Ngày 11/06/2023
11-06 09:30
St. Albans Saints U21
? - ?
Hume City U21
11-06 10:30
Bentleigh greens U21
? - ?
Melbourne Knights U21
Ngày 24/06/2023
24-06 09:45
North Geelong Warriors U21
? - ?
Moreland City U21
24-06 12:00
Green Gully Cavaliers U21
? - ?
Avondale FC U21
24-06 12:30
Hume City U21
? - ?
Oakleigh Cannons U21
24-06 13:15
Altona Magic U21
? - ?
Melbourne Knights U21
24-06 16:30
Port Melbourne Sharks SC U21
? - ?
Dandenong Thunder U21
24-06 09:30
South Melbourne U21
? - ?
St. Albans Saints U21
Ngày 25/03/2023
25-03 08:15
Avondale FC U21
? - ?
Green Gully Cavaliers U21
25-03 09:00
Moreland City U21
? - ?
North Geelong Warriors U21
25-03 12:45
Dandenong Thunder U21
? - ?
Port Melbourne Sharks SC U21
Ngày 01/07/2023
01-07 16:30
Port Melbourne Sharks SC U21
? - ?
Heidelberg United U21
01-07 09:30
South Melbourne U21
? - ?
Oakleigh Cannons U21
01-07 12:00
Green Gully Cavaliers U21
? - ?
North Geelong Warriors U21
01-07 12:30
Hume City U21
? - ?
Moreland City U21
01-07 13:45
Dandenong Thunder U21
? - ?
Altona Magic U21
Ngày 01/04/2023
01-04 09:00
Moreland City U21
? - ?
Hume City U21
01-04 12:15
Altona Magic U21
? - ?
Dandenong Thunder U21
01-04 08:15
Avondale FC U21
? - ?
Melbourne Knights U21
01-04 08:45
North Geelong Warriors U21
? - ?
Green Gully Cavaliers U21
01-04 09:00
Bentleigh greens U21
? - ?
St. Albans Saints U21
Ngày 15/07/2023
15-07 12:30
Hume City U21
? - ?
Green Gully Cavaliers U21
15-07 13:45
Dandenong Thunder U21
? - ?
North Geelong Warriors U21
15-07 14:00
Heidelberg United U21
? - ?
Avondale FC U21
15-07 16:30
Port Melbourne Sharks SC U21
? - ?
Oakleigh Cannons U21
Ngày 15/04/2023
15-04 09:30
South Melbourne U21
? - ?
Bentleigh greens U21
15-04 09:45
North Geelong Warriors U21
? - ?
Dandenong Thunder U21
15-04 10:00
Moreland City U21
? - ?
Melbourne Knights U21
15-04 12:00
Green Gully Cavaliers U21
? - ?
Hume City U21
15-04 13:15
Altona Magic U21
? - ?
St. Albans Saints U21
15-04 09:15
Avondale FC U21
? - ?
Heidelberg United U21
Ngày 22/07/2023
22-07 13:15
Altona Magic U21
? - ?
Oakleigh Cannons U21
22-07 16:30
Port Melbourne Sharks SC U21
? - ?
South Melbourne U21
22-07 09:45
North Geelong Warriors U21
? - ?
Heidelberg United U21
22-07 10:00
Moreland City U21
? - ?
Dandenong Thunder U21
22-07 12:00
Green Gully Cavaliers U21
? - ?
Melbourne Knights U21
Ngày 22/04/2023
22-04 13:45
Dandenong Thunder U21
? - ?
Moreland City U21
22-04 09:15
Avondale FC U21
? - ?
St. Albans Saints U21
22-04 09:30
Hume City U21
? - ?
Bentleigh greens U21
22-04 09:30
South Melbourne U21
? - ?
Port Melbourne Sharks SC U21
Ngày 18/06/2023
18-06 09:30
Oakleigh Cannons U21
? - ?
St. Albans Saints U21
18-06 12:00
Melbourne Knights U21
? - ?
Port Melbourne Sharks SC U21
Ngày 02/07/2023
02-07 09:30
St. Albans Saints U21
? - ?
Bentleigh greens U21
02-07 12:00
Melbourne Knights U21
? - ?
Avondale FC U21
Ngày 16/06/2023
16-06 15:30
Heidelberg United U21
? - ?
South Melbourne U21
Ngày 08/04/2023
08-04 12:00
Green Gully Cavaliers U21
? - ?
Moreland City U21
08-04 12:30
Hume City U21
? - ?
South Melbourne U21
08-04 12:45
Dandenong Thunder U21
? - ?
Avondale FC U21
08-04 16:30
Port Melbourne Sharks SC U21
? - ?
St. Albans Saints U21
Ngày 17/06/2023
17-06 10:00
Moreland City U21
? - ?
Avondale FC U21
17-06 12:00
Green Gully Cavaliers U21
? - ?
Altona Magic U21
17-06 12:30
Hume City U21
? - ?
