)
1-1
Sunshine Coast Wanderers (nữ)
11-02 15:00
Gold Coast city (nữ)
3-1
Capalaba (nữ)
Ngày 14/07/2021
14-07 16:30
Brisbane City (nữ)
2-1
Brisbane Olympic (nữ)
Ngày 16/07/2022
16-07 14:00
Logan Lightning (nữ)
0-5
Peninsula Power (nữ)
Ngày 13/03/2021
13-03 15:30
Peninsula Power NPL (w)
0-1
Mitchelton (w)
13-03 12:45
Dare southwest Queensland (w)
0-1
FQ QAS (w)
13-03 13:45
Capalaba (w)
0-1
The Gap NPL (w)
13-03 17:15
Brisbane City (w)
2-1
Sunshine Coast Wanderers (W)
Ngày 19/07/2022
19-07 16:30
Brisbane City (nữ)
1-2
Peninsula Power (nữ)
Ngày 07/08/2022
07-08 13:00
Gold Coast city (nữ)
1-0
Souths United SC (nữ)
07-08 13:00
Queensland Lions(w)
5-0
Sunshine Coast Wanderers (nữ)
07-08 14:15
The Gap NPL (nữ)
2-4
Logan Lightning (nữ)
Ngày 29/07/2020
29-07 16:30
Eastern Suburbs (w)
2-2
Souths United NPL(w)
29-07 16:30
Capalaba (w)
9-2
Moreton Bay United (w)
29-07 16:30
Eastern Suburbs SC (w)
2-2
Souths United SC (w)
Ngày 16/03/2021
16-03 16:30
Logan Lightning (w)
2-3
Queensland Lions(w)
Ngày 06/09/2020
06-09 14:00
Capalaba (w)
2-0
The Gap NPL (w)
06-09 13:00
Moreton Bay United (w)
1-4
Dare southwest Queensland (w)
Ngày 01/07/2022
01-07 17:30
The Gap NPL (nữ)
0-2
Mitchelton (nữ)
01-07 17:40
Souths United SC (nữ)
2-1
Eastern Suburbs SC (nữ)
Ngày 28/08/2021
28-08 13:15
Virginia United SC (nữ)
1-3
Mitchelton (nữ)
28-08 14:00
Peninsula Power NPL (nữ)
0-9
Brisbane Olympic (nữ)
Ngày 06/06/2021
06-06 13:00
Peninsula Power NPL (nữ)
0-6
Weston Pud(nữ)
Ngày 26/06/2022
26-06 14:00
Weston Pud(nữ)
3-1
Logan Lightning (nữ)
26-06 14:15
Capalaba (nữ)
0-2
Sunshine Coast Wanderers (nữ)
Ngày 13/09/2020
13-09 14:00
Capalaba (w)
3-0
FQ QAS (w)
13-09 11:00
Gold Coast city (w)
2-3
Eastern Suburbs SC (w)
Ngày 28/05/2021
28-05 16:30
The Gap NPL (nữ)
1-4
Souths United SC (nữ)
Ngày 19/03/2022
19-03 12:45
Dare southwest Queensland (nữ)
1-2
Weston Pud(nữ)
Ngày 24/04/2022
24-04 13:15
Sunshine Coast Wanderers (nữ)
1-1
Brisbane Olympic (nữ)
24-04 14:00
Weston Pud(nữ)
2-2
Brisbane City (nữ)
Ngày 08/06/2021
08-06 16:30
Logan Lightning (nữ)
1-1
Mitchelton (nữ)
08-06 17:30
Eastern Suburbs SC (nữ)
3-2
Virginia United SC (nữ)
Ngày 26/03/2022
26-03 14:00
Logan Lightning (nữ)
0-2
Brisbane City (nữ)
26-03 14:00
Weston Pud(nữ)
0-1
Peninsula Power NPL (nữ)
26-03 15:00
Virginia United SC (nữ)
2-1
Mitchelton (nữ)
26-03 14:15
The Gap NPL (nữ)
0-4
Dare southwest Queensland (nữ)
Ngày 14/11/2020
14-11 16:00
Eastern Suburbs SC (w)
2-2
Logan Lightning (W)
14-11 15:00
The Gap NPL (w)
1-3
