Ngày 23/04/2023
23-04 10:00
Nippon Sport Science Universit (nữ)
? - ?
AS Harima ALBION (nữ)
23-04 11:00
Orca Kamogawa FC (nữ)
? - ?
NGU Nagoya (nữ)
23-04 11:00
Yokohama FC Seagulls (nữ)
? - ?
Setagaya Sfida (nữ)
Ngày 06/05/2023
06-05 11:00
Nippon Sport Science Universit (nữ)
? - ?
IGA Kunoichi (nữ)
06-05 11:00
Shizuoka Sangyo University (nữ)
? - ?
Speranza Takatsuki(nữ)
06-05 11:00
AS Harima ALBION (nữ)
? - ?
NGU Nagoya (nữ)
06-05 11:00
Ehime FC (nữ)
? - ?
Setagaya Sfida (nữ)
06-05 11:00
Gunma FC White Star (nữ)
? - ?
Yokohama FC Seagulls (nữ)
Ngày 14/05/2023
14-05 12:00
Setagaya Sfida (nữ)
? - ?
NGU Nagoya (nữ)
14-05 11:00
Orca Kamogawa FC (nữ)
? - ?
Speranza Takatsuki(nữ)
14-05 11:00
Yokohama FC Seagulls (nữ)
? - ?
Shizuoka Sangyo University (nữ)
14-05 11:00
IGA Kunoichi (nữ)
? - ?
AS Harima ALBION (nữ)
Ngày 28/05/2023
28-05 11:00
Nippon Sport Science Universit (nữ)
? - ?
Yokohama FC Seagulls (nữ)
28-05 11:00
Yamato Sylphid (nữ)
? - ?
NGU Nagoya (nữ)
28-05 11:00
IGA Kunoichi (nữ)
? - ?
Setagaya Sfida (nữ)
28-05 11:00
Orca Kamogawa FC (nữ)
? - ?
Ehime FC (nữ)
Ngày 17/06/2023
17-06 11:00
NGU Nagoya (nữ)
? - ?
Gunma FC White Star (nữ)
17-06 12:00
IGA Kunoichi (nữ)
? - ?
Ehime FC (nữ)
17-06 11:00
Nippon Sport Science Universit (nữ)
? - ?
Orca Kamogawa FC (nữ)
Ngày 25/06/2023
25-06 12:00
Shizuoka Sangyo University (nữ)
? - ?
NGU Nagoya (nữ)
25-06 11:00
Orca Kamogawa FC (nữ)
? - ?
AS Harima ALBION (nữ)
25-06 11:00
Nippon Sport Science Universit (nữ)
? - ?
Setagaya Sfida (nữ)
Ngày 27/08/2023
27-08 13:00
AS Harima ALBION (nữ)
? - ?
Setagaya Sfida (nữ)
27-08 13:00
Ehime FC (nữ)
? - ?
Yokohama FC Seagulls (nữ)
27-08 15:00
Orca Kamogawa FC (nữ)
? - ?
IGA Kunoichi (nữ)
27-08 13:00
Nippon Sport Science Universit (nữ)
? - ?
NGU Nagoya (nữ)
27-08 13:00
Shizuoka Sangyo University (nữ)
? - ?
Yamato Sylphid (nữ)
Ngày 09/09/2023
09-09 11:00
Nippon Sport Science Universit (nữ)
? - ?
Yamato Sylphid (nữ)
09-09 11:00
NGU Nagoya (nữ)
? - ?
Setagaya Sfida (nữ)
09-09 11:00
Speranza Takatsuki(nữ)
? - ?
Orca Kamogawa FC (nữ)
09-09 14:00
Shizuoka Sangyo University (nữ)
? - ?
Yokohama FC Seagulls (nữ)
09-09 11:00
Gunma FC White Star (nữ)
? - ?
Ehime FC (nữ)
Ngày 02/04/2023
02-04 11:00
Nippon Sport Science Universit (nữ)
? - ?
