Ngày 01/04/2023
01-04 14:15
Altona Magic
? - ?
Dandenong Thunder
01-04 15:30
Oakleigh Cannons
? - ?
South Melbourne
01-04 11:00
Moreland City
? - ?
Hume City
01-04 11:00
North Geelong Warriors
? - ?
Green Gully Cavaliers
01-04 11:15
Avondale FC
? - ?
Melbourne Knights
Ngày 15/07/2023
15-07 12:00
Bentleigh greens
? - ?
South Melbourne
15-07 14:30
Port Melbourne
? - ?
Oakleigh Cannons
15-07 15:30
Hume City
? - ?
Green Gully Cavaliers
15-07 16:00
Dandenong Thunder
? - ?
North Geelong Warriors
Ngày 15/04/2023
15-04 12:00
Avondale FC
? - ?
Heidelberg United
15-04 12:00
Moreland City
? - ?
Melbourne Knights
15-04 12:00
North Geelong Warriors
? - ?
Dandenong Thunder
15-04 15:15
Altona Magic
? - ?
St Albans Saints
Ngày 22/07/2023
22-07 14:30
Port Melbourne
? - ?
South Melbourne
22-07 15:15
Altona Magic
? - ?
Oakleigh Cannons
22-07 12:00
Bentleigh greens
? - ?
Hume City
22-07 12:00
Moreland City
? - ?
Dandenong Thunder
22-07 12:00
North Geelong Warriors
? - ?
Heidelberg United
Ngày 24/04/2023
24-04 16:30
Melbourne Knights
? - ?
Green Gully Cavaliers
24-04 16:30
South Melbourne
? - ?
Port Melbourne
Ngày 11/08/2023
11-08 17:00
Green Gully Cavaliers
? - ?
Heidelberg United
Ngày 05/05/2023
05-05 17:30
Oakleigh Cannons
? - ?
North Geelong Warriors
05-05 17:30
Heidelberg United
? - ?
Green Gully Cavaliers
Ngày 19/08/2023
19-08 12:00
North Geelong Warriors
? - ?
South Melbourne
19-08 12:00
Oakleigh Cannons
? - ?
Moreland City
19-08 12:00
Port Melbourne
? - ?
Altona Magic
19-08 12:00
St Albans Saints
? - ?
Green Gully Cavaliers
19-08 12:00
Avondale FC
? - ?
Bentleigh greens
19-08 12:00
Dandenong Thunder
? - ?
Hume City
19-08 12:00
Heidelberg United
? - ?
Melbourne Knights
Ngày 13/05/2023
13-05 15:15
Altona Magic
? - ?
Port Melbourne
13-05 15:30
Hume City
? - ?
Dandenong Thunder
13-05 12:00
Bentleigh greens
? - ?
Avondale FC
13-05 12:00
Moreland City
? - ?
Oakleigh Cannons
Ngày 26/05/2023
26-05 17:30
Heidelberg United
? - ?
Hume City
26-05 17:30
Oakleigh Cannons
? - ?
Melbourne Knights
Ngày 03/06/2023
03-06 12:00
Moreland City
? - ?
Port Melbourne
03-06 12:00
North Geelong Warriors
? - ?
Altona Magic
03-06 15:30
Hume City
? - ?
Avondale FC
03-06 16:30
Oakleigh Cannons
? - ?
Dandenong Thunder
Ngày 11/06/2023
11-06 13:00
South Melbourne
? - ?
Dandenong Thunder
11-06 12:00
St Albans Saints
? - ?
Hume City
Ngày 07/04/2023
07-04 17:00
Green Gully Cavaliers
? - ?
Moreland City
Ngày 12/08/2023
12-08 12:00
Avondale FC
? - ?
South Melbourne
12-08 12:00
Moreland City
? - ?
St Albans Saints
12-08 12:00
North Geelong Warriors
? - ?
Oakleigh Cannons
12-08 15:15
Altona Magic
? - ?
Bentleigh greens
12-08 15:30
Hume City
? - ?
Port Melbourne
Ngày 06/05/2023
06-05 12:00
Bentleigh greens
? - ?
Altona Magic
06-05 14:30
Port Melbourne
? - ?