North Geelong Warriors U21
17-06 13:45
Dandenong Thunder U21
? - ?
Bentleigh greens U21
Ngày 26/03/2023
26-03 12:00
Melbourne Knights U21
? - ?
Altona Magic U21
26-03 14:00
St. Albans Saints U21
? - ?
South Melbourne U21
Ngày 30/07/2023
30-07 10:30
Bentleigh greens U21
? - ?
Port Melbourne Sharks SC U21
Ngày 05/05/2023
05-05 15:30
Heidelberg United U21
? - ?
Green Gully Cavaliers U21
Ngày 19/08/2023
19-08 09:30
North Geelong Warriors U21
? - ?
South Melbourne U21
19-08 09:30
Dandenong Thunder U21
? - ?
Hume City U21
19-08 09:30
Oakleigh Cannons U21
? - ?
Moreland City U21
19-08 09:30
Port Melbourne Sharks SC U21
? - ?
Altona Magic U21
19-08 09:30
Heidelberg United U21
? - ?
Melbourne Knights U21
19-08 09:30
Avondale FC U21
? - ?
Bentleigh greens U21
19-08 09:30
St. Albans Saints U21
? - ?
Green Gully Cavaliers U21
Ngày 13/05/2023
13-05 12:30
Hume City U21
? - ?
Dandenong Thunder U21
13-05 13:15
Altona Magic U21
? - ?
Port Melbourne Sharks SC U21
13-05 09:30
South Melbourne U21
? - ?
North Geelong Warriors U21
13-05 10:00
Moreland City U21
? - ?
Oakleigh Cannons U21
13-05 12:00
Green Gully Cavaliers U21
? - ?
St. Albans Saints U21
Ngày 21/05/2023
21-05 15:00
Melbourne Knights U21
? - ?
St. Albans Saints U21
Ngày 03/06/2023
03-06 09:45
North Geelong Warriors U21
? - ?
Altona Magic U21
03-06 10:00
Moreland City U21
? - ?
Port Melbourne Sharks SC U21
03-06 12:00
Green Gully Cavaliers U21
? - ?
Bentleigh greens U21
03-06 12:30
Hume City U21
? - ?
Avondale FC U21
Ngày 23/04/2023
23-04 12:00
Melbourne Knights U21
? - ?
Green Gully Cavaliers U21
23-04 14:00
Heidelberg United U21
? - ?
North Geelong Warriors U21
Ngày 12/08/2023
12-08 09:15
Avondale FC U21
? - ?
South Melbourne U21
12-08 09:45
North Geelong Warriors U21
? - ?
Oakleigh Cannons U21
12-08 10:00
Moreland City U21
? - ?
St. Albans Saints U21
12-08 12:00
Green Gully Cavaliers U21
? - ?
Heidelberg United U21
12-08 12:30
Hume City U21
? - ?
Port Melbourne Sharks SC U21
12-08 13:15
Altona Magic U21
? - ?
Bentleigh greens U21
Ngày 06/05/2023
06-05 09:30
Oakleigh Cannons U21
? - ?
North Geelong Warriors U21
06-05 09:30
South Melbourne U21
? - ?
Avondale FC U21
06-05 13:45
Dandenong Thunder U21
? - ?
Melbourne Knights U21
06-05 16:30
Port Melbourne Sharks SC U21
? - ?
Hume City U21
Ngày 26/05/2023
26-05 15:15
Oakleigh Cannons U21
? - ?
Melbourne Knights U21
26-05 15:30
Heidelberg United U21
? - ?
Hume City U21
Ngày 23/07/2023
23-07 09:30
St. Albans Saints U21
? - ?
Avondale FC U21
23-07 10:30
Bentleigh greens U21
? - ?
Hume City U21
Ngày 14/05/2023
14-05 10:30
Bentleigh greens U21
? - ?
Avondale FC U21
14-05 12:00
Melbourne Knights U21
? - ?
Heidelberg United U21
Ngày 08/07/2023
08-07 09:15
Avondale FC U21
? - ?
Dandenong Thunder U21
08-07 09:30
South Melbourne U21
? - ?
Hume City U21
08-07 10:00
Moreland City U21
? - ?
Green Gully Cavaliers U21
08-07 13:15
Altona Magic U21
? - ?
Heidelberg United U21
Ngày 28/04/2023
28-04 15:30
Heidelberg United U21
? - ?
Moreland City U21
Ngày 27/05/2023
27-05 09:30
South Melbourne U21
? - ?
Green Gully Cavaliers U21
27-05 13:15
Altona Magic U21
? - ?
Avondale FC U21
27-05 16:30
Port Melbourne Sharks SC U21
? - ?
North Geelong Warriors U21
Ngày 16/07/2023
16-07 09:30
St. Albans Saints U21
? - ?
Altona Magic U21
16-07 10:30
Bentleigh greens U21
? - ?