Capalaba (w)
14-11 14:00
Dare southwest Queensland (w)
3-0
Moreton Bay United (w)
Ngày 22/04/2022
22-04 17:30
Peninsula Power NPL (nữ)
6-0
The Gap NPL (nữ)
22-04 17:30
Souths United SC (nữ)
0-1
Queensland Lions(w)
Ngày 22/05/2021
22-05 15:00
Gold Coast city (nữ)
0-5
Queensland Lions(w)
22-05 14:10
Eastern Suburbs SC (nữ)
2-4
Brisbane Olympic (nữ)
22-05 15:15
Mitchelton (nữ)
5-0
Dare southwest Queensland (nữ)
22-05 13:15
Peninsula Power NPL (nữ)
0-5
Souths United SC (nữ)
Ngày 19/03/2021
19-03 17:30
Moreton Bay United (w)
5-5
Logan Lightning (w)
19-03 17:30
The Gap NPL (w)
3-0
Mitchelton (w)
Ngày 20/06/2021
20-06 14:00
Weston Pud(nữ)
4-2
Brisbane City (nữ)
20-06 13:15
Sunshine Coast Wanderers (nữ)
1-5
Capalaba (nữ)
20-06 13:15
Logan Lightning (nữ)
3-0
The Gap NPL (nữ)
Ngày 27/07/2022
27-07 16:30
Weston Pud(nữ)
4-2
The Gap NPL (nữ)
27-07 16:30
Brisbane Olympic (nữ)
0-3
Queensland Lions(w)
Ngày 26/02/2023
26-02 16:00
Eastern Suburbs SC (nữ)
3-1
Sunshine Coast Wanderers (nữ)
26-02 14:00
Gold Coast city (nữ)
2-0
Souths United SC (nữ)
Ngày 11/07/2021
11-07 13:00
Gold Coast city (nữ)
2-0
Brisbane Olympic (nữ)
Ngày 26/07/2022
26-07 16:30
Peninsula Power (nữ)
2-1
Virginia United SC (nữ)
26-07 16:30
Sunshine Coast Wanderers (nữ)
2-0
Moreton Bay United (nữ)
Ngày 30/08/2020
30-08 13:15
Souths United SC (w)
5-0
Dare southwest Queensland (w)
Ngày 17/07/2022
17-07 12:00
Virginia United SC (nữ)
1-1
Dare southwest Queensland (nữ)
Ngày 24/07/2021
24-07 17:15
Brisbane Olympic (nữ)
2-0
Logan Lightning (nữ)
Ngày 19/09/2020
19-09 13:00
The Gap NPL (w)
2-5
Queensland Lions(w)
19-09 12:30
Dare southwest Queensland (w)
2-1
Capalaba (w)
Ngày 15/09/2020
15-09 16:30
Souths United SC (w)
1-5
Eastern Suburbs SC (w)
Ngày 21/05/2022
21-05 15:00
Souths United SC (nữ)
1-1
Gold Coast city (nữ)
Ngày 18/06/2022
18-06 15:15
Mitchelton (nữ)
3-0
Dare southwest Queensland (nữ)
18-06 14:30
Brisbane City (nữ)
1-2
Weston Pud(nữ)
18-06 15:00
Brisbane Olympic (nữ)
2-1
Souths United SC (nữ)
18-06 16:00
Queensland Lions(w)
3-0
Capalaba (nữ)
Ngày 29/05/2022
29-05 11:30
Dare southwest Queensland (nữ)
3-0
The Gap NPL (nữ)
Ngày 19/06/2022
19-06 13:00
Logan Lightning (nữ)
2-5
Virginia United SC (nữ)
19-06 13:00
Sunshine Coast Wanderers (nữ)
0-3
Gold Coast city (nữ)
Ngày 21/10/2020
21-10 16:30
Queensland Lions(w)
9-0
Moreton Bay United (w)
Ngày 15/06/2022
15-06 16:45
Brisbane City (nữ)
3-0
Dare southwest Queensland (nữ)
Ngày 14/04/2022
14-04 16:15
Souths United SC (nữ)
3-1
Brisbane City (nữ)