Hume City
06-05 16:00
Dandenong Thunder
? - ?
Melbourne Knights
Ngày 08/04/2023
08-04 14:30
Port Melbourne
? - ?
St Albans Saints
08-04 15:30
Hume City
? - ?
South Melbourne
08-04 16:00
Dandenong Thunder
? - ?
Avondale FC
Ngày 23/07/2023
23-07 12:00
St Albans Saints
? - ?
Avondale FC
Ngày 28/04/2023
28-04 17:00
Green Gully Cavaliers
? - ?
Dandenong Thunder
28-04 17:30
Heidelberg United
? - ?
Moreland City
Ngày 14/05/2023
14-05 13:00
South Melbourne
? - ?
North Geelong Warriors
Ngày 27/05/2023
27-05 12:00
Bentleigh greens
? - ?
Moreland City
27-05 14:30
Port Melbourne
? - ?
North Geelong Warriors
27-05 15:15
Altona Magic
? - ?
Avondale FC
Ngày 28/07/2023
28-07 17:30
Oakleigh Cannons
? - ?
Avondale FC
Ngày 19/05/2023
19-05 16:30
Melbourne Knights
? - ?
St Albans Saints
19-05 17:00
Green Gully Cavaliers
? - ?
Oakleigh Cannons
Ngày 16/07/2023
16-07 12:00
St Albans Saints
? - ?
Altona Magic
16-07 13:00
Melbourne Knights
? - ?
Moreland City
Ngày 17/04/2023
17-04 17:30
Oakleigh Cannons
? - ?
Port Melbourne
Ngày 29/07/2023
29-07 12:00
Bentleigh greens
? - ?
Port Melbourne
29-07 12:00
Moreland City
? - ?
Heidelberg United
29-07 13:00
St Albans Saints
? - ?
North Geelong Warriors
29-07 15:15
Altona Magic
? - ?
South Melbourne
29-07 15:30
Hume City
? - ?
Melbourne Knights
29-07 16:00
Dandenong Thunder
? - ?
Green Gully Cavaliers
Ngày 29/04/2023
29-04 12:00
Avondale FC
? - ?
Oakleigh Cannons
29-04 12:00
North Geelong Warriors
? - ?
St Albans Saints
29-04 14:30
Port Melbourne
? - ?
Bentleigh greens
Ngày 07/05/2023
07-05 12:00
St Albans Saints
? - ?
Moreland City
07-05 13:00
South Melbourne
? - ?
Avondale FC
Ngày 09/04/2023
09-04 15:00
Heidelberg United
? - ?
Altona Magic
Ngày 21/04/2023
21-04 16:30
Heidelberg United
? - ?
North Geelong Warriors
21-04 16:30
Hume City
? - ?
Bentleigh greens
21-04 17:30
Oakleigh Cannons
? - ?
Altona Magic
Ngày 10/04/2023
10-04 13:00
Melbourne Knights
? - ?
North Geelong Warriors
10-04 14:00
Oakleigh Cannons
? - ?
Bentleigh greens
Ngày 21/07/2023
21-07 17:00
Green Gully Cavaliers
? - ?
Melbourne Knights
Ngày 24/06/2023
24-06 12:00
Bentleigh greens
? - ?
Heidelberg United
24-06 12:00
North Geelong Warriors
? - ?
Moreland City
24-06 14:30
Port Melbourne
? - ?
Dandenong Thunder
24-06 15:15
Altona Magic
? - ?
Melbourne Knights
24-06 15:30
Hume City
? - ?
Oakleigh Cannons
Ngày 01/07/2023
01-07 16:00
Dandenong Thunder
? - ?
Altona Magic
01-07 14:30
Port Melbourne
? - ?
Heidelberg United
01-07 15:30
Hume City
? - ?
Moreland City
Ngày 16/06/2023
16-06 16:30
Melbourne Knights
? - ?
Port Melbourne
16-06 17:00
Green Gully Cavaliers
? - ?
Altona Magic
16-06 17:30
Heidelberg United
? - ?
South Melbourne
Ngày 02/07/2023
02-07 12:00
South Melbourne
? - ?
Oakleigh Cannons
Ngày 18/06/2023
18-06 12:00
Oakleigh Cannons
? - ?