South Melbourne U21
16-07 15:00
Melbourne Knights U21
? - ?
Moreland City U21
Ngày 28/07/2023
28-07 15:15
Oakleigh Cannons U21
? - ?
Avondale FC U21
Ngày 29/04/2023
29-04 09:15
Avondale FC U21
? - ?
Oakleigh Cannons U21
29-04 09:30
South Melbourne U21
? - ?
Altona Magic U21
29-04 09:45
North Geelong Warriors U21
? - ?
St. Albans Saints U21
29-04 12:00
Green Gully Cavaliers U21
? - ?
Dandenong Thunder U21
29-04 16:30
Port Melbourne Sharks SC U21
? - ?
Bentleigh greens U21
Ngày 20/05/2023
20-05 09:15
Avondale FC U21
? - ?
Port Melbourne Sharks SC U21
20-05 09:45
North Geelong Warriors U21
? - ?
Bentleigh greens U21
20-05 10:00
Moreland City U21
? - ?
South Melbourne U21
20-05 12:00
Green Gully Cavaliers U21
? - ?
Oakleigh Cannons U21
20-05 12:30
Hume City U21
? - ?
Altona Magic U21
20-05 13:45
Dandenong Thunder U21
? - ?
Heidelberg United U21
Ngày 04/06/2023
04-06 12:00
Melbourne Knights U21
? - ?
South Melbourne U21
Ngày 25/06/2023
25-06 10:30
Bentleigh greens U21
? - ?
Heidelberg United U21
Ngày 31/03/2023
31-03 14:15
Oakleigh Cannons U21
? - ?
South Melbourne U21
31-03 14:30
Heidelberg United U21
? - ?
Port Melbourne Sharks SC U21
Ngày 17/04/2023
17-04 15:15
Oakleigh Cannons U21
? - ?
Port Melbourne Sharks SC U21
Ngày 29/07/2023
29-07 10:00
Moreland City U21
? - ?
Heidelberg United U21
29-07 12:30
Hume City U21
? - ?
Melbourne Knights U21
29-07 13:15
Altona Magic U21
? - ?
South Melbourne U21
29-07 13:45
Dandenong Thunder U21
? - ?
Green Gully Cavaliers U21
29-07 15:15
St. Albans Saints U21
? - ?
North Geelong Warriors U21
Ngày 07/05/2023
07-05 09:30
St. Albans Saints U21
? - ?
Moreland City U21
07-05 10:30
Bentleigh greens U21
? - ?
Altona Magic U21
Ngày 09/06/2023
09-06 15:15
Oakleigh Cannons U21
? - ?
Heidelberg United U21
Ngày 09/04/2023
09-04 13:00
Heidelberg United U21
? - ?
Altona Magic U21
Ngày 21/04/2023
21-04 15:15
Oakleigh Cannons U21
? - ?
Altona Magic U21
Ngày 28/05/2023
28-05 09:30
St. Albans Saints U21
? - ?
Dandenong Thunder U21
28-05 10:30
Bentleigh greens U21
? - ?
Moreland City U21
Ngày 10/06/2023
10-06 09:15
Avondale FC U21
? - ?
North Geelong Warriors U21
10-06 09:30
South Melbourne U21
? - ?
Dandenong Thunder U21
10-06 11:00
Port Melbourne Sharks SC U21
? - ?
Green Gully Cavaliers U21
10-06 13:15
Altona Magic U21
? - ?
Moreland City U21
Ngày 09/07/2023
09-07 09:30
St. Albans Saints U21
? - ?
Port Melbourne Sharks SC U21
09-07 09:45
North Geelong Warriors U21
? - ?
Melbourne Knights U21
09-07 10:30
Bentleigh greens U21
? - ?
Oakleigh Cannons U21
Ngày 10/04/2023
10-04 11:00
Melbourne Knights U21
? - ?
North Geelong Warriors U21
10-04 11:30
Oakleigh Cannons U21
? - ?
Bentleigh greens U21
Ngày 13/08/2023
13-08 15:00
Melbourne Knights U21
? - ?
Dandenong Thunder U21
Ngày 24/03/2023
24-03 14:15
Oakleigh Cannons U21
? - ?
Hume City U21
24-03 14:15
Heidelberg United U21
? - ?
Bentleigh greens U21
Ngày 30/04/2023
30-04 15:00
Melbourne Knights U21
? - ?
Hume City U21
Ngày 02/06/2023
02-06 15:15
Oakleigh Cannons U21
? - ?
Dandenong Thunder U21
02-06 15:30
Heidelberg United U21
? - ?
St. Albans Saints U21
Lịch thi đấu Ngoại hạng u20 Úc bang Victorian hôm nay, LTĐ BD Ngoại hạng u20 Úc bang Victorian mùa bóng 2023 sớm nhất chỉ có tại soikeothom.com. Click xem ngay lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng u20 Úc bang Victorian ngay hôm nay.