Ngày 26/03/2023
26-03 14:30
Tuen Mun Football Team
? - ?
Wing Go FC
26-03 16:30
Kowloon Cricket Club
? - ?
Fu Moon FC
26-03 17:30
Wan Chai
? - ?
Kwong Wah AA
26-03 17:30
Lucky Mile FC
? - ?
Sao Jose(AP)
26-03 12:30
Tung Sing FC
? - ?
Flower
26-03 12:30
Kwun Tong
? - ?
Sài Gòn
26-03 12:30
3 Sing FC
? - ?
Mutual Football Club
26-03 12:30
Chelsea FC Soccer School (HK)
? - ?
Yau Tsim Mong
Ngày 02/04/2023
02-04 16:30
Yau Tsim Mong
? - ?
Lucky Mile FC
02-04 16:30
Kwong Wah AA
? - ?
Tuen Mun Football Team
02-04 12:30
Sao Jose(AP)
? - ?
Flower
02-04 12:30
Kwun Tong
? - ?
Fu Moon FC
02-04 12:30
Kowloon Cricket Club
? - ?
Wan Chai
02-04 12:30
Wing Go FC
? - ?
Chelsea FC Soccer School (HK)
02-04 14:30
Sài Gòn
? - ?
3 Sing FC
02-04 16:30
Tung Sing FC
? - ?
Mutual Football Club
Ngày 23/04/2023
23-04 14:30
Yau Tsim Mong
? - ?
Wing Go FC
23-04 14:30
Tung Sing FC
? - ?
Tuen Mun Football Team
23-04 14:30
Flower
? - ?
Kowloon Cricket Club
23-04 14:30
Sài Gòn
? - ?
Wan Chai
23-04 14:30
3 Sing FC
? - ?
Chelsea FC Soccer School (HK)
23-04 15:45
Lucky Mile FC
? - ?
Kwun Tong
23-04 16:30
Mutual Football Club
? - ?
Fu Moon FC
23-04 17:30
Sao Jose(AP)
? - ?
Kwong Wah AA
Ngày 30/04/2023
30-04 14:30
Sao Jose(AP)
? - ?
Yau Tsim Mong
30-04 14:30
Mutual Football Club
? - ?
Wan Chai
30-04 16:30
3 Sing FC
? - ?
Kwong Wah AA
30-04 16:30
Flower
? - ?
Sài Gòn
30-04 17:30
Chelsea FC Soccer School (HK)
? - ?
Kowloon Cricket Club
30-04 17:30
Lucky Mile FC
? - ?
Fu Moon FC
30-04 12:30
Tung Sing FC
? - ?
Wing Go FC
30-04 14:30
Kwun Tong
? - ?
Tuen Mun Football Team
Ngày 07/05/2023
07-05 16:30
Wing Go FC
? - ?
3 Sing FC
07-05 16:30
Mutual Football Club
? - ?
Flower
07-05 16:30
Kwong Wah AA
? - ?
Kwun Tong
07-05 17:30
Wan Chai
? - ?
Sao Jose(AP)
07-05 12:30
Kowloon Cricket Club
? - ?
Tuen Mun Football Team
07-05 12:30
Fu Moon FC
? - ?
Chelsea FC Soccer School (HK)
07-05 14:30
Sài Gòn
? - ?
Lucky Mile FC
07-05 16:30
Yau Tsim Mong
? - ?
Tung Sing FC
Ngày 14/05/2023
14-05 16:30
Chelsea FC Soccer School (HK)
? - ?
Sài Gòn
14-05 16:30
Flower
? - ?
Wan Chai
14-05 12:30
Kwong Wah AA
? - ?
Kowloon Cricket Club
14-05 12:30
Kwun Tong
? - ?
Wing Go FC
14-05 12:30
3 Sing FC
? - ?
Yau Tsim Mong
14-05 12:30
Tung Sing FC
? - ?
Sao Jose(AP)
14-05 14:30
Tuen Mun Football Team
? - ?
Fu Moon FC
14-05 15:45
Lucky Mile FC
? - ?
Mutual Football Club
Ngày 16/04/2023
16-04 12:30
Wan Chai
? - ?
Tung Sing FC
16-04 12:30
Sao Jose(AP)
? - ?
3 Sing FC
16-04 12:30
Mutual Football Club
? - ?
Chelsea FC Soccer School (HK)
16-04 14:30
Tuen Mun Football Team
? - ?
Sài Gòn
16-04 16:30
Wing Go FC
? - ?
Kowloon Cricket Club
16-04 16:30
Flower
? - ?
Lucky Mile FC
16-04 16:30
Fu Moon FC
? - ?
Kwong Wah AA
16-04 16:30
Yau Tsim Mong
? - ?
Kwun Tong
Ngày 21/05/2023
21-05 14:30
Tung Sing FC
? - ?
Lucky Mile FC
21-05 14:30
Yau Tsim Mong
? - ?
Tuen Mun Football Team
21-05 14:30
Sài Gòn
? - ?
Kowloon Cricket Club
21-05 14:30
Fu Moon FC
? - ?
Wan Chai
21-05 14:30
Flower
? - ?
3 Sing FC
21-05 14:30
Wing Go FC
? - ?
Kwong Wah AA
21-05 14:30
Sao Jose(AP)
? - ?
Chelsea FC Soccer School (HK)
21-05 14:30
Mutual Football Club
? - ?
Kwun Tong
Lịch thi đấu Hạng 2 Hong Kong hôm nay, LTĐ BD Hạng 2 Hong Kong mùa bóng 2023 sớm nhất chỉ có tại soikeothom.com. Click xem ngay lịch thi đấu bóng đá Hạng 2 Hong Kong ngay hôm nay.