Ngày 29/04/2023
29-04 19:30
Sampdoria (nữ)
? - ?
Sassuolo (nữ)
29-04 19:30
Roma CF (nữ)
? - ?
Fiorentina (nữ)
29-04 19:30
Parma s (nữ)
? - ?
Pomigliano (nữ)
29-04 19:30
AC Milan (nữ)
? - ?
Juventus (nữ)
Ngày 06/05/2023
06-05 19:30
Como 2000 (nữ)
? - ?
Sampdoria (nữ)
06-05 19:30
Sassuolo (nữ)
? - ?
Parma s (nữ)
06-05 19:30
Fiorentina (nữ)
? - ?
AC Milan (nữ)
06-05 19:30
Juventus (nữ)
? - ?
Inter Milan (nữ)
Ngày 13/05/2023
13-05 19:30
Parma s (nữ)
? - ?
Como 2000 (nữ)
13-05 19:30
Pomigliano (nữ)
? - ?
Sassuolo (nữ)
13-05 19:30
AC Milan (nữ)
? - ?
Roma CF (nữ)
13-05 19:30
Inter Milan (nữ)
? - ?
Fiorentina (nữ)
Ngày 02/04/2023
02-04 17:30
Sassuolo (nữ)
? - ?
Pomigliano (nữ)
02-04 19:30
Fiorentina (nữ)
? - ?
Inter Milan (nữ)
Ngày 15/04/2023
15-04 19:30
Parma s (nữ)
? - ?
Sampdoria (nữ)
15-04 19:30
Pomigliano (nữ)
? - ?
Como 2000 (nữ)
15-04 19:30
Inter Milan (nữ)
? - ?
Roma CF (nữ)
15-04 19:30
Juventus (nữ)
? - ?
Fiorentina (nữ)
Ngày 20/05/2023
20-05 19:30
Como 2000 (nữ)
? - ?
Pomigliano (nữ)
20-05 19:30
Sampdoria (nữ)
? - ?
Parma s (nữ)
20-05 19:30
Roma CF (nữ)
? - ?
Inter Milan (nữ)
20-05 19:30
Fiorentina (nữ)
? - ?
Juventus (nữ)
Ngày 22/04/2023
22-04 19:30
Como 2000 (nữ)
? - ?
Sassuolo (nữ)
22-04 19:30
AC Milan (nữ)
? - ?
Inter Milan (nữ)
22-04 19:30
Sampdoria (nữ)
? - ?
Pomigliano (nữ)
22-04 19:30
Roma CF (nữ)
? - ?
Juventus (nữ)
Ngày 27/05/2023
27-05 19:30
Pomigliano (nữ)
? - ?
Sampdoria (nữ)
27-05 19:30
Inter Milan (nữ)
? - ?
AC Milan (nữ)
27-05 19:30
Sassuolo (nữ)
? - ?
Como 2000 (nữ)
27-05 19:30
Juventus (nữ)
? - ?
Roma CF (nữ)
Lịch thi đấu Nữ Italia hôm nay, LTĐ BD Nữ Italia mùa bóng 2023 sớm nhất chỉ có tại soikeothom.com. Click xem ngay lịch thi đấu bóng đá Nữ Italia ngay hôm nay.