Ngày 23/10/2020
23-10 16:00
Logan Lightning (W)
1-1
FQ QAS (w)
Ngày 17/10/2020
17-10 15:30
Gold Coast city (w)
8-0
Moreton Bay United (w)
Ngày 30/07/2021
30-07 17:30
Brisbane City (nữ)
1-0
Virginia United SC (nữ)
Ngày 08/06/2022
08-06 16:45
Sunshine Coast Wanderers (nữ)
1-1
Souths United SC (nữ)
08-06 16:30
Eastern Suburbs SC (nữ)
1-0
Gold Coast city (nữ)
08-06 16:30
Peninsula Power NPL (nữ)
0-0
Weston Pud(nữ)
Ngày 29/09/2021
29-09 16:30
Eastern Suburbs SC (nữ)
2-2
Queensland Lions(w)
29-09 16:30
Weston Pud(nữ)
6-2
Logan Lightning (nữ)
Ngày 05/06/2022
05-06 15:00
Eastern Suburbs SC (nữ)
1-1
Sunshine Coast Wanderers (nữ)
05-06 12:00
Dare southwest Queensland (nữ)
2-1
Logan Lightning (nữ)
Ngày 09/10/2021
09-10 15:00
The Gap NPL (nữ)
0-1
Mitchelton (nữ)
09-10 15:00
Dare southwest Queensland (nữ)
0-5
Virginia United SC (nữ)
09-10 13:30
Weston Pud(nữ)
2-2
Brisbane Olympic (nữ)
Ngày 14/08/2022
14-08 14:00
Weston Pud(nữ)
0-3
Brisbane City (nữ)
14-08 15:15
Brisbane Olympic (nữ)
0-1
Moreton Bay United (nữ)
Ngày 21/07/2021
21-07 16:30
Gold Coast city (nữ)
2-0
Logan Lightning (nữ)
Ngày 26/09/2020
26-09 14:00
FQ QAS (w)
2-0
Souths United SC (w)
Ngày 10/07/2021
10-07 16:15
Weston Pud(nữ)
1-6
Queensland Lions(w)
10-07 13:00
The Gap NPL (nữ)
0-4
Sunshine Coast Wanderers (nữ)
10-07 14:00
Capalaba (nữ)
6-0
Peninsula Power NPL (nữ)
Ngày 24/06/2022
24-06 17:30
Eastern Suburbs SC (nữ)
5-3
Brisbane Olympic (nữ)
Ngày 01/06/2022
01-06 16:30
Weston Pud(nữ)
5-0
Dare southwest Queensland (nữ)
Ngày 16/04/2021
16-04 17:30
Souths United SC (nữ)
3-1
Brisbane Olympic (nữ)
Ngày 23/06/2021
23-06 16:45
Gold Coast city (nữ)
3-0
Capalaba (nữ)
Ngày 21/05/2021
21-05 17:30
Brisbane City (nữ)
0-3
Moreton Bay United (nữ)
Ngày 20/04/2021
20-04 17:20
Weston Pud(nữ)
2-2
Souths United SC (nữ)
20-04 17:40
Brisbane City (nữ)
1-4
Capalaba (nữ)
Ngày 22/05/2022
22-05 12:15
Sunshine Coast Wanderers (nữ)
1-4
Queensland Lions(w)
Ngày 23/04/2021
23-04 17:45
Moreton Bay United (nữ)
3-4
Capalaba (nữ)
Ngày 17/09/2021
17-09 16:30
Moreton Bay United (nữ)
0-11
Queensland Lions(w)
Ngày 18/07/2021
18-07 15:30
Eastern Suburbs SC (nữ)
6-0
Brisbane City (nữ)
Ngày 24/05/2022
24-05 16:30
The Gap NPL (nữ)
6-2
Brisbane City (nữ)
Ngày 17/06/2022
17-06 17:20
Moreton Bay United (nữ)
1-1
Eastern Suburbs SC (nữ)
Ngày 11/11/2020
11-11 16:30
Queensland Lions(w)
3-0
Gold Coast city (w)
11-11 16:45
Logan Lightning (W)
7-0
Dare southwest Queensland (w)
Ngày 10/10/2020
10-10 15:00
The Gap NPL (w)
1-2