St Albans Saints
Ngày 07/07/2023
07-07 16:45
St Albans Saints
? - ?
Port Melbourne
Ngày 08/07/2023
08-07 12:00
Avondale FC
? - ?
Dandenong Thunder
08-07 12:00
Bentleigh greens
? - ?
Oakleigh Cannons
08-07 12:00
Moreland City
? - ?
Green Gully Cavaliers
08-07 15:15
Altona Magic
? - ?
Heidelberg United
Ngày 09/06/2023
09-06 16:30
Port Melbourne
? - ?
Green Gully Cavaliers
09-06 17:30
Oakleigh Cannons
? - ?
Heidelberg United
Ngày 17/06/2023
17-06 12:00
Moreland City
? - ?
Avondale FC
17-06 15:30
Hume City
? - ?
North Geelong Warriors
17-06 16:00
Dandenong Thunder
? - ?
Bentleigh greens
Ngày 31/03/2023
31-03 15:30
Bentleigh greens
? - ?
St Albans Saints
31-03 16:30
Heidelberg United
? - ?
Port Melbourne
Ngày 20/05/2023
20-05 12:00
Avondale FC
? - ?
Port Melbourne
20-05 12:00
Moreland City
? - ?
South Melbourne
20-05 12:00
North Geelong Warriors
? - ?
Bentleigh greens
20-05 15:30
Hume City
? - ?
Altona Magic
20-05 16:00
Dandenong Thunder
? - ?
Heidelberg United
Ngày 28/05/2023
28-05 12:00
St Albans Saints
? - ?
Dandenong Thunder
28-05 13:00
South Melbourne
? - ?
Green Gully Cavaliers
Ngày 30/06/2023
30-06 16:30
Melbourne Knights
? - ?
Avondale FC
30-06 16:45
St Albans Saints
? - ?
Bentleigh greens
30-06 17:00
Green Gully Cavaliers
? - ?
North Geelong Warriors
Ngày 13/08/2023
13-08 13:00
Melbourne Knights
? - ?
Dandenong Thunder
Ngày 12/05/2023
12-05 16:30
Melbourne Knights
? - ?
Heidelberg United
12-05 17:00
Green Gully Cavaliers
? - ?
St Albans Saints
Ngày 10/06/2023
10-06 12:00
Avondale FC
? - ?
North Geelong Warriors
10-06 12:00
Bentleigh greens
? - ?
Melbourne Knights
10-06 15:15
Altona Magic
? - ?
Moreland City
Ngày 30/04/2023
30-04 13:00
Melbourne Knights
? - ?
Hume City
30-04 13:00
South Melbourne
? - ?
Altona Magic
Ngày 02/06/2023
02-06 16:30
Melbourne Knights
? - ?
South Melbourne
02-06 17:00
Green Gully Cavaliers
? - ?
Bentleigh greens
02-06 17:30
Heidelberg United
? - ?
St Albans Saints
Ngày 09/07/2023
09-07 12:00
North Geelong Warriors
? - ?
Melbourne Knights
09-07 12:00
South Melbourne
? - ?
Hume City
Ngày 14/04/2023
14-04 16:30
South Melbourne
? - ?
Bentleigh greens
14-04 17:00
Green Gully Cavaliers
? - ?
Hume City
Ngày 22/04/2023
22-04 12:00
Avondale FC
? - ?
St Albans Saints
22-04 16:00
Dandenong Thunder
? - ?
Moreland City
Ngày 23/06/2023
23-06 16:30
South Melbourne
? - ?
St Albans Saints
23-06 17:00
Green Gully Cavaliers
? - ?
Avondale FC
Ngày 09/07/2021
09-07 17:15
Bentleigh greens
? - ?
Heidelberg United
Ngày 11/04/2021
11-04 14:00
Heidelberg United
? - ?
Bentleigh greens
Ngày 14/07/2023
14-07 16:30
Heidelberg United
? - ?
Avondale FC
Lịch thi đấu Ngoại hạng Úc bang VIC hôm nay, LTĐ BD Ngoại hạng Úc bang VIC mùa bóng 2023 sớm nhất chỉ có tại soikeothom.com. Click xem ngay lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Úc bang VIC ngay hôm nay.