Shizuoka Sangyo University (nữ)
02-04 11:00
Yamato Sylphid (nữ)
? - ?
Speranza Takatsuki(nữ)
02-04 11:00
IGA Kunoichi (nữ)
? - ?
Yokohama FC Seagulls (nữ)
02-04 11:00
AS Harima ALBION (nữ)
? - ?
Gunma FC White Star (nữ)
02-04 11:00
Setagaya Sfida (nữ)
? - ?
Orca Kamogawa FC (nữ)
Ngày 20/05/2023
20-05 10:00
Nippon Sport Science Universit (nữ)
? - ?
Speranza Takatsuki(nữ)
20-05 11:00
Shizuoka Sangyo University (nữ)
? - ?
Ehime FC (nữ)
20-05 11:00
NGU Nagoya (nữ)
? - ?
IGA Kunoichi (nữ)
Ngày 01/07/2023
01-07 13:00
NGU Nagoya (nữ)
? - ?
Orca Kamogawa FC (nữ)
01-07 15:00
Speranza Takatsuki(nữ)
? - ?
Ehime FC (nữ)
Ngày 18/06/2023
18-06 11:00
AS Harima ALBION (nữ)
? - ?
Shizuoka Sangyo University (nữ)
18-06 12:00
Setagaya Sfida (nữ)
? - ?
Speranza Takatsuki(nữ)
18-06 12:00
Yamato Sylphid (nữ)
? - ?
Yokohama FC Seagulls (nữ)
Ngày 29/04/2023
29-04 11:00
Yokohama FC Seagulls (nữ)
? - ?
Ehime FC (nữ)
Ngày 10/06/2023
10-06 11:00
Gunma FC White Star (nữ)
? - ?
AS Harima ALBION (nữ)
10-06 11:00
Speranza Takatsuki(nữ)
? - ?
Yamato Sylphid (nữ)
10-06 11:00
Ehime FC (nữ)
? - ?
NGU Nagoya (nữ)
Ngày 30/04/2023
30-04 11:00
Yamato Sylphid (nữ)
? - ?
Shizuoka Sangyo University (nữ)
30-04 11:00
NGU Nagoya (nữ)
? - ?
Nippon Sport Science Universit (nữ)
30-04 11:00
IGA Kunoichi (nữ)
? - ?
Orca Kamogawa FC (nữ)
30-04 11:00
Speranza Takatsuki(nữ)
? - ?
Gunma FC White Star (nữ)
30-04 12:00
Setagaya Sfida (nữ)
? - ?
AS Harima ALBION (nữ)
Ngày 07/05/2023
07-05 11:00
Orca Kamogawa FC (nữ)
? - ?
Yamato Sylphid (nữ)
Ngày 21/05/2023
21-05 11:00
Yokohama FC Seagulls (nữ)
? - ?
Orca Kamogawa FC (nữ)
21-05 11:00
AS Harima ALBION (nữ)
? - ?
Yamato Sylphid (nữ)
21-05 12:00
Setagaya Sfida (nữ)
? - ?
Gunma FC White Star (nữ)
Ngày 13/05/2023
13-05 11:00
Ehime FC (nữ)
? - ?
Gunma FC White Star (nữ)
13-05 16:30
Yamato Sylphid (nữ)
? - ?
Nippon Sport Science Universit (nữ)
Ngày 18/09/2023
18-09 11:00
IGA Kunoichi (nữ)
? - ?
NGU Nagoya (nữ)
Ngày 09/04/2023
09-04 11:00
Ehime FC (nữ)
? - ?
IGA Kunoichi (nữ)
09-04 11:00
Gunma FC White Star (nữ)
? - ?
NGU Nagoya (nữ)
09-04 11:00
Orca Kamogawa FC (nữ)
? - ?
Nippon Sport Science Universit (nữ)
09-04 11:00
Yokohama FC Seagulls (nữ)
? - ?