Souths United SC (w)
10-10 13:00
Dare southwest Queensland (w)
3-5
Eastern Suburbs SC (w)
10-10 13:00
Logan Lightning (W)
0-1
Gold Coast city (w)
10-10 15:00
FQ QAS (w)
0-5
Queensland Lions(w)
Ngày 30/07/2020
30-07 16:30
Logan Lightning (W)
2-1
The Gap NPL (w)
Ngày 12/03/2021
12-03 16:30
Brisbane Olympic (w)
2-2
Virginia United SC (w)
Ngày 05/03/2023
05-03 14:00
Eastern Suburbs SC (nữ)
3-1
Queensland Lions(w)
05-03 16:30
Capalaba (nữ)
0-5
Peninsula Power (nữ)
Ngày 11/09/2021
11-09 15:30
Queensland Lions(w)
3-1
Sunshine Coast Wanderers (nữ)
11-09 16:00
Peninsula Power NPL (nữ)
0-3
Brisbane City (nữ)
11-09 13:00
The Gap NPL (nữ)
0-1
Brisbane Olympic (nữ)
11-09 14:00
Capalaba (nữ)
8-1
Eastern Suburbs SC (nữ)
11-09 12:15
Dare southwest Queensland (nữ)
0-6
Weston Pud(nữ)
Ngày 08/08/2020
08-08 15:30
Eastern Suburbs SC (w)
1-1
Dare southwest Queensland (w)
08-08 15:00
Souths United SC (w)
1-2
The Gap NPL (w)
08-08 10:30
Gold Coast city (w)
2-1
Logan Lightning (W)
Ngày 29/08/2021
29-08 12:00
Gold Coast city (nữ)
5-0
Moreton Bay United (nữ)
29-08 13:45
Capalaba (nữ)
3-0
Sunshine Coast Wanderers (nữ)
29-08 13:15
Souths United SC (nữ)
0-2
Eastern Suburbs SC (nữ)
Ngày 05/09/2020
05-09 13:45
Logan Lightning (W)
3-1
Eastern Suburbs SC (w)
05-09 13:45
Queensland Lions(w)
2-0
Mitchelton (W)
Ngày 20/10/2020
20-10 16:15
Souths United SC (w)
3-4
Gold Coast city (w)
Ngày 07/11/2020
07-11 15:00
Mitchelton (W)
6-0
Moreton Bay United (w)
07-11 13:00
Dare southwest Queensland (w)
0-5
Souths United SC (w)
07-11 15:00
FQ QAS (w)
1-1
Eastern Suburbs SC (w)
Ngày 14/03/2021
14-03 15:20
Eastern Suburbs SC (w)
0-3
Gold Coast city (w)
Ngày 28/08/2020
28-08 17:30
Moreton Bay United (w)
0-7
Mitchelton (W)
Ngày 08/11/2020
08-11 15:15
Capalaba (w)
0-1
Logan Lightning (W)
08-11 11:15
Gold Coast city (w)
2-0
The Gap NPL (w)
Ngày 07/03/2020
07-03 13:45
Queensland Lions(w)
2-1
Capalaba (w)
07-03 13:05
Mitchelton (W)
1-3
Logan Lightning (W)
Ngày 16/09/2020
16-09 16:30
Mitchelton (W)
1-4
FQ QAS (w)
16-09 16:30
Dare southwest Queensland (w)
0-4
Queensland Lions(w)
Ngày 06/05/2022
06-05 16:15
Mitchelton (nữ)
7-1
The Gap NPL (nữ)
Ngày 08/04/2022
08-04 17:15
Moreton Bay United (nữ)
1-2
Sunshine Coast Wanderers (nữ)
08-04 17:15
Queensland Lions(w)
5-1
Brisbane Olympic (nữ)
Ngày 10/09/2021
10-09 16:30
Logan Lightning (nữ)
0-1
Mitchelton (nữ)
Ngày 07/04/2021
07-04 17:15
Brisbane Olympic (w)
3-6
Moreton Bay United (w)
07-04 16:30
Capalaba (w)
1-0
The Gap NPL (w)
Ngày 05/09/2021
05-09 13:15
Souths United SC (nữ)
0-2
Queensland Lions(w)
Ngày 03/05/2022
03-05 16:30
Logan Lightning (nữ)
0-1
Weston Pud(nữ)
Ngày 03/11/2020
03-11 17:00
Gold Coast city (w)
4-1
Dare southwest Queensland (w)
03-11 16:15
Souths United SC (w)
1-3
Mitchelton (W)
Ngày 01/08/2020
01-08 14:00
FQ QAS (w)
1-1
Dare southwest Queensland (w)
01-08 10:00
Gold Coast city (w)
2-0
Mitchelton (W)
Ngày 11/10/2020
11-10 14:00
Capalaba (w)
4-1
Mitchelton (W)
Ngày 30/04/2022
30-04 15:00
Moreton Bay United (nữ)
0-0
Gold Coast city (nữ)
Ngày 04/03/2023
04-03 14:00
Sunshine Coast Wanderers (nữ)
0-4
Gold Coast city (nữ)
Ngày 15/11/2020
15-11 13:00
Mitchelton (W)
0-6
Queensland Lions(w)
Ngày 27/08/2020
27-08 16:30
Capalaba (w)
2-1
Queensland Lions(w)
Ngày 25/09/2020
25-09 16:55
Moreton Bay United (w)
0-3
The Gap NPL (w)
Ngày 03/03/2023
03-03 17:15
Mitchelton (nữ)
4-0
Brisbane Olympic (nữ)
03-03 17:30
Souths United SC (nữ)
1-1
FQ QAS (nữ)
Ngày 10/04/2022
10-04 12:00
Brisbane City (nữ)
5-1
Virginia United SC (nữ)
Ngày 20/09/2020
20-09 14:00
Souths United SC (w)
0-1
Logan Lightning (W)
20-09 14:00
Mitchelton (W)
2-1
Eastern Suburbs SC (w)
Ngày 04/08/2022
04-08 16:30
Eastern Suburbs SC (nữ)
1-3
Queensland Lions(w)
Ngày 20/03/2022
20-03 13:30
The Gap NPL (nữ)
1-4
Brisbane City (nữ)
20-03 13:30
Logan Lightning (nữ)
1-4
Mitchelton (nữ)
Ngày 27/09/2020
27-09 15:10
Queensland Lions(w)
7-1
Logan Lightning (W)
27-09 14:00
Capalaba (w)
1-2
Gold Coast city (w)
27-09 13:00
Mitchelton (W)
4-0
Dare southwest Queensland (w)
Ngày 20/03/2021
20-03 15:05
Souths United SC (w)
2-0
Dare southwest Queensland (w)
20-03 14:00
Queensland Lions(w)
3-0
Brisbane Olympic (w)
20-03 16:30
Gold Coast city (w)
3-2
Sunshine Coast Wanderers (W)
Ngày 21/08/2022
21-08 10:00
Brisbane City (nữ)
1-0
Dare southwest Queensland (nữ)
Ngày 04/10/2020
04-10 14:00
Eastern Suburbs SC (w)
5-0
The Gap NPL (w)
Ngày 25/02/2023
25-02 13:45
Queensland Lions(w)
2-1
Peninsula Power (nữ)
25-02 15:15
Mitchelton (nữ)
2-1
Capalaba (nữ)
Ngày 19/08/2022
19-08 16:30
Moreton Bay United (nữ)
1-3
Souths United SC (nữ)
Ngày 04/06/2022
04-06 14:10
Capalaba (nữ)
2-1
Moreton Bay United (nữ)
04-06 14:00
The Gap NPL (nữ)
0-4
Weston Pud(nữ)
Ngày 14/08/2020
14-08 17:30
Eastern Suburbs SC (w)
2-4
Queensland Lions(w)
Ngày 29/02/2020
29-02 16:00
Queensland Lions(w)
5-5
The Gap NPL (w)
29-02 15:30
Eastern Suburbs SC (w)
2-2
Mitchelton (W)
Ngày 29/04/2022
29-04 17:30
The Gap NPL (nữ)
0-2
Virginia United SC (nữ)
Ngày 03/06/2022
03-06 17:15