Yamato Sylphid (nữ)
09-04 11:00
Speranza Takatsuki(nữ)
? - ?
Setagaya Sfida (nữ)
Ngày 01/10/2023
01-10 11:00
IGA Kunoichi (nữ)
? - ?
Speranza Takatsuki(nữ)
01-10 11:00
AS Harima ALBION (nữ)
? - ?
Ehime FC (nữ)
01-10 11:00
Setagaya Sfida (nữ)
? - ?
Yamato Sylphid (nữ)
01-10 11:00
Nippon Sport Science Universit (nữ)
? - ?
Gunma FC White Star (nữ)
01-10 11:00
Orca Kamogawa FC (nữ)
? - ?
Shizuoka Sangyo University (nữ)
Ngày 23/09/2023
23-09 10:00
Ehime FC (nữ)
? - ?
Orca Kamogawa FC (nữ)
23-09 11:00
Shizuoka Sangyo University (nữ)
? - ?
Gunma FC White Star (nữ)
23-09 11:00
NGU Nagoya (nữ)
? - ?
Yamato Sylphid (nữ)
23-09 11:00
Speranza Takatsuki(nữ)
? - ?
AS Harima ALBION (nữ)
Ngày 15/04/2023
15-04 11:00
NGU Nagoya (nữ)
? - ?
Shizuoka Sangyo University (nữ)
15-04 11:00
Speranza Takatsuki(nữ)
? - ?
Yokohama FC Seagulls (nữ)
Ngày 02/07/2023
02-07 13:00
Yamato Sylphid (nữ)
? - ?
Gunma FC White Star (nữ)
02-07 13:00
AS Harima ALBION (nữ)
? - ?
Nippon Sport Science Universit (nữ)
02-07 13:00
Setagaya Sfida (nữ)
? - ?
Yokohama FC Seagulls (nữ)
02-07 14:00
IGA Kunoichi (nữ)
? - ?
Shizuoka Sangyo University (nữ)
Ngày 02/09/2023
02-09 10:00
IGA Kunoichi (nữ)
? - ?
Nippon Sport Science Universit (nữ)
02-09 13:00
Yamato Sylphid (nữ)
? - ?
Orca Kamogawa FC (nữ)
02-09 13:00
NGU Nagoya (nữ)
? - ?
AS Harima ALBION (nữ)
Ngày 25/03/2023
25-03 11:00
Gunma FC White Star (nữ)
? - ?
Nippon Sport Science Universit (nữ)
25-03 11:00
Yokohama FC Seagulls (nữ)
? - ?
NGU Nagoya (nữ)
25-03 11:00
Ehime FC (nữ)
? - ?
AS Harima ALBION (nữ)
25-03 12:00
Yamato Sylphid (nữ)
? - ?
Setagaya Sfida (nữ)
Ngày 16/04/2023
16-04 11:00
Yamato Sylphid (nữ)
? - ?
Ehime FC (nữ)
16-04 11:00
IGA Kunoichi (nữ)
? - ?
Gunma FC White Star (nữ)
16-04 11:00
AS Harima ALBION (nữ)
? - ?
Orca Kamogawa FC (nữ)
16-04 12:00
Setagaya Sfida (nữ)
? - ?
Nippon Sport Science Universit (nữ)
Ngày 09/10/2023
09-10 11:00
Yokohama FC Seagulls (nữ)
? - ?
AS Harima ALBION (nữ)
09-10 11:00
Yamato Sylphid (nữ)
? - ?
IGA Kunoichi (nữ)
09-10 11:00
Shizuoka Sangyo University (nữ)
? - ?
Setagaya Sfida (nữ)
09-10 11:00
Speranza Takatsuki(nữ)
? - ?
NGU Nagoya (nữ)
09-10 11:00
Ehime FC (nữ)
? - ?
Nippon Sport Science Universit (nữ)
09-10 11:00
Gunma FC White Star (nữ)
? - ?
Orca Kamogawa FC (nữ)
Ngày 10/09/2023
10-09 11:00
AS Harima ALBION (nữ)
? - ?
IGA Kunoichi (nữ)
Ngày 24/06/2023
24-06 11:00
Gunma FC White Star (nữ)
? - ?
IGA Kunoichi (nữ)
24-06 11:00
Ehime FC (nữ)
? - ?
Yamato Sylphid (nữ)
24-06 12:00
Yokohama FC Seagulls (nữ)
? - ?
Speranza Takatsuki(nữ)
Ngày 16/09/2023
16-09 11:00
Gunma FC White Star (nữ)
? - ?
Setagaya Sfida (nữ)
Ngày 08/04/2023
08-04 11:00
Shizuoka Sangyo University (nữ)
? - ?
AS Harima ALBION (nữ)
Ngày 24/09/2023
24-09 11:00
Yokohama FC Seagulls (nữ)
? - ?
Nippon Sport Science Universit (nữ)
24-09 12:00
Setagaya Sfida (nữ)
? - ?
IGA Kunoichi (nữ)
Ngày 11/06/2023
11-06 11:00
Yokohama FC Seagulls (nữ)
? - ?
IGA Kunoichi (nữ)
11-06 11:00
Orca Kamogawa FC (nữ)
? - ?
Setagaya Sfida (nữ)
11-06 11:00
Shizuoka Sangyo University (nữ)
? - ?
Nippon Sport Science Universit (nữ)
Ngày 03/09/2023
03-09 13:00
Setagaya Sfida (nữ)
? - ?
Ehime FC (nữ)
03-09 13:00
Yokohama FC Seagulls (nữ)
? - ?
Gunma FC White Star (nữ)
03-09 14:00
Speranza Takatsuki(nữ)
? - ?
Shizuoka Sangyo University (nữ)
Ngày 17/09/2023
17-09 10:00
Speranza Takatsuki(nữ)
? - ?
Nippon Sport Science Universit (nữ)
17-09 11:00
Orca Kamogawa FC (nữ)
? - ?
Yokohama FC Seagulls (nữ)
17-09 11:00
Ehime FC (nữ)
? - ?
Shizuoka Sangyo University (nữ)
17-09 13:00
Yamato Sylphid (nữ)
? - ?
AS Harima ALBION (nữ)
Ngày 27/05/2023
27-05 11:00
Gunma FC White Star (nữ)
? - ?
Shizuoka Sangyo University (nữ)
27-05 11:00
AS Harima ALBION (nữ)
? - ?
Speranza Takatsuki(nữ)
Ngày 26/08/2023
26-08 13:00
Gunma FC White Star (nữ)
? - ?
Speranza Takatsuki(nữ)
Ngày 26/03/2023
26-03 10:00
Speranza Takatsuki(nữ)
? - ?
IGA Kunoichi (nữ)
26-03 11:00
Shizuoka Sangyo University (nữ)
? - ?
Orca Kamogawa FC (nữ)
Ngày 30/09/2023
30-09 13:30
NGU Nagoya (nữ)
? - ?
Yokohama FC Seagulls (nữ)
Ngày 22/04/2023
22-04 11:00
Gunma FC White Star (nữ)
? - ?
Yamato Sylphid (nữ)
22-04 11:00
Shizuoka Sangyo University (nữ)
? - ?
IGA Kunoichi (nữ)
22-04 11:00
Ehime FC (nữ)
? - ?
Speranza Takatsuki(nữ)
Ngày 01/04/2023
01-04 11:00
NGU Nagoya (nữ)
? - ?
Ehime FC (nữ)
Lịch thi đấu J-League Division 1 hôm nay, LTĐ BD J-League Division 1 mùa bóng 2023 sớm nhất chỉ có tại soikeothom.com. Click xem ngay lịch thi đấu bóng đá J-League Division 1 ngay hôm nay.