Virginia United SC (nữ)
0-2
Peninsula Power NPL (nữ)
Ngày 24/10/2020
24-10 15:00
Mitchelton (W)
2-0
The Gap NPL (w)
24-10 13:45
Queensland Lions(w)
0-1
Eastern Suburbs SC (w)
Ngày 18/09/2022
18-09 15:00
Gold Coast city (nữ)
3-0
Eastern Suburbs SC (nữ)
18-09 13:50
Mitchelton (nữ)
1-0
Weston Pud(nữ)
Ngày 25/04/2021
25-04 14:30
The Gap NPL (nữ)
1-8
Gold Coast city (nữ)
25-04 14:00
Virginia United SC (nữ)
5-1
Peninsula Power NPL (nữ)
Ngày 10/02/2023
10-02 17:30
Eastern Suburbs SC (nữ)
0-0
Brisbane Olympic (nữ)
Ngày 08/03/2020
08-03 15:15
Moreton Bay United (w)
0-11
Eastern Suburbs SC (w)
08-03 11:00
Gold Coast city (w)
4-1
Souths United SC (w)
Ngày 20/05/2021
20-05 16:30
Capalaba (nữ)
5-1
Weston Pud(nữ)
Ngày 01/03/2020
01-03 14:00
Capalaba (w)
5-0
Dare southwest Queensland (w)
Ngày 29/08/2020
29-08 13:00
The Gap NPL (w)
2-4
Gold Coast city (w)
29-08 13:45
Logan Lightning (W)
1-2
Capalaba (w)
Ngày 01/09/2021
01-09 16:00
Brisbane City (nữ)
1-0
Mitchelton (nữ)
Ngày 21/11/2020
21-11 16:00
Queensland Lions(w)
2-1
Capalaba (w)
21-11 14:00
Gold Coast city (w)
0-1
Logan Lightning (w)
Ngày 10/07/2022
10-07 12:10
Peninsula Power (nữ)
4-0
Logan Lightning (nữ)
Ngày 08/10/2021
08-10 17:30
Moreton Bay United (nữ)
1-3
Sunshine Coast Wanderers (nữ)
Ngày 11/06/2021
11-06 17:20
Moreton Bay United (nữ)
0-4
Queensland Lions(w)
Ngày 28/11/2020
28-11 13:30
Logan Lightning (w)
0-4
Queensland Lions(w)
Ngày 12/02/2023
12-02 15:00
Queensland Lions(w)
2-1
Mitchelton (nữ)
Ngày 25/10/2020
25-10 13:00
Souths United SC (w)
6-1
Moreton Bay United (w)
Ngày 15/08/2020
15-08 12:30
Dare southwest Queensland (w)
1-5
Gold Coast city (w)
Ngày 02/08/2020
02-08 14:00
Souths United SC (w)
1-0
Capalaba (w)
02-08 13:10
The Gap NPL (w)
3-4
Eastern Suburbs SC (w)
Ngày 12/08/2020
12-08 16:15
Logan Lightning (W)
2-0
Mitchelton (W)
Ngày 28/03/2021
28-03 14:15
Mitchelton (w)
1-2
Brisbane City (w)
28-03 13:10
The Gap NPL (w)
4-1
Peninsula Power NPL (w)
28-03 13:00
Sunshine Coast Wanderers (W)
3-0
Virginia United SC (w)
Ngày 30/07/2022
30-07 14:15
The Gap NPL (nữ)
0-1
Dare southwest Queensland (nữ)
30-07 14:00
Weston Pud(nữ)
2-2
Peninsula Power (nữ)
30-07 15:15
Brisbane Olympic (nữ)
0-5
Gold Coast city (nữ)
Ngày 31/10/2020
31-10 14:15
Eastern Suburbs SC (w)
1-2
Capalaba (w)
Kết quả Queensland Australia Nữ tối hôm qua, kết quả bóng đá hôm nay Queensland Australia Nữ màu bóng 2023 được cập nhật chính xác nhất. KQBĐ Queensland Australia Nữ theo thời gian thực ngay tại soikeothom.com